14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Va’lemû ennemâ ġanimtum min şey-in feenne li(A)llâhi ḣumusehu velirrasûli veliżî-lkurbâ velyetâmâ velmesâkîni vebni-ssebîli in kuntum âmentum bi(A)llâhi vemâ enzelnâ ‘alâ ‘abdinâ yevme-lfurkâni yevme-ltekâ-lcem’ân(i)(k) va(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Ve iyice bilin ki ganimet olarak elde ettiğiniz şeyin mutlaka beşte biri Allah'ın ve Peygamberin ve yakınların ve yetimlerin ve yoksulların ve yolda kalmışlarındır. Allah'a inanmışsanız ve hak ile batılın ayrıldığı, yani iki ordunun birbiriyle buluştuğu gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz ve Allah'ın her şeye gücü yeter.

Bu beşte bir hakkında muhtelif reyler vardır. İbn-i Abbas, İbrahîm, Katâde ve Atâ'ya göre beşte bir hisse, beşe bölünür. Allah'a ve Peygambere ait ola... Devamı..

Bilin ki, ’ganimet olarak ele geçirdiğiniz’ şeylerin beşte biri (devlet ve millet hizmetinde kullanılmak üzere); muhakkak Allah’ın, Resul’ün, Ona yakınlığı olanların, yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışlarındır. Eğer Allah’a (inanıyorsanız); ve Hakk ile Bâtıl’ın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun karşı karşıya kaldığı (ve mü’minlerin kazandığı) günde (Bedir’de) kulumuza (Hz. Muhammed Aleyhisselam’a) indirdiğimize (Kur’ani hükümlere ve müjdelere) iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Allah, her şeye güç yetirendir.

Bilesiniz ki, savaşta ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz, onun beşte biri Allah'a ve Rasûl'e, yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Gözetmeniz gereken ölçü budur. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaşta karşı karşıya geldiği gün, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız ki, işte o gün tanık olduğunuz gibi, Allah'ın gücü herşeye yeter.

Eğer Allah'a, Allah'ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah'a bağlanan, saygılı kulumuz Muhammed'e indirdiğimize, Kur'ân'a inanmışsanız, bilin ki, Hak ile bâtılın ayrıldığı, hakkın zaferinin tecelli ettiği, iki ordunun çarpıştığı gün, Bedir savaşında ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Rasûlüne, onun akrabalarına, yetimlere, dullara, kimsesizlere, çevresi, çaresi olmayan yoksullara, göçmenlere ve yolda kalan muhtaç yolcuya aittir. Allah'ın her şeye gücü kudreti yeter.

bk. Kur’an-ı Kerim, 3/161; 59/6-10.

Allah'a ve (hakla batılın) ayrıldığı günde, iki topluluğun karşı karşıya geldiği o günde, kulumuza indirilmiş olana iman ediyorsanız bilin ki, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah, Resulu, yakınlar,[7] yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kişi içindir. Allah her şeye güç yetirendir.

7.Burada yakınlar denilirken Resulullah (a.s.)`ın akrabaları kastedilmektedir. Bunların zekat almaları haram olduğundan kendilerine ganimetten pay ver... Devamı..

Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, muhakkak Allah'ın, Resûlün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Eğer Allah'a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir'de) kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Allah, her şeye güç yetirendir.

Biliniz ki, kâfirlerden ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyin muhakkak beşte biri Allah içindir. O da, Peygambere ve onun akrabasına, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir; eğer siz Allah'a iman etmiş ve o hak ile bâtılın ayrıldığı Bedir günü, o iki ordunun birbiriyle çarpıştığı gün, kulumuza (Hazreti Peygambere) indirdiğimiz âyetlere iman etmişseniz. Allah her şeye kadirdir.

Ve bilin ki kazandığınız herhangi bir ganimetin beşte birisi Allah’a, Resulullah’a, akrabalara, yetimlere, miskinlere ve yolcuyadır; eğer hak ile batılın ayrıldığı, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimiz Kur’ana ve Allah’a inanıyorsanız… Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

Eğer Allah'a ve bir de hak ile bâtılın ayrıldığı, iki ordunun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah'a, Peygamber'e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olanlara aittir. Allah, her şeye gücü yetendir.

Eğer sizler Allaha —ayrım günü iki bölük kavuştuğunda— kulumuza gönderilmiş olana inanmışsanız, bilesiniz ki doyumluğun beşte biri Allaha, peygambere, hısımlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışlaradır, Allahın herşeye gücü yetişir

Bilesiniz ki, (savaşta) ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a ve resule, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuz (Muhammed')e indirdiklerimize inandıysanız (taksimatı buna göre yapın). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Savaşta alınan ganimetler beşe bölünür. Beşte dördü savaşa katılanlara, beşte biri de ayette sayılanlara taksim edilir. Tamamen Allah’ın desteğiyle ka... Devamı..

Biliniz ki ganâim ele geçirdiğiniz vakit beşde biri Allâh’a, rasûlüne ve ânın akrabâsına, yetimlere, fakirlere ve seyyâhlara ’âiddir. Eğer Allâh’a inanır ve iki ordunun müsâdeme itdiği güni (Bedir muhârebesi güni) size inzâl iylediğimiz imdâda îmân itdiniz ise bu vechile hareket idiniz. Allâh her şeye kâdirdir.

Eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, Peygamber'in ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye Kadir'dir.

Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize[251] inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Bakınız: Âl-i İmrân sûresi, âyet, 123-124.

Allah’a ve ayırım günü yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah’a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir.

Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resûlüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.  

 Âyette zikredilen Peygamber’in akrabaları hakkında âlimler ihtilâf etmişlerdir. Şâfiî’ye göre Hâşim ve Muttalip oğullarıdır; bir görüşe göre de sadec... Devamı..

Ayırım gününde, iki ordunun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize ve ALLAH'a inanıyorsanız, bilin ki elinize geçen her ganimetin beşte biri ALLAH'ın ve Elçisinindir. Bu pay, akrabalar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışların hakkıdır. ALLAH herşeye Güç Yetirendir.

Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere ve ona yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz Allah'a iman etmiş, hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği o (Bedir) günü kulumuza indirdiğimiz âyetlere iman getirmiş iseniz bunu böyle biliniz. Ve biliniz ki, Allah, herşeye kâdirdir.

Bir de ma'lûmunuz olsun ki ganimet aldığınız her hangi bir şey, mutlaka onun beşte biri Allâh içindir ki Peygambere ve ona karabeti olanlarla yetimler ve miskinler ve yolda kalmışlaradır, eğer siz Allaha iyman etmiş ve o furkan günü, o iki cem'iyyetin çarpıştığı gün kulumuza indirdiklerimize iyman eylemiş iseniz bunu böyle bilin; daha Allah her şeye kadir

Eğer Allah’a ve iki topluluğun karşılaştığı gün, haklı ve haksızın birbirinden ayrıldığı o (Bedir) gün (ün) de kulumuza gönderdiklerimize îmân ediyorsanız, (şunu iyi) biliniz ki, (cihatta) elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah’ın (emri üzere); Resûlü’nün, onun akrabalarının, yetimlerin, yoksulların ve (muhtaç kalmış) yolcularındır. Allah her şeye kâdirdir.

Eğer Allah'a, Hakk ile Batıl'ın birbirinden ayrıldığı gün; iki ordunun karşı karşıya geldiği günde, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki: Ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın ve Resul'ünün, yakınların¹, yetimlerin, düşkünlerin, yol oğlunun². Allah, Her Şeye Güç Yetirendir.

1- Allah yolundaki mücadelende yanında yer alanların. Yakınlar; Allah Resul\ünün, Ehl-i Beyt\i ve akrabaları değil, İslam davasına sahip çıkıp yardım ... Devamı..

Eğer Allaha (îman etmiş), hak ile baatılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine kavuşduğu (Bedir) gün (ü) kulumuz (Muhammed) e indirdiğimiz (âyetler) e inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şey'in mutlakaa beşde biri Allahın, Resulünün, hısımların, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı o gün, o iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize îmân etmişseniz, bilin ki ganîmet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri, artık şübhesiz Allah'a, peygambere, akrabâlar(ın)a, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara âiddir. Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Ve bilin ki, (meşru müdafaa savaşı sonucunda) elde ettiğiniz herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a (Allah için kamuya, halka) ve elçisine (İslam devlet başkanı sıfatıyla elçinin kamu hizmeti için harcamasını uygun gördüğü yerlere), yakınlarına (zekâttan kendilerine bir şey verilmeyen akrabalarına), yetimlere (kimsesiz olanlara), yoksullara (işsizlere) ve yolculara aittir. Eğer siz Allah’a ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı o gün, (yani) iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız (buna uyarsınız). Allah ise her şeye hakkıyla gücü yetendir. *

(*) Enfâl sûresi-41. ayette göre meşru müdafaa savaşı sonunda ele geçen gelirin/kazancın nasıl, ne kadar, nereye ve kimlere harcanacağına dair hüküm v... Devamı..

Eğer Allah’a ve kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, iki topluluğun karşılaştığı gün, haklı ve haksızın birbirinden ayrıldığı günde, elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah’ın, elçisinin, yakın akrabaların, yetimlerin, çalışamayacak durumda olan fakirlerin ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye gücü yetendir.

Bilin ki savaşta aldığınız malların beşte biri Allah’ın elçisinin, yakınların, öksüzlerin, yoksulların, yolda kalanlarındır, eğer siz Allah’a, doğru ile iğrinin ayrıldığı, o iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza bildirdiğimize inanıyorsanız. Bu, böyledir. Allah’ın gücü her nesneye yeticidir.

Biliniz ki ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah/ın, peygamberin, hısımların [¹] yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Eğer Allah/a ve kavlimize hak ile bâtılın ayrıldığı gün ve iki askerin kavuştuğu Bedir gününde inzâl ettiğimiz âyetlere inanmış iseniz taksime razı olun. Allah herşeye hakkıyle kaadirdir.

[1] Peygamberimizin hısımları olan Beni Haşim gibi.

Eğer Allah’a ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün [yevme’l-furkân], iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün, kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız; biliniz ki ancak, ganimet olarak aldığınız şeylerin beşte biri; Allah’a, elçiye, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya/yolda kalmışlara aittir.¹⁷ Allah her şeye gücü yetendir.

17 Savaş ganimetinin beşte biri bu sayılanlara aittir. Bunun içindeki Allah’a ve elçisine ait olan kamunundur. Diğer beşte dördü ise savaşa iştirak ed... Devamı..

Eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı günde (Bedir'de), kulumuza indirdiğimize (faydalanılan şeylerin Allah'a ve Resul'üne ait olduğunu bildiren ayete) iman etmişseniz, biliniz ki faydalandığınız herhangi bir şeyin humsu (beşte biri) Allah'ın, peygamberin, yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolda kalmışlarındır. Allah her şeye kadirdir.

(İman Cafer-i Sadık, (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ayet-i kerimede Peygamber’in yakınlarından maksat, Müminlerin Emiri Ali ve diğer Ehl-i Beyt imamlarıdır... Devamı..

Bilin ki, savaşta ele geçirdiğiniz ganîmetlerin beşte biri, kamu yararına harcanmak üzere, şu beş sınıf arasında paylaştırılır:
1. Bu ganimetler, öncelikle Allah’a, yani O’nun fakir ve muhtaç kullarına,
2. İslâm toplumunun devlet başkanı olarak Allah’ın Elçisine ve onun vefatından sonra, Kur’an’a ve Peygamberin sünnetine göre hükmeden Müslüman yöneticilere,
3. Savaşta şehit düşen askerlerin geride bıraktıkları yardıma muhtaç akrabalara,
4. Bu durumdaki yetimlere,
5. Diğer yoksullara,
6. Ve evinden yurdundan uzak düşmüş, memleketine dönemeyecek şekildeyolda kalmış kimselere aittir. Ganîmetin geri kalan beşte dördü ise, savaşa katılan askerler arasında —süvarilere iki, yayalara bir pay olmak üzere— paylaştırılır.
Ey müminler! Eğer Allah’a gerçekten iman ediyorsanız ve hak ile bâtılın kesin hatlarla birbirinden ayrıldığı o Ayrışma Gününde, yani iki ordunun Bedir’de karşı karşıya geldiği kader gününde kulumuza indirdiğimiz muhteşem zaferi müjdeleyen ayetlere gerçekteninanıyorsanız, ganîmetler konusunda uymanız gereken temel ölçü budur. Unutmayın ki, Allah her şeye kadirdir.
Bakın, bizzat Allah, Bedir savaşında müminleri nasıl sevk ve idare ediyordu:

Kulumuza indirdiklerimize ve Allah’a iman etmişseniz, bilin ki; İki Topluluğun Karşılaşma gününde, Furkan gününde, elde ettiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah’a, Rasûl’e, Yakın (Akraba)lığı olana, Yetimler’e, Düşkünler’e ve Yolda Kalmışlar’a aittir!
Allah her şeye güç yetirendir.

Savaş gelirlerinin beşte biri Allah'a, resulüne, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yol mağdurlarına aittir. [1] Eğer Allah'a ve kulumuz Muhammed'e indirdiğimize inanıyorsanız, Hele de iki birliğin karşılaştığı o ana-baba gününe şahit olduysanız, bu böyledir. Allah her şeye kadirdir…

Bilin ki; ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Resulüne, yakın akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolculara aittir. Yasalarımızı uygulayan Resul; hak ve adalet içinde bu taksimi yapar. Ona itaat edin! Eğer paylaşımda haksızlık yaparsa, biz onun perçeminden yakalar, gerektiği şekilde cezalandırırız. Eğer hak ile batılın birbirinden ayrıldığı ve iki ordunun karşılaştığı gün Allah’a inandıysanız, paylaşımdan hakkınızı alırsınız. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah’a ve doğru ile yanlışın ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri, Allah, Elçi, yakınlık sahibi (olanlar), yetimler, yoksullar ve yolcu(lar) içindir. Allah her şeye gücü yetendir. [*]

Bu ayet Enfâl 8:1 ve Haşr 59:7-9. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

Eğer siz, Allah’a ve iki toplumun¹ çarpıştığı, hak ile bâtılın ayrıldığı o (Bedir) günü, kulumuza indirdiğimiz şeylere² îman eden gerçek mü’minler iseniz; savaş ganîmeti olarak aldıklarınızın beşte birinin kesinlikle Allah’a, Peygambere, onun akrabalarına, yetimlere, düşkünlere³ ve yolda kalmışlara ait olduğunu⁴ ve Allah’ın gücünün her şeye yettiğini iyi bilin.⁵

1 Medîneli Müslümanlar ve Mekkeli kâfirlerin…2 Yani; vahye, meleklere ve Allah’ın yardımına…3 Miskîn: çok daha düşkün, fakirliği açıkça belli olan, âc... Devamı..

BİLESİNİZ Kİ, [savaşta] ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun beşte biri Allah’a ve Rasûl’e; ve yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara aittir. ⁴¹ [Gözetmeniz gereken ölçü budur] eğer Allah’a ve o hakkın bâtıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaşta karşı karşıya geldiği gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız. (Ki işte o gün tanık olduğunuz gibi) Allah’ın her zaman, her şeyi irade etmeye gücü yeter. ⁴²

41 Surenin ilk ayetine göre, “Savaş ganimetlerinin hepsi Allah’a ve Rasûl’e aittir”; bu, savaş ganimetlerinin kamu yarar ve ihtiyaçları gözetilerek İs... Devamı..

Eğer siz, Allah’a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın ayrıştığı o gün kulumuza indirdiğimiz vahye Kuran’a ve zafere inanıyorsanız savaşta elde ettiğiniz ganimetlerin beşte birinin Allah’a, Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisine ve onun yakınlarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara ait olduğunu bilin. Zira Allah her şeye bir ölçü koyandır. 2/185- 256, 21/18, 25/1, 34/49, 42/24, 64/8, 4/94, 8/1- 69, 48/19- 20, 59/6- 7- 8

ŞUNU iyi bilin ki, ganimet olarak aldığınız her şeyin beşte biri Allah’a ve Elçi’ye; dolayısıyla[¹³⁶⁵] yakınlara, yetimlere, muhtaçlara ve yolda kalmışlara aittir.[¹³⁶⁶] Eğer siz, Allah’a ve hakkın bâtıldan ayrıldığı o gün, -yani iki ordunun karşı karşıya geldiği gün- kulumuza indirdiklerimize[¹³⁶⁷] inanıyorsanız (bu paylaşıma uyarsınız):[¹³⁶⁸] Zira Allah her şeyi yapmaya kadirdir.

[1365] Buradaki ve bağlacına, Allah Rasûlü’nün uygulamaya koyduğu anlayış da göz önüne alınarak verilebilecek en uygun karşılık. [1366] Girişte enf... Devamı..

(Ey iman edenler) Eğer siz, -Allah’a ve hak ile batılın ayrıldığı- iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza (Muhammed s.a.s.’e) indirdiğimize (inen ayetlere, ona inen meleklere ve ona ihsan ettiğimiz yardıma) iman etmiş iseniz biliniz ki, elde ettiğiniz ganimet malının beşte biri Allah’a (ki Kabe'ye harcanır), Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir, (geriye kalan mücahitlerindir) Allah, herşeye kâdirdir.

Ve bilin ki, ganimet olarak aldığınızın beşte biri Allah’a, resulüne, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize iman ettiyseniz. (bunu böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ve biliniz ki, muhakkak herhangi bir şeyden edindiğiniz ganîmet malının beşte biri mutlaka Allah Teâlâ içindir. Ve Peygamber içindir ve karabet sahipleriyle, yetimler ve fakirler ve yolcu içindir. Eğer siz Allah Teâlâ'ya ve furkan gününde, o iki cemiyetin karşılaştığı günde kulumuza indirmiş olduğumuza imân etmiş iseniz. Ve Allah Teâlâ herşeye tam manâsıyla kadirdir.

Bir de malumunuz olsun ki savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullâha, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara (gariplere) aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz âyetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. [3, 161; 59, 6-10] {KM, Tekvin 34, 25-29; Tesniye 13, 17; 20, 10-14}

Ganimetin beşte biri Allah yolunda harcanmak üzere ayrılır, beşte dördü ise gazilere dağıtılır. Beşte birlik kısım ise, bu âyette açıklanan beş gruba ... Devamı..

Eğer Allah'a ve (hak ile batılın) ayrılma gününde, o iki topluluğun karşılaştığı (Bedir) gün(ün)de kulumuz(Muhammed)e indirdiğimiz(ayetler)e inanmışsanız bilin ki aldığınız ganimetlerin beşte biri, Allah'a, Elçisine ve (Allah'ın Elçisi ile) akrabalığı bulunan(lar)a, yetimlere, yoksullara ve yolcu(lar)a aittir. Allah her şeye kadirdir.

Allah'ın Elçisine akrabâ olanlar: Hâşim Oğulları ve Abdu'l-Muttalib Oğullarıdır. Bir görüşe göre de Yalnız Hâşim Oğullarıdır. Başka bir görüşe göre de... Devamı..

Eğer bir şey iğtinâm iderseniz beşte biri Allâh ve Rasûlüne ve onun akrabâsına ve yetîmlere ve fakîrlere ve yolculara 'âid oldığını bilin. Eğer siz Allâh'a, hak ile bâtılın ayrıldığı ve mü'minlerle kâfirlerin cemâ'ati karşılaşdığı günde (Bedir gününde) kulumuza inzâl iylediğimiz şeye (nusret ve galebe va'dine) îmân idiyor iseniz bu emre itâ'at idin.

Eğer Allah’a inanıp güveniyor, doğru ile yanlışın ayrıldığı o gün[1], yani o iki ordunun çarpıştığı gün, kulumuza indirdiğimize de inanıyorsanız, bilin ki aldığınız her ganimetin beşte biri Allah’ın[2], elçisinin, elçinin en yakınlarının, yetimlerin, çaresizlerin ve yolcunundur. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

[*] Yani kamu harcamaları içindir.

Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız, bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetlerden beşte biri Allah'ın, peygamberin, yakınların, yetimlerin, düşkünlerin ve yolda kalmışlarındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaşıp hak ile bâtılın birbirinden ayrıldığı günde kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bilin ki elinize geçen ganimetlerin beşte biri Allah'a, Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Allah ise herşeye kadirdir.

Doğru ile yanlışın ayrılış günü, iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirmiş olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin: Ganimet/kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah'a, resule, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa aittir. Allah her şeye kadirdir.

daħı bilüñ bayıķ ol kim bulınlanduñuz nesene bayıķ Tañrı’nuñdur bişdesi daħı yalavacınuñ daħı ħıśımlıķ issinüñ daħı yetįmlerüñ daħı miskinlerüñ daħı yol erinüñ eger įmān getürdüñüz-ise Tañrı’ya daħı aña kim indürdük ķulumuz üzere ayırtlamaķ güni ol gün kim irişdį iki bölük. daħı Tañrı her nesene üzere güci yiter ķadir’dür.

Daḫı bilüñüz her ne kim kesb eyleseñüz kāfirlerden, taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālāyabişde bir vardur, peyġambere daḫı. Biş ülüşde vardur ḳarāyiblere daḫı, ök‐süzlere daḫı, miskinlere daḫı, ġarāyiblere daḫı. Eger siz īmān getürmiş ol‐sañuz Tañrı Ta‘ālāya, daḫı biz indürdügümüz nesneye ḳulumuz üstine Bedrgüninde ki ḥaḳ bāṭıldan ayrıldı iki çeri buluşduḳda. Tañrı Ta‘ālā hernesneye ḳādirdür, az nuṣret virür çoḳ üstine.

(Ey mö’minlər!) Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün – iki dəstənin bir-birilə qarşılaşdığı gün (Bədr günü) bəndəmizə (Muhəmmədə) nazil etdiyimizə (ayələrə) iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir (pulu qurtarıb yolda qalan yolçularındır). Allah hər şeyə qadirdir!

And know that whatever ye take as spoils of war, lo! a fifth thereof is for Allah, and for the messenger and for the kinsmen (who hath need) and orphans and the needy and the wayfarer; if ye believe in Allah and that which We revealed unto Our slave on the Day of Discrimination, the day when the two armies met. And Allah is Able to do all things.

And know that out of all the booty that ye may acquire (in war), a fifth share is assigned(1209) to Allah,- and to the Messenger, and to near relatives, orphans, the needy, and the wayfarer,- if ye do believe in Allah and in the revelation We sent down to Our servant on the Day of Testing,-(1210) the Day of the meeting of the two forces. For Allah hath power over all things.(1211)

1209 The rule is that a fifth share is set apart for the Imam (the Commander) and the rest is divided among the forces. The fifth share reserved is ex... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.