19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Va’lemû ennemâ emvâlukum veevlâdukum fitnetun veenna(A)llâhe ‘indehu ecrun ‘azîm(un)

Ve bilin ki mallarınız ve evladınız, sizin için bir sınamadır ancak ve şüphe yok ki Allah katındadır büyük mükafat.

Hz. Muhammed (s.a.a), Benî-Kurayza denen Yahûdi topluluğunun Medine civarındaki kalesini kuşatmıştı. Bu kuşatma, yirmi bir gün devam etti. Barışmak is... Devamı..

Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan vesilesidir; mal, makam ve evlat hatırına, Hakk’tan ve hayırdan ayrılmayanlar için ise) Allah’ın yanında, elbette büyük bir mükâfat vardır.

Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak sizin için bir sınavdır. En büyük mükafat ise Allah katındadır.

Bilin ki, mallarınız, servetleriniz ve evlatlarınız azgınlık, sıkıntı ve ihtilâf sebebidir, imtihan aracıdır. Büyük mükâfat Allah katındadır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 21/35; 63/9; 64/15.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise şüphesiz Allah katındadır.

Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan konusudur.) Allah yanında ise büyük bir mükafaat vardır.

Biliniz ki, mallarınız ve evlâdınız ancak bir fitnedir, (sizi günaha sokmağa sebepdir). Allah katında ise büyük mükâfat vardır.

Ve biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedirler. Ve (bilin ki) aslında en büyük sevap ve ücret Allah’ın katındadır.

Doğrusu, mallarınızın ve çocuklarınızın sizin için bir sınav olduğunu, büyük ödülün Allah'ın katında bulunduğunu biliniz!

Bilesiniz mallarınız, çocuklarınız sizin , için ancak bir sınavdır, Allahın katında ulu sevap var

Ve iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız (imanınızı ölçmek ve kemâle ermeniz için) birer imtihan vesilesidir. Ve büyük mükâfat âhirette Allah'ın yanındadır.

Bkz. 63/9Yani mallarınızın çokluğuyla, azlığıyla veya infakıyla, zekâtıyla; evlatlarınızın başarısıyla, başarısızlığıyla ya da geleceğiyle imtihan edi... Devamı..

Düşününüz ki emvâliniz ve çocuklarınız fitneye sebeb olur ve Allâh’ın rızasını istihsâl ’azîm mükâfâtı mûcibdir.

Mallarınızın ve çocuklarınızın, aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin Allah katında bulunduğunu bilin.

Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin.

Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır.

Bilesiniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir sınavdır ve ALLAH'ın yanında büyük ödül vardır.

Ve iyi biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka birşey değildir. Allah katında büyük ecir vardır.

Ve iyi bilin ki mallarınız, evlâdlarınız bir fitneden ıbarettir, Allah yanında ise azîm ecirler vardır

Şunu iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir imtihân vesilesidir. Şüphesiz (Allah’ın emir ve yasaklarına riâyet edenler için) büyük mükâfat Allah nezdindedir.

Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız ancak birer fitnedir.¹ Kuşkusuz Allah'ın yanında çok büyük ödül vardır.

1- Samimiyet sınavı.

Bilin ki mallarınız da, evlâdlarınız da ancak birer imtihandır, (asıl) büyük mükâfat ise şübhesiz Allah katındadır.

Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) ancak birer imtihandır, büyük mükâfât ise ancak Allah katındadır.

Ve bilin ki, mallarınız ve evlatlarınız (imanınızı ölçmek ve kemâle ermeniz için) birer imtihan vesilesidir. Ve şüphesiz büyük mükâfat (ahirette) Allah katındadır. *

(*) İslâm beş değerin korunmasına büyük önem vermiş, bu maksatla Kur’an’da ve Sünnet’te birçok hüküm, tâlimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerle... Devamı..

Şunu iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan malzemesidir. Hâlbuki Allah’ın yanında bulacağınız karşılıklar daha büyüktür.

Bilin ki gerçekten, mallarınız da, çocuklarınız da bir sınamadır. Çünkü ulu karşılık Allah’ın katındadır.

Biliniz ki mallarınız, çocuklarınız fitneden başka birşey değildir [³]. Allah yanında ise büyük bir mükâfat vardır.

[3] Günaha duçar olmanıza sebeptir.

Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir sınamadır/imtihandır [fitne]. Muhakkak ki Allah katında onun çok büyük bir mükâfatı vardır.¹³

13 Krş. Âl-i İmrân, 3/14; Kehf, 18/46

Mallarınızın ve çocuklarınızın aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin Allah katında bulunduğunu bilin.

Şunu iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız, ancak ve ancak, iman ve teslimiyetinizi ölçmek üzere size emânet edilmiş birer imtihân aracından ibarettir ve Allah’ın katında, dünyanın basit ve gelip geçici nîmetlerinden çok daha büyük bir ödül vardır. Öyleyse, bu muhteşem ödülü kazanmak için var gücünüzle çalışın ve unutmayın ki, bu çabanızda Rabb’iniz sizi asla yardımsız bırakmayacaktır:

Mallarınızın ve çocuklarınızın bir deneme sınavı olduğunu da, Allah katında çok büyük bir ödül bulunduğunu da bilin!

Şunu bilin ki mal maşat - çoluk çocuk, sizin için çok zorlu bir sınavıdır. Bu sınavı başarana ise ödülü Allah verecektir.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sınavdır. Yasalarımızı gözeterek, yasalarımıza uygun bir şekilde; mallarınızla çocuklarınızla ilişkiler kurarsanız Allah katında mükâfat vardır.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız, sadece bir imtihandır ve şüphesiz ki büyük ödül yalnızca Allah’ın katındadır. [*]

Benzer mesaj: Teğâbun 64:15.

(Ey îman edenler!) Mallarınızın ve çocuklarınızın, sizin için kesinlikle birer imtihan konusu olduğunu ve en büyük mükâfatın ise Allah’ın katında bulunduğunu, çok iyi bilin.

Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sadece bir sınav ve bir ayartmadır ve (yine bilin ki,) Allah’tır, katında en büyük ecir bulunan! ²⁸

28 Dünyevî şeylere karşı duyulan tutku ve meyil, kişinin ailesi için beslediği kayırma ve koruma duygusu bazan insanı haddi aşmaya (ve dolayısıyla All... Devamı..

İyi bilin ki sahip olduğunuz mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan aracıdır. Allah katında ise büyük mükâfat vardır. 18/46, 64/15

Zira aklınızdan çıkarmayın ki, mallarınız ve çocuklarınız birer sınav aracıdır;[¹³⁵⁷] ve bilin ki Allah nezdinde muazzam bir ecir vardır!

[1357] Kelimenin “ergitme potası” (el-fetnu) mânasından yola çıkarak: Evlat ve servet sizin potanızdır, Allah o potada sizin cevherinizi cürufunuzdan ... Devamı..

Biliniz ki kuşkusuz, mallarınız ve çocuklarınız (sizler için birer) imtihandır. (Onlara karşı muhabbetiniz, sakın sizi Rabbinizin emirlerine karşı gelmeye sevk etmesin, haberiniz olsun ki) Asıl büyük mükafat, şüphe yok ki, (bu fani dünyada değil) ancak Allah katındadır.

Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız birer sınama aracıdır. Ve Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Ve biliniz ki, muhakkak mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın katında pek büyük bir mükâfaat vardır.

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükâfat ise, âhirette Allah nezdindedir. [64, 15; 21, 35; 63, 9]

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitne(sınav)dır. Allah'a gelince büyük mükafat, o'nun yanındadır.

Biliniz ki emvâliniz ve evlâdınız (sizi günâha sevk ider) fitnedir. Allâh'ın 'indinde ise büyük ecir ve mükâfât vardır.

Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.

Biliniz ki mallarınız ve evladınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük mükafat vardır.

Şunu da bilin ki, mallarınız ve evlâtlarınız bir imtihandır; Allah katında ise büyük bir ödül vardır.

Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, büyük ödül O'nun katındadır.

daħı bilüñ bayıķ mallaruñuz daħı oġlanlaruñuz śınamaķdur; bayıķ Tañrı anuñ ķatındadur müzd ulu.

Daḫı bilüñüz ki sizüñ māllaruñuz ve oġlanlaruñuz size fitnedür, daḫı TañrıTa‘ālā ḳatında ulu ecr vardur.

Bilin ki, mal-dövlətiniz və övladınız sizin üçün (Allah qarşısında) ancaq bir imtahandır. Ən böyük mükafat isə məhz Allah yanındadır!

And know that your possessions and your children are a test, and that with Allah is immense reward.

And know ye that your possessions and your progeny are but a trial;(1201) and that it is Allah with Whom lies your highest reward.

1201 A big family-many sons-was considered a source of power and strength: 3:10 , 116. So in English, a man with many children is said to have his "qu... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.