28 Ekim 2020 - 11 Rebiü'l-Evvel 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż testeġîśûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi-elfin mine-lmelâ-iketi murdifîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hatırlayın ki, o vakit siz Rabbinizden yardım dilemiştiniz de, O da hemen, “Ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim” diyerek duanıza icabet etmişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hani, siz, Rabbinizden imdat istemiştiniz de Rabbiniz, şüphe yok ki ben, birbiri ardınca binlerce melekle size yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.

Abdullah Parlıyan Meali

Hani, yardım için Rabbinize yalvarıp yakarmıştınız da, O da bunun üzerine, size şöyle cevap vermişti: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim.”

Ahmet Tekin Meali

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz:
“Ben de, işte ardarda bin melekle size yardım gönderiyorum" diye duanızı kabul buyurarak Rabbiniz dileğinizi yerine getirmiştir.

Ahmet Varol Meali

Siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: "Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim" diye dileğinizi kabul etmişti.*

Ali Bulaç Meali

Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: 'Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim' diye cevap vermişti.

Ali Fikri Yavuz Meali

O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da O size: “- Gerçekten ben arka arkaya bin Melâike ile imdad ediyorum.” diye duanızı kabul buyurmuştu.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hatırlayın ki; siz Rabbinizden yardım dilerken, Rabbiniz duanızı kabul etti. “Ben, size takipçi olan bin melek ile yardım ederim” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Hani siz Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz. O da sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: “Hiç kuşkunuz olmasın, ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.”

Besim Atalay Meali

Hani sizler, Allahtan yardım istemiştiniz, art arda bin melek yardımiyle sizi cevaplamıştı

Cemal Külünkoğlu Meali

Hatırlayın ki, siz (Bedir'de) yardım için Rabbinize yalvarıyordunuz. O da: “Ben size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!” diyerek duanızı kabul buyurmuştu.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, "Ben size, birbiri peşinden bin melekle yardım ederim" diye cevap vermişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.[243]*

Diyanet Vakfı Meali

Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.  *

Edip Yüksel Meali

Sizi kurtarması için Rabbinize yalvarıyordunuz, ve O da, "Ben sizi birbiri ardınca bin melekle destekleyeceğim," diye size karşılık vermişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: "Ben işte ardarda bin melekle size yardım ediyorum" diye duanızı kabul buyurmuştu.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O vakıt siz, rabbınızdan istimdad ediyordunuz da size ben işte ardı ârdına bin Melâike ile ımdad ediyorum diye icabet buyurmuştu

Erhan Aktaş Meali

Hani siz, Rabb'inizden yardım istiyordunuz. O da ardı ardına bin melekle yardım edeceğim diye, isteğinize karşılık vermişti.

Hasan Basri Çantay Meali

Hani siz Rabbinizden imdâd istiyordunuz da O da: «Muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin (lercesi) ile imdâd ediciyim» diyerek duanızı kabul buyurmuşdu.

Hayrat Neşriyat Meali

Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: “Şübhesiz ben size ardı ardına (gelen)bin melekle yardım ediciyim!” diye duânızı kabûl etmişti.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

(Savaşta zor durumda kaldığınızda) Rabbinizden yardım istemiştiniz. Sonra Rabbiniz “Birbirine denk güçteki bin adet melekle elbette sizin imdadınıza yetişeceğim” diye cevap vermişti.

İsmail Hakkı İzmirli

Hani Rabbinizden medet istemiştiniz. O da ben size birbirinin ardınca [¹] bin melek ile imdat ediyorum diye duanızı kabul etmişti.

Kadri Çelik Meali

Hani siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da, “Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim” diye cevap vermişti.

Mahmut Kısa Meali

Hani siz, en güçlü silahlarla donanmış düşman ordusuna karşı Rabb’inizden yardım istiyordunuz; O da bunun üzerine, “Ben, birbiri ardınca yeryüzüne inecek olan bin melek ile size elbette yardım edeceğim!” diye duânıza cevap vermişti.
Aslında bu vasıfları taşıyan kahramanların, meleklerin desteğine bile ihtiyacı yoktu. Nitekim:

Mehmet Türk Meali

Rabbinizden (daha sonra da) yalvararak yardım istemiştiniz.1 O, da: “Ben, size peş peşe gelen bin melek ile yardım edeceğim.”2 diyerek duânızı hemen kabul buyurmuştu.3*

Muhammed Esed Meali

Hani, yardım için Rabbinize yakarıyordunuz; ve O da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!”

Mustafa Çavdar Meali

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da size: – Birbiri ardınca gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diye cevap vermişti. 8/62- 64- 65- 66, 10/103, 21/88, 30/47, 40/51

Mustafa İslamoğlu Meali

Hani Rabbinizden imdat diliyordunuz;[1333] bunun üzerine size şöyle icâbet etmişti: “Birbirini izleyen bin melekle imdadınıza yetişeceğim!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O zaman ki, Rabbinizden imdat istiyordunuz. «Şüphe yok ki, size ardı ardına meleklerden bini ile imdat ediciyim,» diye sizin için (duanıza) icabet buyurdu.

Suat Yıldırım Meali

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da: “Ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim” diye duanızı kabul buyurdu. *

Süleyman Ateş Meali

Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duanızı kabul buyurmuştu.

Süleymaniye Vakfı Meali

O gün Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Bir biri ardınca bin melek ile size destek veriyorum” diye cevap vermişti.

Şaban Piriş Meali

Rabbinizden yardım dilemiştiniz de size:-Birbiri ardınca bin melek ile size yardım ulaştıracağız, diye cevap vermişti.

Ümit Şimşek Meali

Siz Rabbinizden yardım istediğinizde, O sizin duanıza, “İmdadınıza meleklerden bin tanesini peş peşe gönderiyorum” diye cevap vermişti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: "Hiç kuşkunuz olmasın, ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım."

Bunyadov-Memmedeliyev

O zaman siz (dua edərək) Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. (Allah: ) “Mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn min mələklə çataram!” – deyə duanızı qəbul buyurmuşdu.

M. Pickthall (English)

When ye sought help of your Lord and He answered you (saying): I will help you with a thousand of the angels, rank on rank.

Yusuf Ali (English)

Remember ye implored the assistance of your Lord, and He answered you: "I will assist you with a thousand of the angels, ranks on ranks."(1184)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.