2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż yurîkumûhum iżi-ltekaytum fî a’yunikum kalîlen veyukallilukum fî a’yunihim liyekdiya(A)llâhu emran kâne mef’ûlâ(en)(k) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Hani karşılaştığınız zamanda Allah, onları sizin gözünüze az gösterdiği gibi sizi de onlara az göstermişti; çünkü Allah, olacak işi yapacak, yerine getirecekti ve bütün işlerin mercii Allah'tır.

Bedir savaşına işaret edilmektedir.

 Karşı karşıya geldiğinizde, Allah, ’olacağı olan (takdir buyrulan) işi gerçekleştirmek’ için, onları (düşmanları) gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. (Böylece siz onları güçlü görüp ürkmüyor, onlar ise sizi zayıf görüp tedbirsiz davranıyordu.) Ve (bütün) işler Allah’a döndürülmektedir. (Herkesin ve her şeyin hesabı O’nun huzurunda görülecektir.)

İşte böylece savaşta karşı karşıya geldiğinizde, onları gözünüze az gibi gösterdi, tıpkı sizi de onların gözünde azalttığı gibi ki, böylece Allah yapılmasını istediği bir işi, gerçekleştirmiş olsun. Çünkü bütün olayların gidişi, başlangıç ve sonuç olarak hep gelip Allah'a dayanır.

İşte onlarla karşılaştığınız vakit, Allah, onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Sizi de, onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü gerçekleşmesi gereken planı Allah gerçekleştirecekti. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 3/13.

Karşı karşıya geldiğiniz zaman da, Allah, yapılması kesinleşmiş olan işi yerine getirmek için sizin gözünüzde onları, onların gözlerinde de sizi az gösteriyordu. İşler hep Allah'a döndürülür.

Karşı karşıya geldiğinizde, Allah, 'olacağı olan işi gerçekleştirmek' için, onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.

O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada, Allah, onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu (ki, çözülmeyib harbe tutuşsunlar. Halbuki savaş başladıktan sonra, sizi kendilerinin iki misli görüyorlardı). Çünkü Allah, mukadder olan işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ve hatırlayın ki; karşılaştığınız zaman, Allah onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Sizi de onların gözünde az gösteriyordu ki olacak bir işi kaza etsin ve şüphesiz bütün işler Allah’a döner.

Allah, olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman, onları sizin gözünüzde az gösteriyor, sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner.

Hani, onlarla karşılaşınca, gözünüze az geldiler, Allahın olması gereken işin için, siz de onların gözlerine az göründünüz, işler Allaha varır

Allah, ortaya çıkması gereken sonucun gerçekleşmesi (ve inananların zaferi) için savaş alanında karşılaştığınızda onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, (üzerinize gelsinler diye) sizi de onların gözünde iyice azaltıyordu. (Biliniz ki) bütün işler, Allah'a döndürülecektir. 

Bkz. 3/13 “Allah’ı çokça anın” Anmak ismini sürekli tekrar etmek değil bilakis varlığını sürekli hatırda tutmaktır. Yani O’nun sizinle beraber olduğun... Devamı..

Yine tahattur idiniz ki düşman karşusında bulundığınız vakit Allâh ânları sizin gözünüze az mikdârda gibi gösterdi. Ve sizi de ânlara öyle gösterdi tâ ki mukadder olan husûl bulsun Allâh her umûrun merci’idir.

Karşılaştığınızda, olacak işi oldurmak için, onları gözlerinize az gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler dönüp Allah'a varır.*

Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah, olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah’a döndürülür.

O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu, onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murat ettiği şeyi gerçekleştirsin; zaten bütün işler Allah’a döner.

Allah, olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner.

Zamanı gelip kendileriyle karşılaştığınızda sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, onların da gözlerinde sizi az gösteriyordu ki ALLAH önceden planlanmış işi gerçekleştirsin. İşler, sonunda ALLAH'a döner.

Ve işte onlarla karşılaştığınız vakit onları sizin gözünüze az gösteriyordu, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü Allah o mukadder olan işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ve o vakıt ki karşılaştığınız sıra onları sizin gözlerinizde azaltıyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu, çünkü Allah o fi'le çıkarılmış olan emri yerine getirecekti, öyle ya bütün işler Allaha irca' olunur

*(Bedir’de düşmanla) karşı karşıya geldiğiniz vakit, Allah, takdir ettiği işi yerine getirmek üzere onları gözlerinizde (size sayıca) az gösteriyordu, sizi de onların gözlerinde (sayıca) azaltıyordu. Ve (sonunda) bütün işler (zaman ve mekândan münezzeh olan) Allah’ (ın manevi huzurun) a döndürülür.

* “(Bedir’de düşmanla) karşı karşıya geldiğiniz vakit, Allah, takdir ettiği işi yerine getirmek üzere onları gözlerinizde (size sayıca) az gösteriyord... Devamı..

Karşı karşıya geldiğinizde, Allah onları sizin gözünüzde, sizi de onların gözünde sayıca azmış gibi gösteriyordu ki takdir edilen işi yerine getirsin. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.

Hani karşılaşdığınız zaman (Allah) onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü Allah işlenmesi gereken emri yerine getirecekdi. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.

O vakit karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki, Allah (ezelî ilminde) yapılmış (hükmedilmiş) bir işi yerine getirsin! Nihâyet (bütün) işler ancak Allah'a döndürülecektir.

Düşmanla karşılaştığınızda Allah onları gözünüzde az, sizi de onların gözünde Allah’ın hükmünün yerine gelmesi için, azınlık (güçsüz) gösterdi. Bütün işler Allah’a döndürülür.

O gün onlarla karşılaşınca onları sizin gözünüze az gösterdi, sizi de onların gözlerine az gösterdi. Bu yargıladığı işin olup bitmesi içindi. Bütün işlerin sonu Allah’a varır.

Hani yüzyüze geldiğiniz zaman onları gözlerinizde [⁸] az göstermiş, onların gözlerinde de sizleri azaltmıştı. Olacak bir işi yerine getirmek için böyle yaptı. İşler Allah/a döner.

[8] Cenkten evvel Sahabe'nin gözlerinde.

Hani karşılaştığınız zaman onları sizin gözünüze az sayıda gösteriyor, sizi de onların gözünde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi/zaferi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah’a döndürülür.

Karşı karşıya geldiğinizde Allah, olacağı olan işi gerçekleştirmek için, onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.

Ve hani Allah, savaş öncesinde karşı karşıya geldiğiniz zaman, onları sizin gözünüzde az gösteriyor, sizi de onların gözünde iyice azaltıyordu ki,iyilerle kötüler, artık aralarında kozlarını paylaşsınlar ve böylece Allah,yerine getirilmesi kaçınılmaz olan bir amacı gerçekleştirmiş olsun. Nitekim, tam savaşın kızıştığı sırada, sizi kâfirlerin gözünde olduğunuzun iki katı göstererek (3. Âl-i İmrân: 13) kalplerine korku saldı ve sizlere, muhteşem bir zafer kazandırdı. Unutmayın ki, bütün işler Allah’a döndürülecek ve her konuda son sözü O söyleyecek, hükmü de O verecektir! Öyleyse, Rabb’inize güvenip dayanın:

Hani, karşılaştığınız vakit, olmuş işi gerçekleştirmek / yerine getirmek için Allah onları sizin gözlerinizde az gösteriyordu; sizi de onların gözlerinde azaltıyordu.
Hâlbuki Allah’a döndürülüyor İşler!

Hatırlasana, tam karşı karşıya geldiğiniz zamanlarda bile, onları size; sizi de onlara hâlâ az gösteriyordu. Çünkü Allah, tamamen olmuş bitmiş bir kader olayını tekrar ediyordu. Çünkü her iş, sonunda Allah' tan bitecekti...

Düşmanlarınızı size az gösterirken, sizi de düşmanlarınıza az gösteriyorduk. Böylece karşılıklı olarak birbirinizi birbirinize az göstererek savaşın olmasını sağladık. Unutmayın her işin sonu mutlaka Allah’a döndürülür.

Hani (Allah) yapılması (gerekli) olan emri yerine getirmesi için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman size onları gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler, yalnızca Allah’a döndürülecektir.

Ve Allah olması gerekenin olması için; onlarla karşılaştığınızda, onları sizin gözünüze az gösterdiği gibi¹ sizi de onların gözüne az gösteriyordu.² (Nasıl olsa sonunda) bütün işler Allah’a döndürülür.

1 Bu bölüm: “onları sizin gözünüzde büyütmüyordu” şeklinde de anlaşılabilir. Yani böylece; Müslümanların kâfirlerin sayıca üstünlüklerinden yılmamalar... Devamı..

İşte böylece, kavgada karşı karşıya geldiğiniz zaman, onları gözünüze az gibi gösterdi -tıpkı sizi de onların gözünde azalttığı gibi- ki Allah, [yapılmasını irade buyurduğu] işi gerçekleştirsin: ⁴⁹ çünkü bütün olay ve oluşumların gidişi, [başlangıç ve sonuç olarak] gelip Allah’a dayanır.

49 Bkz. yukarıda 45. not. Fiilen karşı karşıya gelme anında düşman kuvvetlerinin sayıca kendilerinden çok fazla olduğundan Müslümanların artık şüphesi... Devamı..

Hani siz düşmanla karşılaştığınızda onları sizin gözünüzde az gösteriyor, onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olması gerekeni gerçekleştirsin. Zaten her iş ve oluş döner dolaşır sonunda Allah’a ulaşır. 3/179, 24/55

Hani o gün karşı karşıya geldiğiniz zaman onları gözünüzde büyütmemenizi sağlamıştı; sizse onların gözünde zaten az görünüyordunuz ki, Allah olması mukadder bir işi gerçekleştirsin: neticede her iş döner dolaşır, Allah(’ın yasaların)a varır.

(Ey mücahitler) Hatırlayın ki, (düşmanla) karşı karşıya geldiğiniz zaman (Allah) onları size pek az gösteriyordu. (Böylece Peygamberin rüyası gerçekleşiyor, güveniniz artıyordu) Sizleri de, düşmanlarınızın gözünde azaltıyordu! (ki, sizi olduğunuzdan da az sanıp savaşa atılsınlar) Böylece Allah'ın takdiri (yardımıyla İslam'ın galebesi) gerçekleşmiş oluyordu! (Bütün) İşler Allah'a döndürülür!

Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde az gösteriyordu ki yapılması gereken iş (olması gereken) yerine getirsin. İşler, hep Allah’a döndürülecektir.

Ve hani karşı karşıya geldiğiniz zaman onları size gözlerinizde pek az gösteriyordu ve sizleri de onların gözlerinde azaltıyordu. Tâ ki, Allah Teâlâ yapılmış olan bir emri yerine getirsin. Ve bütün işler Allah Teâlâ'ya döndürülür.

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur (nihaî karar ve yürütme O'na aittir. ) [3, 13]

Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki yapılması gereken bir işi yerine getirsin. İşler, hep Allah'a döndürülecektir.

Müşriklerle karşı karşıya geldiğinizde Allâh Te'âlâ onları sizin gözinizde az gösterdi ve sizi de onların gözlerine az gösterdi. Tâ ki vukû'una hüküm ve kazâ cârî olan emir vâki' ola. Her emir Allâh Te'âlâ'ya râci' olur.[¹]

[1] Bu âyet-i kerîme Bedir vak'a-i küberâsı hakkında ve orada vukû' bulan ahvâli mutazammın olarak nâzil olmuşdur.

Onlarla (Mekkelilerle) karşılaştığınızda da Allah, onları sizin gözünüze az göstermiş, sizi de onların gözlerine az göstermişti. Allah, kesin karar verdiği sonucu ortaya çıkarmak için böyle yapmıştı. Her işin, Allah ile bağlantısı vardır.

Karşılaştığınızda olacak işi gerçekleştirmek için Allah, onları sizin gözlerinizde az gösteriyor; sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. İşler dönüp Allah'a varır.

Onlarla karşılaştığınızda ise, onları sizin gözünüze, sizi de onların gözlerine az gösterdi—tâ ki, olacak olan işi Allah böylece yerine getirsin. Zaten sonunda bütün işler Allah'a döner.

Karşılaştığınızda onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözünde azaltıyordu ki, yapılmasına karar verilen işi yürürlüğe koysun. Zaten bütün işler Allah'a döndürülür.

daħı ol vaķt kim gösterdi size anları ol vaķt kim irişdüñüz gözlerüñüzde az daħı az gösterürdi sizi gözlerinde anlaruñ tā tamām eyleye Tañrı işi kim oldı işlenmiş. daħı Tañrı döndürinilür işler.

Daḫı gösterür size anları buluşduḳda ṣavaşda gözüñüze az gösterür, sizidaḫı az gösterür anlar gözine. Ḥükm eylemeg‐içün Tañrı Ta‘ālā birişi ki işlense gereg‐idi. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ḥażretine döner barça işler.

(Düşmənlə) üz-üzə gəldiyiniz zaman Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədilə onları sizin gözünüzdə (sayca) az göstərir, sizi də onların gözündə azaldırdı. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. (Zəfər də, məğlubiyyət də sayın çoxluğu ilə deyil, Allahın iradəsi ilədir).

And when He made you (Muslims), when ye met (them), see them with your eyes as few, and lessened you in their eyes, (it was) that Allah might conclude a thing that must be done. Unto Allah all things are brought back.

And remember when ye met, He showed them to you as few in your eyes, and He made you appear as contemptible in their eyes:(1214) that Allah might accomplish a matter already enacted. For to Allah do all questions go back (for decision).

1214 The Muslim army, though they knew their worldly disadvantage, did not realise the full odds against them, The Makkans came exulting in any case, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.