9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-in yurîdû ḣiyâneteke fekad ḣânû(A)llâhe min kablu feemkene minhum(k) ve(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) Eğer Sana hainlik yapmak isterlerse (üzülme ve bekle), onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. (İşte bak sonunda) Bu yüzden (Allah) onlara (hain takımına) karşı Sana fırsat ve ruhsat verdi. (O hainleri Senin elinle yaptıklarına pişman ve perişan etti.) Elbette Allah her şeyi hakkıyla Bilendir ve her işi Hikmetli (ve güzeldir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Fakat sana hainlik etmeyi kurarlarsa bilsinler ki daha önce Allah'a hainlik etmişlerdi de seni onlara üstetmişti o ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve eğer o esirler fidye ödemeyip, sahte müslüman olmak gibi bir hainliğe yeltenirlerse unutmasınlar ki, daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de, bu yüzden Allah inananları, onlara karşı galip getirmişti. Çünkü Allah, herşeyi bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Eğer onlar sana hıyanet etme düşüncesi taşıyorlarsa, şunu bil ki, daha önce de Allah'a verdikleri taahhüde hıyanet ettiler. Allah sana imkân ve kudret vererek onların ezilmelerini sağlar. Allah'ın ilmi her şeyi kucaklar. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse (bil ki) daha önce de Allah'a hıyanet etmişlerdi. Allah da onlara karşı (sana) imkan verdi. Allah alimdir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi; böylece O da, 'bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti.' Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer o esirler, sana hainlik etmek isterlerse bilsinler ki, bundan önce Allah'a hiyanet ettiler de (Bedir'de) kahredilmelerine, Allah sana imkân vermişti, Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer sana hıyanet etmeyi düşünüyorlarsa, daha önce Allah’a da hıyanet ettiler. Allah, onların hakkından geldi. Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Tutsaklar sana hainlik eylemek istiyorlarsa — önceden Allaha da hainlik etmişlerdi — imdi seni üstünledi onlardan, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Esirler sana hıyanet etmek isterlerse, bilsinler ki esasen daha önce de Allah'a hıyanet etmişlerdi, Allah bundan ötürü onları yenmen için sana imkan verdi. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer sana hainlik etmek isterlerse, (bil ki) onlar daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Yok, sana ihanet etmek istiyorlarsa, zaten daha önce ALLAH'a ihanet etmişlerdi. Bunun üzerine onları yenik düşürdü. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse iyi bilsinler ki, bundan önce Allah'a hainlik ettiklerinden dolayı Allah onların ezilmelerine imkân verdi. Allah her şeyi hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki bundan evvel Allaha hıyanet ettiler de kahredilmelerine imkân verdi, Allah alîm, hakîmdir

Erhan Aktaş Meali

Eğer sana ihanet etmek isterlerse; daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Allah, onlara karşı sana imkân verdi. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer sana haainlik etmek isterlerse... Onlar daha evvel Allaha da haainlik etmişlerdir de O, sana kendilerine karşı imkân ve kudret vermişdi. Allah (her şey'i) hakkıyle bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer (o esirler) sana ihânet etmek isterlerse ki, daha önce de şübhesiz Allah'a hâinlik etmişlerdi de, (Allah) onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer sana ihanet etmek isterlerse ki, daha önceden de Allaha ihanet etmişlerdi, sonra Allah onlardan intikam almıştı. Allah her şeyi en iyi bilen ve ona göre en iyi hükmü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Esirler sana hiyanet etmek isterlerse taaccüp etme. Çünkü onlar bundan evvel Allah/a hiyanet etmişlerdi de O, seni onlara kaadir kılmıştı [²]. Allah hakkiyle âlimdir, hakimdir.*

Kadri Çelik Meali

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de Allah (seni) onlara egemen kılmıştı. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

Şayet esirler sözlerinde durmayıp sana ihânet etmeye kalkışırlarsa, hiç endişe etme, onlar zaten daha önce Kur’an’ın hak olduğunu bile bile inkâr ederekAllah’a ihânet etmişlerdi de, bu yüzden Allah, müminleri Bedir savaşında onlara üstün kılmış ve o zâlimlere en ağır cezayı tattırmıştı!Unutmayın, Allah her şeyi bilendir, asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen, sonsuz hikmetiyle her şeyi yerli yerince ve en uygun biçimde yapan bir hakîmdir.”

Mehmet Okuyan Meali

Sana ihanet (etmek) isterlerse -ki daha önce Allaha da ihanet etmişlerdi- ve Allah onlar nedeniyle (sana) imkân vermişti. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

Mehmet Türk Meali

Eğer sana ihanet etmek isterlerse, bundan önce Allah’a hainlik ettiklerinden dolayı, Allah’ın seni onlara karşı üstün getirdiğini ve Allah’ın, (her şeyi) hakkıyla bildiğini, hüküm (ve hikmet) sahibi olduğunu sakın (unutmasınlar.)

Muhammed Esed Meali

Ve eğer sana ihanet etmeye yeltenirlerse, 75 (unutmasınlar ki) daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de bu yüzden Allah [inananları] onlara baskın çıkarmıştı. 76 Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, zaten onlar daha önce de Allah’a hainlik etmişlerdi. Allah sana, onların hakkından gelmeyi nasip etmişti. Allah niyetleri bilen ve hükmünde doğru karar verendir. 3/161, 4/107, 5/13, 8/27- 58, 12/52, 89/16

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama eğer (salındıktan sonra) sana ihanete kalkışırlarsa, unutma ki (senden) daha önce Allah’a ihanet etmişlerdi de, (Allah mü’minler tarafından yenilmelerine) imkân vermişti:[1396] zira (unutmasınlar ki) Allah her niyeti bilendir, her işinde tam isabet edendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer sana hiyânet etmek isterlerse muhakkak ki, daha evvel Allah Teâlâ'ya hiyânet ettiler de mağlup edilmelerine imkan verdi. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkân ve kudret vermişti, onları senin eline düşürmüştü. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden (Allah) onlara karşı (sana) imkan verdi. Allah (herşeyi) bilendir, yerli yerince yapandır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah’a da hainlik ettiler (sonra Allah, kahredilmelerine imkan verdi). Allah bilir, doğru kararlar verir.

Şaban Piriş Meali

Esirler sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi. Allah sana, onlara karşı imkan verdi. Allah bilendir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, onlar daha önce de Allah'a hıyanet etmişler, fakat Allah onlara karşı sana güç ve imkân vermişti. Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sana hıyanet etmek isterlerse kesin olan şu ki, daha önce Allah'a hıyanet ettiler de Allah, aleyhlerine bir imkân yarattı. Allah her şeyi bilen, her hikmete sahip olandır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eger dileyeler ħıyāñet eylemek bayıķ hiyānet eylediler Tañrı’ya ilerüden ya'nį kāfir olmaġ-ıla pes el irürdi anlardan daħı Tañrı bilicidür dürüst sözlüdür dürüst işlüdur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, (bilsinlər ki) bundan (Bədr vuruşundan) əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah (sənə Bədrdə olanlardan intiqam almağa) imkan verdi. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

And if they would betray thee, they betrayed Allah before, and He gave (thee) power over them. Allah is knower, Wise.

Yusuf Ali (English)

But if they have treacherous designs against thee, (O Messenger.), they have already been in treason against Allah,(1238) and so hath He given (thee) power over them. And Allah so He Who hath (full) knowledge and wisdom.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.