20 Ekim 2020 - 3 Rebiü'l-Evvel 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekulû mimmâ ġanimtum halâlen tayyibâ(en)(c) vettekû(A)llâh(e)(c) inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Artık (savaşta galip gelip) ganimet olarak elde ettiklerinizden (yetkililerce size pay olarak verilenlerden) helâl ve temiz olarak yiyin ve (ganimette hilekârlık ve haksızlık yapma konusunda) Allah'tan korkup (nankörlük ve kötülükten) sakınıverin. Şüphesiz Allah Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık elde ettiğiniz ganimeti helal ve temiz olarak yiyin ve çekinin Allah'tan. Şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahimdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Artık savaşta elde ettiğiniz ganimetlerden, helal ve temiz olarak kullanın ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın, şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan ve acıyandır.

Ahmet Tekin Meali

Artık elde etmiş olduğunuz ganimetten helâl, temiz ve sağlıklı olanları yeyin. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.

Ahmet Varol Meali

Ganimet olarak ele geçirdiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.

Ali Bulaç Meali

Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten halâl ve hoş olarak yeyin ve Allah'dan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Artık (bu ruhsattan istifade ederek) kazandığınız ganimetlerden helal ve hoş olarak yiyin ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan sakınınız. Şüphesiz ki Allah, bağışlayandır; merhamet edendir.

Besim Atalay Meali

Doyumluk olarak aldığınızdan yiyin helâl olarak, temiz olarak, Allahtan sakınınız, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Cemal Külünkoğlu Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşayın. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah'tan sakının, doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Diyanet Vakfı Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir.

Edip Yüksel Meali

Artık ele geçirdiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyebilirsiniz. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Artık elde ettiğiniz ganimetten halâl ve hoş olarak yiyin ve Allaha korunun, çünkü Allah gafurdur rahîmdir

Erhan Aktaş Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetten, helal ve temiz olarak yiyin ve Allah için takvâlı1 olun. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Artık elde etdiğiniz ganîmetden halâl ve hoş olarak yeyin. Allahdan korkun. Şübhesiz ki Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah'dan korkun! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanları yiyiniz ve Allahdan sakının. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır.

Kadri Çelik Meali

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin. Allah'tan sakının, doğrusu Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

Mahmut Kısa Meali

Artık ele geçirdiğiniz fidye ve ganîmetleri, helâl ve hoş olarak yiyebilirsiniz. Yeter ki,Allah’tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın ve gücünüz yettiğince kötülüklerden sakının! Ve Allah’ın merhametinden asla ümit kesmeyin. Çünkü Allah, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Savaş esirlerinin durumuna gelince:

Mehmet Türk Meali

(Ey îman edenler!) Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah’a karşı (hata etmekten) sakının. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Muhammed Esed Meali

O halde, savaşta ele geçirdiğiniz şeyler içinden (yalnız) helal olanları kullanın ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın: (hem de şu gerçeği hep akılda tutarak) Allah çok esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Artık elde ettiğiniz ganimetlerin temiz ve helal olanından istifade edin. Allah’a karşı sorumlu davranın, şüphesiz ki Allah eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 4/94, 8/1- 41, 48/19- 20, 59/6- 7- 8, 2 3/32- 132, 4/59- 80, 6/20, 47/33

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu hâlde, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin helâl ve temiz olanlarını kullanın ve Allah’a karşı sorumlu davranın: unutmayın ki Allah tarifsiz bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık ganîmet olarak elde ettiğiniz şeyden helâl ve hoş olarak yeyin ve Allah Teâlâ'dan korkun. Şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

Suat Yıldırım Meali

(Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım) artık aldığınız ganimetleri helâl ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahîmdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).

Süleyman Ateş Meali

Artık aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah’tan çekinerek korunun. Allah bağışlar, ikramı boldur.

Şaban Piriş Meali

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah'tan korkun, şüphesiz Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

Ümit Şimşek Meali

Bununla beraber, ganimet olarak aldıklarınızı helâl ve hoş olarak yiyin. Fakat Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Artık kazanç olarak elde ettiklerinizden/ elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin; Allah'tan sakının! Allah çok affedici, çok merhametlidir.

M. Pickthall (English)

Now enjoy what ye have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali (English)

But (now) enjoy(1236) what ye took in war, lawful and good: but fear Allah. for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.