8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû iżâ lakîtum fi-eten feśbutû veżkurû(A)llâhe keśîran le’allekum tuflihûn(e)

Ey inananlar, bir toplulukla karşılaştınız mı mutlaka sebat edin ve Allah'ı çok anın da kurtulun muradınıza erişin.

 Ey iman edenler! (Düşman) Bir toplulukla (savaşmak veya milli çıkarlarınızı korumak için) karşı karşıya geldiğiniz zaman, sebat edip dayanıklılık gösterin ve Allah’ı çokça zikredin (zaferi de, zahmeti de O’ndan bilin ve kulluk şuuruyla hareket edin) ki, başarıya ve kurtuluşa (felaha) erişesiniz.

Ey iman edenler! Savaşmak üzere çıkan bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız vakit korkmayın, sıkı durun, Allah'ı çokça anın ki, kurtuluş ve başarıya erişesiniz.

Ey iman edenler, bir düşman birliği ile karşılaştığınız zaman, ihtiyatlı ve cesur olun, kararlılık gösterin. Allah'ı çokça zikrederek şükredin. Umulur ki, kurtuluşa ebedî nimetlerle mutluluğa erersiniz.

Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman kararlılık gösterin ve Allah'ı çokça anın ki başarıya erişesiniz.

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklık gösterin ve Allah'ı çokca zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız.

Ey mü'minler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman, sebât edin ve Allah'ı çok anın ki, kurtulabilesiniz.

Ey iman edenler! Bir cemaat ile karşılaştığınız zaman, direnin ve Allah’ı çokça zikredin ki kurtulasınız.

Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat ediniz ve Allah'ı çok anınız ki başarıya erişesiniz.

Ey inanmış olanlar ! Siz düşmana kavuşunca direnesiniz, Allahı da çok anın, ola ki kurtulursuz !

(O halde) ey inananlar! Savaş durumunda (düşman) bir toplulukla karşı karşıya geldiğinizde, (asla gevşemeyin) sıkı durun ve Allah'ı çokça anın (O'nun sizinle beraber olduğunu hatırınızdan çıkarmayın) ki başarıya ulaşasınız!

Ey mü’minler! Düşman ordusı karşusında buludığınız zamân metîn olınız. Dâimâ Allâh’ın ismini zikr idiniz felâh bulırsınız.

Ey inananlar! Bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın; başarıya erişebilmeniz için Allah'ı çok anın.

Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Bir düşman birliği ile çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah’ı çokça anınız ki zafer sizin olsun.

Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz.  

 Bu âyet-i kerimenin işaretine göre savaş anlarında daima Allah’a dua etmek gerekir. Kulları, Allah’ı anmaktan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Özellikle... Devamı..

Ey inananlar bir ordu ile karşılaştığınızda dayanın ve ALLAH'ı çokça anın ki başarasınız.

Ey iman edenler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey o bütün iyman edenler bir düşman kümesiyle karşılaştığınız vakıt sebat edin ve Allahı çok zikreyleyin ki felâha irebilesiniz

Ey îmân edenler! (Savaş için kâfir) bir toplulukla karşılaştığınız zaman (Allah’ın dinini yüceltmek niyeti ile cesaretle) sebat edin ve Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa (zafere) eresiniz.

Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman, sebat¹ edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

1- Kararlı, dirençli ve istekli olun.

Ey îman edenler, (harbeden) bir (düşman) topluluğuna çatdığınız vakit sebat edin ve Allâhı çok anın. Tâki umduğunuza kavuşasınız.

Ey îmân edenler! Bir (düşman) ordu(su) ile karşılaştığınız zaman, artık sebât edin(2) ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

(2)“Evâmir-i şer‘iyeye (şeriatin emirlerine) karşı itâat ve isyân olduğu gibi, evâmir-i tekvîniyeye(yaratılış kānunlarına dâir emirlere) karşı da itâa... Devamı..

Ey iman edenler! Savaşmak için bir toplulukla karşılaştığınızda sebat gösterin ve Allah’ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey inananlar! Bir düşman bölüğüyle karşılaşınca direnin, Allah’ın adını sık sık anın ki onasınız.

Ey iman edenler! Küffar güruhu ile karşı karşıya geldiğiniz zaman sebat gösterin, Allah/ı çok anın ki felâh ve zafer bulasınız.

Ey inananlar, savaş için (düşman) bir toplulukla/birlikle [fi’e] karşılaştığınızda sebat ediniz/direniniz ve Allah’ı çok hatırlayınız ki mutluluğa/kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın, kurtuluşa erişebilmeniz için Allah'ı çok anın.

Ey iman edenler! Savaşta düşman bir topluluk ile karşılaştığınız zaman, asla gevşekliğe kapılmayın! Onlar karşısında kararlı, sağlam durun ve Allah’ı çokça anın ki,dünya ve âhirette kurtuluşa erişesiniz!

Ey iman edenler!
"Bir düşman ordu" ile karşılaştığınızda sebat edin, Allah’ı çokca anın!
Umulur ki başarıya ulaşırsınız.

Sevgili müminler! bir düşman saldırısına karşı ayağınızı denk alır da, Allah adını dilinizden düşürmezseniz, başarabilirsiniz.

Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin! Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! (Daha önce size savaş açan) herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman dayanıklı olun [*] ve Allah’ı çok hatırlayın [*] ki kurtulasınız!

Yüce Allah müminlere hitap etmekte ve kendilerine savaş açanlarla savaş ortamında karşılaştıkları topluluğa karşı sebat göstermelerini, dayanmalarını,... Devamı..

Ey îman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sıkı durun ve kurtuluşunuzu umabilmek için Allah’ı çokça anın.¹

1 Savaş halindeyken Allah’ı anmak; ya kalbe korku geldiği zaman Allah’ı hatırlamakla ya da kalplerden geçenleri dil ile de söyleyip, Allah’tan yardım ... Devamı..

[O halde] siz ey imana erişenler, savaş durumunda bir toplulukla karşı karşıya geldiğinizde sıkı durun ve aralıksız Allah’ı anın ki kurtuluşa erişesiniz!

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınızda sağlam ve sıkı durun Allah’ı çokça anın ki zafere ulaşasınız. 2/249- 251, 3/172- 173

(Öyleyse) siz ey iman edenler; bir toplulukla savaş için karşı karşıya geldiğinizde, yılmayın ve Allah’ı çokça hatırda tutun ki kurtuluşa eresiniz.[¹³⁷¹]

[1371] İslâm askerlerinin savaşta “Allah! Allah!” nidalarıyla hücuma geçmesi, bu âyetin lafzî bir tezahürü olarak, yüzyıllardan beri uygulanan bir gel... Devamı..

Ey iman edenler, (size savaş açmış) bir topluluğa çattığınız zaman sebat edin, (sakın geri çekilmeyin) ve Allah'ı çok anın ki, başarıya erişesiniz.

Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey imân edenler! Bir tâife ile karşılaştığınız zaman artık sebat ediniz ve Allah Teâlâ'yı zikrediniz. Tâ ki felâh bulasınız.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Ey inananlar, bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki, başarıya erişesiniz.

Ey Mü'minler! Düşman 'askerini gördiğinizde sebât idin ve Allâh Te'âlâ'yı çok çok zikr iyleyin. Tâ ki felâha nâil olasınız.

Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah’ı (savaş ve mücadele ile ilgili emirlerini) çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız.

Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaştığınızda dayanın; başarıya ulaşmak için Allah'ı çok anın!

Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya ulaşasınız.

Ey inananlar! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınızda sebat edin. Allah'ı çok anın ki zafere ulaşabilesiniz.

iy anlar kim įmān getürdiler! ķaçan iresiz bir bölüġe ŧuruñ daħı anuñ Tañrı’yı çoķ anuñ-içün kim siz ķurtılasız.

İy īmān getüren kişiler, ḳaçan ṣavaş eyleseñüz bir bölük kāfirler bile biryirde berk duruñuz, ḥattā çoḳ ẕikr eyleñüz Tañrı Ta‘ālā adın. Ola kim dünyā ve āḫiret ḫayrına yitişesiz.

Ey iman gətirənlər! Bir dəstə (kafir dəstəsi) ilə üz-üzə gəldikdə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasınız!

O ye who believe! When ye meet an army, hold firm and think of Allah much, that ye may be successful.

O ye who believe! When ye meet a force, be firm, and call Allah in remembrance much (and often); that ye may prosper:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.