5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veatî’û(A)llâhe verasûlehu velâ tenâze’û fetefşelû veteżhebe rîhukum(s) vasbirû(k) inna(A)llâhe me’a-ssâbirîn(e)

Allah'a ve Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz ve sabredin, şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.

 (Ey mü’minler!Hem) Allah’a, (hem) O’nun Peygamberine itaat ediniz; birbirinizle uğraşıp çekişmeyiniz; sonra korkaklaşıp kuvvetten düşersiniz; (şevketiniz ve devletiniz elinizden gider, havanız söner; kâfirlerin ve zalimlerin güdümüne girersiniz.) Bir de (çeşitli zahmet ve musibete) mutlaka sabrediniz, (her türlü düşman ve tehlike karşısında metanetli hareket ediniz ve gevşeklik göstermeyiniz) iyi biliniz ki Allah sabredenlerle beraberdir (onlara manevi destek sağlayacaktır).

Allah'a ve Rasûlüne itaat edin, sakın birbirinizle çekişmeyin, yoksa yılgınlığa kapılırsınız da cesaretiniz sönüverir. Zor durumlarda ve her türlü sıkıntılara karşı dirençli olun, gerçekten Allah zorluğa göğüs gerip sıkıntılara katlananlarla beraberdir.

Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz, Kurân'ı ve sünneti uygulayınız, tebliğine, teşriine riayet ediniz. Birbirinizle didişmeyiniz, çekişmeyiniz, hasmane bir mücadele içine girmeyiniz. Çekingen, korkak ve yılgın hale gelirsiniz. Manevî gücünüz, kamuoyundaki etkiniz ve itibarınız kaybolur. Maddi gücünüz, kuvvetiniz, devletiniz, liderliğiniz elden gider. Sabırla mücadeleye devam edin. Allah sabrederek mücadeleye devam edenlerle beraberdir.

Allah'a ve Peygamber'ine itaat edin ve çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, devletiniz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve onun Rasûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.

Ve Allah’a ve Resulüne itaat edin. Çekişmeyin, dağılırsınız. Kuvvetiniz dağılır, gider. Ve sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Peygamber'ine itaat ediniz, birbirinizle çekişmeyiniz, sonra korkuya kapılıp dağılırsınız da sosyal gücünüz gider. Sabrediniz! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Hem Allaha, hem de peygamberine başeğesiniz, çekişmeyiniz, gevşemeyiniz, kıvınız uçar, gider, katlanasınız, Allah katlananlarla

Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin (tefrikaya düşmeyin). Sonra içinize korku düşer ve (bütün heybetiniz ve) kuvvetiniz elden gider. (O hâlde birbirinize karşı) sabırlı olun. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.

Allah’a ve Resulüne itaat emri verilirken bu emrin muhataplarının aynı zamanda her bakımdan fikir ve hareket birliği içerisinde olmaları gerektiği hat... Devamı..

Allâh’a ve rasûlüne itâ’at idiniz, münâza’a itmeyiniz ki cesâretiniz kırılub muzafferiyetiniz elinizden gitmesün, sabırlı olınız Allâh sabırlılar ile berâberdir.

Allah'a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.  

 Âyette geçen «rîh=rüzgâr» kelimesi, kuvvet, yardım ve devlet karşılığında mecaz olarak kullanılmaktadır.

ALLAH'a ve elçisine uyun, çekişmeyin, yoksa zayıflayıp gücünüzü yitirirsiniz. Güçlüklere karşı direnin. Elbette ALLAH sabredenlerle beraberdir.

Ayrıca Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Hem Allaha ve Resulüne itaatten ayrılmayın ve birbirinizle niza'laşmayın sonra içinize korku düşer ve Devletiniz elden gider, ve sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir

Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer de gücünüz/kuvvetiniz (devletiniz elinizden) gider. (Cihat ederken, karşılaştığınız zorluklara karşı) sabırlı olun. Şüphesiz Allah, (yardımı/desteği ile) sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra zaafa düşüp zayıflarsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah, sabredenlerle beraberdir.

Allaha ve Onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile za'fa düşersiniz, rüzgârınız (kesilib) gider. Bir de sabr(-u sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Resûlüne itâat edin; birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer de (size heybet veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) gider;(1) o hâlde sabredin! Şübhesiz ki Allah, sabredenlerle berâberdir.(2)

(1)“Ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, haksız ve muzır(zararlı) bir netîce olan ihtilâfa düşerler. Haksız eh... Devamı..

Allah’a ve O’nun elçisine itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz de etkiniz, gücünüz tükenir. O halde sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah’a, Onun elçisine boyun eğin. Biribirinizle döğüşmeyin. Yoksa yılarsınız, tükenirsiniz. Katlanın. Çünkü Allah katlananlarla birliktir.

Allah/a, peygamberine itaat edin, niza/a düşmeyin ki korkak olursunuz [¹] da rüzgârınız esip gider [²]. Katlanın, Allah katlananlar ile beraberdir.

[1] Veya keddil olursunuz.[2] Nusrat rüzgârı devletiniz gider.

Allah’a ve elçisine itaat ediniz ve birbirinizle çekişmeyiniz. (Yoksa), yılgınlığa düşersiniz ve rüzgârınız gider/ cesaretiniz söner. Sabırlı/dirençli olunuz. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve elçisine itaat edin, çekişmeyin; yoksa gevşersiniz de gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.

Bir de, Allah’a ve Elçisine gönülden boyun eğerek itaat edin ve sakın birbirinizle çekişmeyin; aksi hâlde korkuya kapılırsınız da, bütün heybet ve kuvvetiniz kaybolup gider. Ve en sıkıntılı anlarda bile, zorluklara göğüs gererek sabredin!Unutmayın, Allah, dâimâ sabredenlerle beraberdir.

Allah’a ve O’nun rasûlüne itaat edin, çekişmeyin!
Yılgınlığa düşersiniz; rüzgârınız / gücünüz gider.
Sabredin!
Allah, Sabredenler’le birliktedir.

Allah ve resulüne itaat edin. Birbirinizle dalaşmayın, sonra ruhsal dengeniz bozulur, kaybedersiniz. Sabırlı olun. Çünkü Allah, sabredenlerin yanındadır.

Allah’ın gönderdiği yasaları uygulayın! Resulümüze itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin! Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider! İnancınız doğrultusunda inançlı, kararlı, azimli, mücadeleci olun! Rabbiniz inançlı, kararlı, azimli, mücadeleci olanlarla beraberdir.

Allah’a ve Elçisine itaat edin; birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da gücünüz gider. [*] Sabredin (direnç gösterin)! Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:103, 105; En‘âm 6:159; Mü’minûn 23:53; Rûm 30:30-32.

Ayrıca Allah’a ve Rasûlüne itaat edin. Ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra, gücünüz zayıflar ve devletiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah, kesinlikle sabredenlerle beraberdir.

1 (Celâleyn)

Ve Allah’la O’nun Elçisi’ne duyarlık ve bağlılık gösterin; ve sakın birbirinizle çekişmeye girmeyin, yoksa yılgınlığa düşersiniz; cesaretiniz sönüverir. ⁵⁰ Ve zor durumlarda sabır gösterin: çünkü Allah, gerçekten, zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir.

50 İlgili sözcük, lugat anlamıyla “rüzgar” demek olan rîh’dir; burada “maneviyat” yahut “cesaret” anlamına mecaz olarak kullanılıyor.... Devamı..

Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisine itaat edin, birbirinizle didişmeyin, aksi halde direncinizi yitirir güç kaybedip dağılırsınız. Karşılaştığınız zorluklara karşı direnç gösterin, zira Allah direnenlerle beraberdir. 3/32, 4/59- 80, 24/47, 47/33, 3/103, 17/53, 23/96, 7/56, 29/69, 47/7

Ve Allah’a ve Rasulü’ne[¹³⁷²] tâbi olun ve birbirinizle didişmeyin! Sonra direncinizi yitirirsiniz, rüzgârınız da kesilir.[¹³⁷³] Kesinlikle direnin, unutmayın ki Allah direnenlerle birliktedir.[¹³⁷⁴]

[1372] er-Rasul yerine rasulehu gelmesi, itaat gerekçesinin onun Allah’ın elçisi olduğu sonucunu verir. [1373] Veya: “..kokunuz gider”. Rîh, hem “r... Devamı..

Allah’a ve Resulüne (savaşta bütün emirlerine) itaat edin, birbirinizle sakın çekişmeyin, yoksa korkuya kapılıp, birlik gücünüzü yitirirsiniz, (zorluklara karşı da) Sabredin. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.

Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Ve Allah Teâlâ'ya ve Resûlüne itaat edin ve ihtilâfta bulunmayın, sonra devletiniz gidiverir ve sabrediniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ sabredenler ile beraberdir.

Allah'a ve Resulüne itaat edin, sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kapılıp za'fa düşersiniz, rüzgârınız (kuvvetiniz) gider. Bir de tam mânasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bu âyet, müminler arasında ihtilâf ve tefrikanın pek büyük bir zarar olduğunu, ehl-i hakkın ittifaklarının ise tevfik-i ilahînin, yani Allah’ın muvaff... Devamı..

Allah'a ve Elçisine ita'at edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız, devletiniz gider. Sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allâh ve Rasûlüne itâ'at idin ve aranızda münâza'a itmeyin. (Münâza'a ider iseniz) münhezim ve mağlûb olursunuz ve sizden fer ve revnakınız gider. Ve meşâka sabır idin. Allâh Te'âlâ sabır idicilerle berâberdir.

Allah’a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı (dayanıklı) olun. Allah, sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Resulüne itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar, başarısızlığa düşer ve gücünüz gider. Sabredin! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; yoksa yılgınlığa düşersiniz, gücünüz de elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'a ve resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız, rüzgârınız kesilir. Sabredin; Allah sabredenlerle beraberdir.

daħı boyun virüñ Tañrı’ya daħı yalavacına daħı ŧartışmañ yüreksüz olasız daħı gide yilüñüz ya'nį devletüñüz yā daħı ķatlanuñ bayıķ Tañrı ķatlanıcılar iledür.

Muṭī‘ oluñuz Tañrı Ta‘ālāya resūline daḫı. Çekişmeñüz ḳorḳu düşer size. Daḫı gider revnaḳuñuz. Daḫı ṣabr eyleñüz ṣavaşda. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālānuñmededi ṣabr eyleyiciler biledür.

Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir!

And obey Allah and His messenger, and dispute not one with another lest ye falter and your strength depart from you; but be steadfast! Lo! Allah is with the steadfast.

And obey Allah and His Messenger. and fall into no disputes, lest ye lose heart and your power depart; and be patient and persevering: For Allah is with those who patiently persevere:(1215)

1215 A fine description of the Muslim virtues which make for success and whose loss brings about humiliation and failure. "Power literally, "wind"-the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.