5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İż testeġîśûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi-elfin mine-lmelâ-iketi murdifîn(e)

Hani, siz, Rabbinizden imdat istemiştiniz de Rabbiniz, şüphe yok ki ben, birbiri ardınca binlerce melekle size yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.

Hatırlayın ki, o vakit siz Rabbinizden yardım dilemiştiniz de, O da hemen (Peygambere), “Ben peş peşe (inen) bin melek ile size yardım edeceğim” diyerek duanıza icabet etmişti.

Hani, yardım için Rabbinize yalvarıp yakarmıştınız da, O da bunun üzerine, size şöyle cevap vermişti: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim.”

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz:
“Ben de, işte ardarda bin melekle size yardım gönderiyorum" diye duanızı kabul buyurarak Rabbiniz dileğinizi yerine getirmiştir.

Siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: "Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim" diye dileğinizi kabul etmişti.

9.Tirmizi`nin Ömer bin Hattab (r.a.)`dan rivayet ettiğine göre Bedir`de Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya geldikleri sıra Resulullah (a.s.) müşrik... Devamı..

Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: 'Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim' diye cevap vermişti.

O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da O size: “- Gerçekten ben arka arkaya bin Melâike ile imdad ediyorum.” diye duanızı kabul buyurmuştu.

Hatırlayın ki; siz Rabbinizden yardım dilerken, Rabbiniz duanızı kabul etti. “Ben, size takipçi olan bin melek ile yardım ederim” dedi.

Hani siz Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz. O da sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: “Hiç kuşkunuz olmasın, ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.”

Hani sizler, Allahtan yardım istemiştiniz, art arda bin melek yardımiyle sizi cevaplamıştı

Hatırlayın ki, siz (Bedir'de güçlü düşman ordusuna karşı) yardım için Rabbinize yalvarıyordunuz. O da: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!” diye duanıza icabet etmişti.

Allâh’ın yardımını dilediğiniz vakit du’ânızı kabûl itdi: "Sizi biri birini ta’kîb iden bin melekle takviye ideceğim" didi.

Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, "Ben size, birbiri peşinden bin melekle yardım ederim" diye cevap vermişti.

Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.[243]

Burada Allah’ın yardımı bin melek aracılığı ile gerçekleşmiştir. Yoksa Allah Teâlâ dileseydi, tek bir melekle ya da aracısız olarak doğrudan doğruya y... Devamı..

Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, “Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim” diye cevap verdi.

Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.  

 Resûlullah (s.a.) kendi arkadaşlarının azlığını, müşriklerin de çokluğunu görünce, kıbleye yönelerek iki elini uzattı ve şöyle dua etti: «Allah’ım! B... Devamı..

Sizi kurtarması için Rabbinize yalvarıyordunuz, ve O da, "Ben sizi birbiri ardınca bin melekle destekleyeceğim," diye size karşılık vermişti.

O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: "Ben işte ardarda bin melekle size yardım ediyorum" diye duanızı kabul buyurmuştu.

O vakıt siz, rabbınızdan istimdad ediyordunuz da size ben işte ardı ârdına bin Melâike ile ımdad ediyorum diye icabet buyurmuştu

Hatırlayın, siz (Bedir’de) Rabbinizden yardım dilemiştiniz de O da, “Ben birbiri ardınca (yeryüzüne) inecek olan bin melek ile size yardım edeceğim” buyurarak duanıza (hemen) icabet etmişti.

Hani siz, Rabb'inizden yardım istiyordunuz. O da ardı ardına bin melekle yardım edeceğim diye, isteğinize karşılık vermişti.

Hani siz Rabbinizden imdâd istiyordunuz da O da: «Muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin (lercesi) ile imdâd ediciyim» diyerek duanızı kabul buyurmuşdu.

Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: “Şübhesiz ben size ardı ardına (gelen)bin melekle yardım ediciyim!” diye duânızı kabûl etmişti.(1)

(1)Resûl-i Ekrem (asm), Bedir Harbi başlamadan evvel ashâbının azlığı, müşrik kuvvetlerin çokluğu sebebiyle kıbleye dönüp, mübârek ellerini açarak: “Y... Devamı..

(Savaşta) Rabbinizin yardımını istemiştiniz. Sonra Rabbiniz “Birbirine denk güçteki bin adet melek ile elbette sizin imdadınıza yetişeceğim” diye cevap vermişti.

O gün siz çalabınızdan yardım dilemiştiniz. O da sizin yalvarmanızı onamıştı. Allah buyurmuştu: "Gerçekten Ben size biribiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim."

Hani Rabbinizden medet istemiştiniz. O da ben size birbirinin ardınca [¹] bin melek ile imdat ediyorum diye duanızı kabul etmişti.

[1] Veya arkanızda hazır olmak üzere.

Hani Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da “Ben size art arda gelen bin melekle yardım edeceğim” diye duanızı kabul buyurmuştu.³

3 Krş. Âl-i İmrân, 3/122-126, 151

Hani siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da, “Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim” diye cevap vermişti.

Hani siz, en güçlü silahlarla donanmış düşman ordusuna karşı Rabb’inizden yardım istiyordunuz; O da bunun üzerine, “Ben, birbiri ardınca yeryüzüne inecek olan bin melek ile size elbette yardım edeceğim!” diye duânıza cevap vermişti.
Aslında bu vasıfları taşıyan kahramanların, meleklerin desteğine bile ihtiyacı yoktu. Nitekim:

Hani, rabbinizi yardıma çağırıyordunuz.
-“Ben, ardı ardına bin melek ile sizin destekçinizim” diye size (icabet edip) karşılık verdi.

O gün siz, Allah'tan imdat isterken, o size karşılık veriyor ve: " ben size takviyeli bin melek ile destek olacağım " diyordu.

Hani Rabbinizden yardım istemek için yalvarıyordunuz. Rabbimiz bize yardım etmezse kazanamayız diyordunuz. Rabbiniz de size; "Ben size birbiri ardınca bin melekle yardım ediyorum!" diye cevap vermişti. Artık siz görmeseniz de meleklerin sizlerle beraber savaştığına inanıyordunuz. Bu inançla kendinize güven gelmişti!

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. [*] O da “Şüphesiz ki ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim.” (diyerek) size cevap vermişti.

Yüce Allah Bedir Savaşı’ndan önce müslümanların kendisinden yardım istediklerini hatırlatmakta ve kendilerine bin melekle yardım edeceğini söylediğini... Devamı..

Rabbinizden (daha sonra da) yalvararak yardım istemiştiniz.¹ O, da: “Ben, size peş peşe gelen bin melek ile yardım edeceğim.”² diyerek duânızı hemen kabul buyurmuştu.³

1 Hz. Ömer’den; Peygamberimiz, müşriklere baktı bin kişiler, bir de ashâbına baktı üç yüz on küsur kişi. Bunun üzerine kıbleye döndü ve iki elini uzat... Devamı..

Hani, yardım için Rabbinize yakarıyordunuz; ve O da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!”

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da size: – Birbiri ardınca gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diye cevap vermişti. 8/62- 64- 65- 66, 10/103, 21/88, 30/47, 40/51

Hani Rabbinizden imdat diliyordunuz;[¹³³³] bunun üzerine size şöyle icâbet etmişti: “Birbirini izleyen bin melekle imdadınıza yetişeceğim!”

[1333] Zımnen: Kulun gücünün bittiği yerde Allah’ın yardımı yeter. O anın “bittim noktası” olduğunun delili, Rasulullah’ın şu duasıdır: “Allah’ım! Eğe... Devamı..

(Gene) Hatırlayın ki, (savaşın en kızgın bir anında) Rabbinizden imdat diliyordunuz, O da, (duanızı kabul etti) "Ardarda inen bin melek ile size yardım edeceğim" buyurdu.

Siz rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim, " diye cevap vermişti.

O zaman ki, Rabbinizden imdat istiyordunuz. «Şüphe yok ki, size ardı ardına meleklerden bini ile imdat ediciyim,» diye sizin için (duanıza) icabet buyurdu.

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da: “Ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim” diye duanızı kabul buyurdu.

Bedir’e çıkarken Hz. Peygamber (a.s.) ashabı ile istişare etti: Hedef Şam’dan gelen Kureyş kervanı mı olsun, yoksa Kureyş ordusu mu?” Ashabın bir kısm... Devamı..

Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duanızı kabul buyurmuştu.

Rabbinizden nusret ve galebeyi niyâz ve du'â iylediğinizde "Size icâbet ve peyderpey bin melekle imdâd iyleyeceğim" buyurdı.

O gün Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Bir biri ardınca bin melek ile size destek veriyorum” diye cevap vermişti.

Rabbinizden yardım dilemiştiniz de size:-Birbiri ardınca bin melek ile size yardım ulaştıracağız, diye cevap vermişti.

Siz Rabbinizden yardım istediğinizde, O sizin duanıza, “İmdadınıza meleklerden bin tanesini peş peşe gönderiyorum” diye cevap vermişti.

Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: "Hiç kuşkunuz olmasın, ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım."

ol vaķt kim arķa virmek isteridüñüz çalabuñuzdan yaña pes uy virdi size “bayıķ ben meded eyleyiciven size biñ-ile firiştelerden biribiri ardınca geliciler.”

Ẕikr eyleñüz ol vaḳtı kim meded istedüñüz Tañrı Ta‘ālādan, ḳabūl eyledisizüñ du‘āñuzı. Size meded eyledüm didi, biñ ferişteh bile biri biri ardınca.

O zaman siz (dua edərək) Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. (Allah: ) “Mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn min mələklə çataram!” – deyə duanızı qəbul buyurmuşdu.

When ye sought help of your Lord and He answered you (saying): I will help you with a thousand of the angels, rank on rank.

Remember ye implored the assistance of your Lord, and He answered you: "I will assist you with a thousand of the angels, ranks on ranks."(1184)

1184 Cf. 3:123, 125, 126. The number of angels, a thousand at Badr and three thousand and five thousand at Uhud, is probably not to be taken literally... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.