2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tekûnû kelleżîne ḣaracû min diyârihim betaran veri-âe-nnâsi veyasuddûne ‘an sebîli(A)llâh(i)(c) va(A)llâhu bimâ ya’melûne muhît(un)

Ülkelerinden böbürlenmek ve halka gösteriş yapmak için çıkanlara ve insanları Allah yolundan menedenlere benzemeyin ve Allah onların bütün yaptıklarını bilgisiyle kavramıştır.

 Bir de (sakın kendi gücüne güvenerek) yurtlarından; çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah’ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır (ve amellerini boşa çıkaracaktır).

İnsanların gözlerini kamaştıran bir gösteriş içinde ve çalım satarak insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkan, Mekke'li kâfirler gibi olmayın. Oysa Allah onların edip eylediği herşeyi, sınırsız kuşatmış bulunuyordu.

Çalım atarak, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar, insanları Allah yolundan İslâm'a girmekten alıkoyanlar, İslâmî hayatı yaşamayı, İslâmî faaliyeti engelleyenler gibi olmayın. Allah devamlı, bilinçli olarak işlediğiniz amelleri, ilmiyle kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır.

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

47.İbnu Cerir`in Muhammed bin Ka`b el-Kurazi`den rivayet ettiğine göre Kureyşiler Resulullah (a.s.)`ın ordusu ile savaşmak üzere Mekke`den çıkarken de... Devamı..

Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

(Ey Mü'minler), yurdlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar (Mekke'liler) gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını kuşatıcıdır.

Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak, memleketlerinden çıkıp (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır. [Onlar O’ndan kurtulamazlar.]

İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayınız. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Şımarıklık yaparak, gösterişte bulunmakçin, Allahın yolundan alıkoymakçin, evlerinden çıkanlara benzemeyiniz, Allah kuşatmıştır yaptıkları işleri

Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (inananları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından/evlerinden çıkan (inkârcı)lar gibi olmayın! Allah, onların bütün yaptıklarını (sınırsız kudretiyle) kuşatandır.

Bkz. 2/264, 4/38, 107/6

’Alenî sûretde meskenlerinden çıkub insânları Allâh yolundan çevirmeğe çalışanlar gibi olmayınız, Allâh ânların ef’âlini bilür.

Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah onların işlediklerini her yönüyle bilendir.

Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını kuşatıcıdır.

İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından (savaşa) çıkıp gelenler gibi olmayın; Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır.

Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (kâfirler) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.  

 Bedir Savaşı’ndan önce Şam’dan dönen ticaret kervanının reisi Ebu Süfyân, müslümanlardan gelmesi beklenen tehlikeyi atlatınca Kureyş ordusuna geri dö... Devamı..

ALLAH'ın yoluna engel olmak amacıyla, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkan o kendini beğenmişler gibi olmayın. ALLAH yaptıklarını çepeçevre Kuşatır.

Çalım atarak ve halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yoluna engel koyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Onlar gibi olmayın ki diyarlarından çalım satarak ve nâsa gösteriş yaparak çıktılar ve Allah yolundan men'ediyorlardı, Halbuki Allah bütün amellerini çenber içine almıştı

(Ey Mü’minler!) Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak, (sırf insanlar kendilerinden övgü ile bahsetsinler diye) memleketlerinden (Mekke’den, Bedir’e doğru yola) çıkan ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. (Sizler, Allah’a güvenin, tevazu sahibi olun ve yaptıklarınızı sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yapın.) Allah, onların (müşriklerin) bütün yaptıklarını (sonsuz ilim ve kudretiyle) kuşatmıştır (ve onları müstahak oldukları üzere cezalandıracaktır.)

Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak ve Allah'ın yolundan alıkoyarak yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Yurdlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar (halkı) Allahın yolundan (hak dîninden) men'edenler gibi olmayın. Onlar ne yaparlarsa (hepsini) Allah (ilmi ve kudreti ile) çepçevre kuşatıcıdır.

Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yolundan men' edenler gibi olmayın! Allah, (onların) yapmakta olduklarını (ilim ve kudretiyle)hakkıyla kuşatıcıdır.

Allah’ın dininden yüz çevirdikleri halde, insanlara gösteriş yaparak, çalımlı bir şekilde yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepe çevre kuşatandır.

Sakın o kimseler gibi olmayın ki yurtlarından çalım satarak, gösteriş yaparak çıkarlar, insanları Allah’ın yolundan ayırırlar. Allah onların bütün işlediklerini kaplayıcıdır.

Yurtlarından cibilletlerine göre şımararak, nâs/a gösteriş yaparak çıkanlar, Allah yolundan da nâs/ı alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatır.

Sizler, yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve onları Allah yolundan alıkoyan (Mekke müşrikleri) gibi olmayınız. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır [Muhît].

Yurtlarından böbürlenerek ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır.

Ve sakın, inananları Allah yolundan alıkoymak için küstahça bir gurura kapılıp sağa sola çalım satarak ve insanlara gözdağı vererek yurtlarından çıkıp gelen şu inkârcılar gibi olmayın! Hiç kuşkusuz Allah, onların bütün yaptıklarını, sonsuz ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır.
Şimdi de, kâfirleri savaş alanına sürükleyen duygunun asıl kaynağını görmek üzere, iç dünyalarında olup bitenlere bir göz atalım:

Yurtlarından böbürlenerek, İnsanlar’a gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın!
Allah işleyecekleri şeyleri çepeçevre kuşatandır.

Şehirden, nâralar atarak gösteri ve törenler düzenleyerek, Hak yolcularını yolundan etmeye gidenler gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını her yönden yakın takibe almıştır.

Şımarıp böbürlenenler, insanlara gösteriş yapanlar, insanları Allah’ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar gibi olmayın! Allah onların yaptıklarını biliyor. Günü gelince gereken cezayı verecektir.

Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (saldıran kâfirler) gibi olmayın! Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

Yurtlarından çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyan (kâfir)ler gibi olmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı (ve yapacaklarınızı ilmiyle) kuşatandır.¹

1 Müşrikler Mekke’den böyle çalım satarak, iftihar ederek, gösteriş yaparak çıkmışlardı. Cuhfe’ye vardıklarında Ebu Süfyan’ın gönderdiği adam geldi ve... Devamı..

İnsanların gözlerini kamaştıran bir gösteriş içinde ve kurum satarak yurtlarından çıkıp gelen [o inanmayan] kimseler gibi olmayın: ⁵¹ Çünkü onlar başkalarını Allah’ın yolundan çevirmeye çabalıyorlardı. Oysa Allah onların edip-eylediği herşeyi [sınırsız kudretiyle] kuşatmış bulunuyordu.

51 Mekke’den Ebû Cehil komutasında, Hz. Peygamber ve ashâbını ezip geçecekleri inancıyla yola çıkan Kureyş ordusu kasdediliyor. Bu sözler, bütün çağla... Devamı..

Yurtlarından kibir ve gururla insanlara gösteriş yaparak çıkan ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar gibi davranmayın! Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. 2/264, 4/38, 2/217, 4/167, 7/45, 9/34, 47/1- 34, 4/108, 7/89, 9/49, 39/48

Ve Allah’ın yolundan insanları alıkoymak için, kasıla kasıla yurtlarından huruç eden kimseler gibi olmayın; çünkü onlar Allah’ın yolundan (insanları) alıkoyuyorlar. Elbette Allah onları yaptıkları şeylerle kuşatmaktaydı.[¹³⁷⁵]

[1375] Muhît, özellikle kendisinden önce aktarılan olumsuzluklara atıf olan bir fiille (ya‘melune gibi) birlikte kullanıldığı için, “yapılanları etkis... Devamı..

(Halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından (savaşa) çalım satıp insanlara gösteriş yaparak çıkanlar gibi de olmayın, Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır! (Yaptıkları herşeyden elbette haberdardır, ki)

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men’edenler gibi olmayın. Allâh, onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

Ve o kimseler gibi olmayınız ki yurtlarından çalım satarak ve nâsa gösteriş yaparak ve Allah yolundan menederek çıktılar. Allah Teâlâ ise ne yaptıklarını tamamıyla kuşatıcıdır.

Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Ne yaptılar, ne yapmadılarsa Allah hepsini ilmiyle ve kudretiyle kuşatmıştır. Onların iyi veya kötü hiçbir işleri yoktur ki O’na ulaşmasın, O’nun haki... Devamı..

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men'edenler gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

Memleketlerinden mağrûrâne ve halka gösteriş yaparak çıkanlar ve Allâh'ın yolunı bağlayanlar gibi olmayınız. Allâh Te'âlâ onların işlediklerini bilir. [¹]

[1] Bedir'den evvel bâlâda beyân olundığı vecihle Ebû Cehil bir çok müşrikleri berâber alarak Şam'dan gelen Kureyş kervanını muhâfaza içün Mekke'den ç... Devamı..

Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan[*] ve Allah’ın yolundan engelleyenler gibi de olmayın. Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatmaya almıştır.

[*] Müslümanlara karşı zafer elde edeceklerine emin bir şekilde Mekke'den çıkış yapan ordunun tavrı. Önceki ayette "şavaşa çıkaraken korku ve telaşa k... Devamı..

Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın! Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Yurtlarından çalım satarak, halka gösteriş yaparak ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyarak çıkanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

daħı olmañ anlar gibi kim çıķdılar illerinden bundıramaķdan daħı ādemįlere göstermeg içün daħı yıġarlar-ıdı. Tañrı yolından daħı Tañrı aña kim işlerler ķaplayıcıdur.

Olmañuz ol kişiler gibi kim çıḳdılar iḳlīmlerinden baṭarānlıḳ bile, daḫıḫalḳa riyā eylemek bile. Daḫı azdururlar ḫalḳı Tañrı Ta‘ālā yolında. DaḫıTañrı Ta‘ālā her ne kim işleseler bilür.

(Ey mö’minlər!) Yurdlarından təkəbbürlə, özlərini camaata göstərmək üçün çıxanlar və (insanları) Allah yolundan döndərənlər (Məkkə müşrikləri) kimi olmayın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır!

Be not as those who came forth from their dwellings boastfully and to be seen of men, and debar (men) from the way of Allah, while Allah is surrounding all they do.

And be not like those who started from their homes insolently and to be seen of men, and to hinder (men) from the path of Allah.(1216) For Allah compasseth round about all that they do.

1216 A true description of the Makkan army which met its doom.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.