3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-in yurîdû ḣiyâneteke fekad ḣânû(A)llâhe min kablu feemkene minhum(k) ve(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

Fakat sana hainlik etmeyi kurarlarsa bilsinler ki daha önce Allah'a hainlik etmişlerdi de seni onlara üstetmişti o ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Ey Resulüm!) Eğer (inkârcılar ve münafıklar) Sana hainlik yapmak isterlerse (üzülme ve bekle), kesinlikle onlar daha önce Allah’a da hainlik yapmışlardı. (İşte bak sonunda) Bu yüzden (Allah) onlara (hain takımına) karşı Sana imkân, fırsat ve ruhsat verdi. (O hainleri Senin elinle yaptıklarına pişman ve perişan etti.) Elbette Allah her şeyi hakkıyla Bilendir ve her işi Hikmetli (ve güzeldir).

Ve eğer o esirler fidye ödemeyip, sahte müslüman olmak gibi bir hainliğe yeltenirlerse unutmasınlar ki, daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de, bu yüzden Allah inananları, onlara karşı galip getirmişti. Çünkü Allah, herşeyi bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Eğer onlar sana hıyanet etme düşüncesi taşıyorlarsa, şunu bil ki, daha önce de Allah'a verdikleri taahhüde hıyanet ettiler. Allah sana imkân ve kudret vererek onların ezilmelerini sağlar. Allah'ın ilmi her şeyi kucaklar. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse (bil ki) daha önce de Allah'a hıyanet etmişlerdi. Allah da onlara karşı (sana) imkan verdi. Allah alimdir, hakimdir.

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi; böylece O da, 'bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti.' Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer o esirler, sana hainlik etmek isterlerse bilsinler ki, bundan önce Allah'a hiyanet ettiler de (Bedir'de) kahredilmelerine, Allah sana imkân vermişti, Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

Eğer sana hıyanet etmeyi düşünüyorlarsa, daha önce Allah’a da hıyanet ettiler. Allah, onların hakkından geldi. Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir; hikmet sahibidir.

Tutsaklar sana hainlik eylemek istiyorlarsa — önceden Allaha da hainlik etmişlerdi — imdi seni üstünledi onlardan, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer esîrler seni aldatmak isterler ise Allâh yine galebeyi sana ihsân ider, nitekim evvelce de nakz-ı ’ahd itmişler idi. Allâh ’alîm ve hakîmdir.

Esirler sana hıyanet etmek isterlerse, bilsinler ki esasen daha önce de Allah'a hıyanet etmişlerdi, Allah bundan ötürü onları yenmen için sana imkan verdi. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

Eğer sana hainlik etmek isterlerse, (bil ki) onlar daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar, daha önce de Allah’a hainlik ettiler, Allah da onları elinize düşürdü; O yaptığını, bilerek ve yerinde yapmaktadır.

Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Yok, sana ihanet etmek istiyorlarsa, zaten daha önce ALLAH'a ihanet etmişlerdi. Bunun üzerine onları yenik düşürdü. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse iyi bilsinler ki, bundan önce Allah'a hainlik ettiklerinden dolayı Allah onların ezilmelerine imkân verdi. Allah her şeyi hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki bundan evvel Allaha hıyanet ettiler de kahredilmelerine imkân verdi, Allah alîm, hakîmdir

Eğer (o esirler kalplerinde olmayanı söylemek ve mü’min olduklarını iddiâ etmek sûretiyle) sana hainlik yapmak isterlerse (şaşırma), bil ki! Onlar daha önce de Allah’a (verdikleri sözlerde durmayarak) hainlik yapmışlardı. Allah da kendilerine karşı (Bedir’de) sana imkân vermişti (de onları senin eline düşürmüştü). Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer sana ihanet etmek isterlerse; daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Allah, onlara karşı sana imkân verdi. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Eğer sana haainlik etmek isterlerse... Onlar daha evvel Allaha da haainlik etmişlerdir de O, sana kendilerine karşı imkân ve kudret vermişdi. Allah (her şey'i) hakkıyle bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Eğer (o esirler) sana ihânet etmek isterlerse ki, daha önce de şübhesiz Allah'a hâinlik etmişlerdi de, (Allah) onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Eğer sana ihanet etmek isterlerse ki, daha önceden de Allah’a ihanet etmişlerdi, sonra Allah onlardan intikam almıştı. Allah her şeyi en iyi bilen ve ona göre en iyi hükmü verendir.

Eğer onlar sana karşı alçaklık etmek dilerlerse . gerçekten onlar bundan önce de Allah’a karşı alçaklık etmişlerdi. Bunun üzerine Allah onlara karşı senin gücünü artırmıştır. Allah bilicidir, doğruyu bildiricidir.

Esirler sana hiyanet etmek isterlerse taaccüp etme. Çünkü onlar bundan evvel Allah/a hiyanet etmişlerdi de O, seni onlara kaadir kılmıştı [²]. Allah hakkiyle âlimdir, hakimdir.

[2] Bedir'de onlar maktul ve esir düşmüşlerdi.

Eğer onlar sana ihanet etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce de Allah’a hainlik etmişlerdi. Allah da onlara karşı (sana) imkân verdi. Çünkü Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de Allah (seni) onlara egemen kılmıştı. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Şayet esirler sözlerinde durmayıp sana ihânet etmeye kalkışırlarsa, hiç endişe etme, onlar zaten daha önce Kur’an’ın hak olduğunu bile bile inkâr ederekAllah’a ihânet etmişlerdi de, bu yüzden Allah, müminleri Bedir savaşında onlara üstün kılmış ve o zâlimlere en ağır cezayı tattırmıştı!Unutmayın, Allah her şeyi bilendir, asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen, sonsuz hikmetiyle her şeyi yerli yerince ve en uygun biçimde yapan bir hakîmdir.”

Eğer sana hâinlik etmek isterlerse, önceden Allah’a da hâinlik ettiler; onlardan bu gelir.
Allah hakîm alîmdir.

Eğer sana hıyanet etmeye kalkışırlarsa ki vaktiyle, Allah'a da hainlik etmişlerdi, ama Allah, onlardan güçlü idi. Çünkü Allah, engin bilgi gücü ile her şeye hakimdi.

Eğer sana hainlik etmek isterlerse; bil ki onlar daha önce de Allah’a hainlik etmişlerdi. Allah onlara karşı seni korumuş, seni desteklemişti. Şunu bil ki; sen doğru yolda oldukça, yasalarımıza göre davrandıkça Allah her zaman seninle birliktedir. Seni her zaman koruyacak, her zaman destekleyecektir. Bunun için yasalarımıza göre yaşaman, yolumuzda; azimli, kararlı, mücadeleci olman gerekir. Şüphesiz; Allah hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sana ihanet (etmek) isterlerse -ki daha önce Allah’a da ihanet etmişlerdi- ve Allah onlar nedeniyle (sana) imkân vermişti. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, bundan önce Allah’a hainlik ettiklerinden dolayı, Allah’ın seni onlara karşı üstün getirdiğini ve Allah’ın, (her şeyi) hakkıyla bildiğini, hüküm (ve hikmet) sahibi olduğunu sakın (unutmasınlar.)

Ve eğer sana ihanet etmeye yeltenirlerse, ⁷⁵ (unutmasınlar ki) daha önce Allah’a da ihanet etmişlerdi de bu yüzden Allah [inananları] onlara baskın çıkarmıştı. ⁷⁶ Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.

75 Yani, fidye ödeme yükümlülüğünden kurtulmak için görüş değiştirip İslam’ı kabul etmiş gibi ikiyüzlüce davranarak.76 Zımnen, “eğer Allah dilerse, bu... Devamı..

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, zaten onlar daha önce de Allah’a hainlik etmişlerdi. Allah sana, onların hakkından gelmeyi nasip etmişti. Allah niyetleri bilen ve hükmünde doğru karar verendir. 3/161, 4/107, 5/13, 8/27- 58, 12/52, 89/16

Ama eğer (salındıktan sonra) sana ihanete kalkışırlarsa, unutma ki (senden) daha önce Allah’a ihanet etmişlerdi de, (Allah mü’minler tarafından yenilmelerine) imkân vermişti:[¹³⁹⁶] zira (unutmasınlar ki) Allah her niyeti bilendir, her işinde tam isabet edendir.

[1396] Ezheri’ye göre emkenenin varsayılan tümleci “mü’minler”dir (Râzî). Bu ibareye takdirsiz şöyle bir karşılık vermek de mümkündür: “..nitekim, onl... Devamı..

Eğer (o esirler müşriklerle birlik olup) sana hainlik etmek isterlerse (aldırma) onlar daha önce Allah’a da (Bedir'de savaşarak) hainlik etmişlerdi de Allah, onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. (Rabbinin yardımı sayesinde onlara gâlip gelmiştin) Allah, herşeyi hakkıyle bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir! (gerekirse onlara tekrar cezalarını verir)

Eğer sana hainlik etmek isterlerse, (bil ki) onlar daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve eğer sana hiyânet etmek isterlerse muhakkak ki, daha evvel Allah Teâlâ'ya hiyânet ettiler de mağlup edilmelerine imkan verdi. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti, onları senin eline düşürmüştü. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden (Allah) onlara karşı (sana) imkan verdi. Allah (herşeyi) bilendir, yerli yerince yapandır.

Eğer seninle nakz-i 'ahid iderek sözlerine hıyânet murâd iderler ise (bundan gücenme) çünki onlar bundan evvel Allâh'a da hıyânet itmişlerdi de Cenâb-ı Hak mü'minleri onlara gâlib kıldı. Allâh Te'âlâ her şeyi bilir ve muktezâ-yı hikmeti icrâ ider.

Sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah’a da hainlik ettiler (sonra Allah, kahredilmelerine imkan verdi). Allah bilir, doğru kararlar verir.

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi. Allah sana, onlara karşı imkan verdi. Allah bilendir, hakimdir.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, onlar daha önce de Allah'a hıyanet etmişler, fakat Allah onlara karşı sana güç ve imkân vermişti. Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Sana hıyanet etmek isterlerse kesin olan şu ki, daha önce Allah'a hıyanet ettiler de Allah, aleyhlerine bir imkân yarattı. Allah her şeyi bilen, her hikmete sahip olandır.

daħı eger dileyeler ħıyāñet eylemek bayıķ hiyānet eylediler Tañrı’ya ilerüden ya'nį kāfir olmaġ-ıla pes el irürdi anlardan daħı Tañrı bilicidür dürüst sözlüdür dürüst işlüdur.

Daḫı eger isteseler saña ḫāyinlıḳ eylemege, taḥḳīḳ ḫāyinlıḳ eylediler TañrıTa‘ālā küfri‐y‐le ilerüden. Pes ġālib eyledi seni anlar üstine. Daḫı TañrıTa‘ālā bilicidür, ḥakīmdür.

Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, (bilsinlər ki) bundan (Bədr vuruşundan) əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah (sənə Bədrdə olanlardan intiqam almağa) imkan verdi. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

And if they would betray thee, they betrayed Allah before, and He gave (thee) power over them. Allah is knower, Wise.

But if they have treacherous designs against thee, (O Messenger.), they have already been in treason against Allah,(1238) and so hath He given (thee) power over them. And Allah so He Who hath (full) knowledge and wisdom.

1238 If the kindness shown to them is abused by the prisoners of war when they are released, it is not a matter of discouragement to those who showed ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.