21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Abese Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Min nutfetin ḣalekahu fekadderah(u)

Bir katre sudan; yaratmıştır onu da halden hale döndürmüştür.

(İnsanı) Bir damla sudan yaratmış da, onu ’bir ölçüyle biçime sokup (tamamlamıştır.)

Bir damla sudan yarattı da, bir ölçüye biçime soktu.

Onu bir katre sudan, spermden, yumurtadan yarattı. Bir biçime soktu, ölçülerini ayarladı ve şahsiyetini verdi.

Bir nutfeden yarattı ve belli bir şekle soktu.

Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.'

Bir nutfeden (meniden) onu yarattı da (insan) biçimine koydu.

Bir damla meniden. Onu yarattı, ona ölçü ve biçim verdi.

18,19. Allah onu nereden yaratmış? Onu meniden yaratıp ona biçim vermiştir.

Belsuyundan yarattı, ölçerek tarttı !

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona (en güzel surette) şekil verdi.

Allâh ânı bir damla meniden halk itdi. Ânı halk itdikden sonra mu’ayyen bir şekil virdi,

Onu meniden yaratıp merhalelerden geçirerek ona şekil vermiş;

Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.

Bir spermadan onu yarattı; ölçü ve biçim verdi.

Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.

Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu

Bir nutfeden yarattı. Sonra da ona kader takdir etti.¹

1- Ölçülendirip, biçimlendirdi.

Bir damla sudan yaratdı da onu biçimine koydu.

18,19. (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti.

Atılmış bir damla sudan yarattı ve o’nun (kim, nasıl, nerede, ırkını, dilini, rengini, cinsiyetini, ne kadar yaşayacak) hayatını planladı.

Bir atmık damlasından yarattı, sonra ona biçim verdi.

Onu bir damla sudan yarattı da bir ölçüye göre yaptı [⁵],

[5] Elini, ayağını, sair âzasını düzgün yaptı.

Onu bir nutfeden/spermatozoidden yarattı ve onu (insan olarak) takdir etti.⁵

5 Krş. Nahl, 16/4

Bir damla sudan yarattı da biçime koydu.

Bir damlacık sudan! Öyle ki, Rabb’i onu bir çiğnem et parçası hâlindeyarattı, sonra ona, yeryüzünde karşılaşacağı ortam ve şartlara uygun, hârika bir şekil verdi.

Bir nutfeden / damladan yarattı; takdîr etti.

19,20. İçinde her şeyi önceden ayarlı bir damladan yarattı, // sonra doğum kanallarını kolayladı.

Onları hakir iğrenç gördükleri bir damla spermden yarattık. O sperme baktıklarında, hangi şanı, hangi şerefi, hangi soyluluğu görüyorlar? Onlar sperme baktıklarında pis diye suratlarını çevirirler. Yüzlerini ekşitirler. İşte tiksindikleri şey onların dünya hayatının başlangıcıdır. Ona bakarak haklarında karar versinler. Rabbin bütün insanları ondan yarattı. Her insanın başlangıcı aynıdır, eşittir. Rabbinin yaratışında eşitsizlik yoktur. Yasamız böyledir. Yasamızı kim değiştirebilir. Biz o spermi kadınların rahminde biçimler vererek halden hale sokuyor, farklı evrelere ulaştırıyoruz.

Bir [nutfe]den (zigottan) yaratıp ona şekil verir.

18,19. (Allah) onu, hangi şeyden yarattı? (biliyor mu? Tabiî ki) bir damla sudan yaratıp (ana karnında) onu bir düzene soktu.

Bir sperm damlasından yaratır ve sonra onun tabiatını oluşturur; ⁶

6 Yani, insan bedeninin ve zihninin yerine getirdiği organik fonksiyonlar ve kendisini uydurmak zorunda kalacağı tabiat şartları ile uyumlu biçimde. 1... Devamı..

Bir damla sudan yaratıp, sonra onu irade ile güçlendirdi. 22/5, 23/12...16

(Elbette) basit bir hayat tohumundan. Önce yarattı, ardından ona takdir yeteneği bahşetti;[⁵⁵⁷⁵]

[5575] Kadderahu, hem “kaderini yaratmayı”, hem “miktarını takdir etmeyi” hem de “takdir yeteneği vermeyi” ifade eder. Tercihimizin gerekçesi bir sonr... Devamı..

Onu bir damla sudan yaratmış da onu takdir etmiştir.

18, 19, 20, 21, 22. Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da, istediği zaman onu diriltir.

Nutfe (sperm)den. Onu yarattı, ona biçim verdi.

(Bu suâle yine Cenâb-ı Hak cevâb virerek) Nutfeden yaratdı ve insân şeklinde takdîr ve tasvîr itdi.

Döllenmiş yumurtadan değil mi? Yarattı ve sonra ölçüsünü belirledi[*].

[*] Ayette geçen فقدره sözü, kaderini belirledi diye tercüme edilebilir. Kader, ölçü demektir. Kaderini belirlemek, ölçüsünü belirlemektir. Her insanı... Devamı..

Bir sperm damlasından onu yaratıp, güçlendirdi.

Bir damla sudan! Onu yarattı, ona biçim verdi.

Bir spermden! Yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu.

śudan yarattı anı pes endāze eyledi anı.

Bir nuṭfeden yaratdı ve anuñ ṣūretini düzetdi.

(Allah onu bir qətrə dəyərsiz) nütfədən yaratdı, ona biçim verdi.

From a drop of seed. He createth him and proportioneth him,

From a sperm-drop:(5957) He hath created him, and then mouldeth him in due proportions;

5957 Cf. 76:2, and n. 5832. The origin of man as an animal is lowly indeed. But what further faculties and capacities has not Allah granted to men? Be... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.