21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Abese Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘Abese ve tevellâ

Yüzünü ekşitti ve döndürdü.

Hz. Muhammed (s.a.a), Rabia oğlu Utbe, Ebu-Cehl, Abbas ve Ümeyye'yle oturup konuşur, onları dine davet ederken gözleri görmeyen Ümmü Mektum oğlu Abdul... Devamı..

(Hz. Peygamber (SAV) ümmetine edep ve metot öğretmek, dini tebliğde; zengin ve etkin kişileri önceleyip, fakir ve aciz kimseleri ise ötelemenin yanlışlığına dikkat çekmek üzere, İlahi bir senaryo gereği öyle davranarak) Hoşlanmadı ve suratını ekşitip yüzünü çevirdi,

Yüzünü ekşitti ve döndü,

Peygamber, kavminin ileri gelenlerinin hidayete ermesi için uğraştığı bir sırada, iltifat etmedi, yüzünü ekşitti ve arkasını döndü.

Surat astı ve döndü.

1-10.Tirmizi ve Hakim`in Hz. Aişe (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerimeler Abdullah ibnu Ümmi Mektum hakkında indirilmiştir. Mekke`nin i... Devamı..

Surat astı ve yüz çevirdi;

(Peygamber) hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi,

1, 2. Ona o kör geldi diye, surat astı ve yüz çevirdi.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]

[719] ‘Abese sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 343.[720] Hz. Peygamber’in uyarılmasına neden olan olay hakkında bilgi... Devamı..

Yüzünü ekşitip döndü

(Peygamber) yüzünü ekşitti ve çevirdi.

1,2. Kendi nezdine bir a’mâ geldiği içün (Muhammed ’aleyhisselâm) yüzini ekşitdi ve arkasını çevirdi.

1,2. Yanına kör bir kimse geldi diye (Peygamber) yüzünü asıp çevirdi.

1,2. Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.[571]

Hz.Peygamber, İslâm hakkında kendisinden bilgi almaya gelen kibirli bazı müşrik liderleriyle görüşürken sahabilerden gözleri görmeyen Abdullah b. Ummi... Devamı..

Yüzünü ekşitip başını çevirdi.

1, 2, 3, 4. (Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.

Surat astı ve döndü;

(Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

Ekşidi ve döndü

Surat astı ve yüz çevirdi.

Yüzünü ekşitib çevirdi,

1,2. Kendisine a'mâ bir kimse geldi diye (peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü.(1)

(1)Bu sûreye isim olan “Abese” kelimesi “yüzünü ekşitti” anlamındadır. Birgün Resûlullah (asm)Kureyş’in ileri gelenlerine İslâm’ı teblîğ ederken, Ümm-... Devamı..

Suratını astı ve sırtını döndü,

Yüzünü ekşitti, arkasını döndü,

1, 2. Kendisine, âmânın, (Ümmü Mektum oğlunun) gelmesinden yüzünü ekşitip çevirdi.

[1] Mekke'de nazil olmuş (42) âyettir. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri nezd-i nebevide toplanmışlardı. Resûlullah Sallallahü aleyhi ve sellem Efendi... Devamı..

(Peygamber) suratını astı ve yüz çevirdi¹

1 Rivayetlere göre, Hz. Peygamber, Kureyş’in ileri gelenlerinden ve sözü dinlenen Velîd bin Muğîre veya Umeyye ibn Halef veya Ubey bin Kâ’b’la görüşüy... Devamı..

Surat astı ve yüz çevirdi.

(Medine’de nazil olmuştur ve 42 ayettir. Adını, “yüzünü ekşitti, buruşturdu” anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bize göre bu ayetlerin hiçbiris... Devamı..

Mekke’nin ileri gelen inkârcılarına büyük bir umut ve heyecanla İslâm’ı tebliğ etmekte olan Peygamber, gözleri görmeyen bir müminin, “Ey Allah’ın Elçisi! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret!” diye seslendiğini duyunca, “yersiz ve zamansız” bulduğu bu müdâhaleden hoşlanmayarak suratını astı ve adamcağıza arkasını döndü! Neden mi?

Mekke döneminin başlarında, Necm sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, Hz. Peygamber’in bir davranışını eleştiren ilk ayetindeki “Abese: Suratını ast... Devamı..

YÜZ EKŞİTTİ; yüz çevirdi;

1,2. A'mâ geldi diye // surat asıp sırtını döndü.

Kendini beğenmiş kibirliyi gördün mü? Suratını asarak yüzünü çevirdi.

1,2. Görme engelli biri ona geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. [*]

Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi”nin Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olma ihtimali çok yüksektir. Buna göre, söz konusu kişi Velîd b. Muğâr’adır.... Devamı..

1,2. (Peygamber) kör adamın kendisine gelmesinden¹ hoşlanmadı² ve yüzünü çevirdi.

1 Hz. Aişe ve İbnu Abbas’tan: “Abese sûresi, Hz. Hatice’nin dayısının oğlu, âmâ Abdullah b. Ümmi Mektûm hakkında nâzil oldu. Abdullah, Peygamberimize ... Devamı..

O, SURATINI ASTI ve uzaklaştı,

Suratını astı ve yüzünü çevirdi. 6/52, 18/28

O (KİBİRLİ KİŞİ) surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı,

Yüzünü ekşitti ve ardını döndü.

1, 2. Yanına görmeyen (âma) biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü.

Hz. Aişe’den (r.a) şöyle dediği nakledilmiştir: “Abese diye başlayan ayetler, âma olan İbn Ümmi Mektum hakkında indi. O Resûlullah’a (a.s.m) gelip: “B... Devamı..

Surat astı ve döndü;

1,2. Yanına a'mâ geldiği zamân yüzüni ekşidüb çevirdi. [¹]

[1] Bir gün ekâbir-i Kureyş Rasûl-i Ekrem'in nezdine gelmişlerdi. Fahr-i Kâinât onlara İslâm'ın mezâyâsından bahisle İslâm'a da'vet itmekde ve bununla... Devamı..

Yüzünü ekşittin ve sırtını döndün.

(Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

Yüzünü ekşitti ve döndü:

Yüzünü ekşitti ve öteye döndü;

1-2. yüz burudı ya'nį peyġamber daħı yüz döndürdi kim geldi aña gözsüz.

Yüzin burtardı ve i‘rāż eyledi,

(Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.

He frowned and turned away

(The Prophet) frowned and turned away,(5950)

5950 See the Introduction to this Surah for the incident to which this refers. The lesson is that neither spiritual worth nor the prospect of effectiv... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.