25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ teḣûnû(A)llâhe ve-rrasûle veteḣûnû emânâtikum veentum ta’lemûn(e)

Ey inananlar, Allah'a ve Peygambere hıyanet etmeyin ve bilebile emanetlerinize de hıyanette bulunmayın.

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne hainlik yapmayın. (Bu durumda) Bile bile kendi emanetlerinize (huzur ve emniyetinize) de hıyanet etmiş olacaksınız.

O halde ey iman edenler! Allah'a ve elçiye karşı hainlik etmeyin. Bilip dururken kendi emanetlerinize, hainlik eder misiniz?

Ey iman nimetine kavuşanlar, Allah'ın ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulünün size tevdî ettiği emanetlere, görevlere, sorumluluklara, Kur'ân'a ve sünnete hâinlik etmeyin, sonra bile bile kendi emanetlerinize, kendi haklarınıza, kendi menfaatlerinize hâinlik etmiş olursunuz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin.

27.Said bin Mansur`un ve daha başkalarının Abdullah bin Ebi Katade`den rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Ebu Lübabe bin Abdilmünzir hakkında in... Devamı..

Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.

Ey Mü'minler! Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin. Bile bile aranızdaki emânetlere de hainlik etmeyin.

Ey iman edenler! Bile bile emanetlerinize hıyanet ederek Allah’a ve elçisine ihanet etmeyin.

Ey inananlar! Allah'a ve Peygamberine ihanet etmeyiniz! Bile bile, size güvenilen şeylere ihanet etmiş olursunuz.[157]

[157] Emanet ve hıyanet kavramları hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VII, 549-550; V, 183-188.

Ey inanmış olanlar! Allahla, peygambere, hem de emanetlere bilerek hainlik etmiyesiniz

Ey inananlar! Sakın (size tebliğ edilen ilahi öğretilerle ters düşerek) Allah'a ve resule ihanet etmeyin (Kur'an'a ve Kur'an'ın peygamber hayatındaki uygulaması olan sünnete ters düşecek davranışlarda bulunmayın)! Size tevdi edilen kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmeyin (sadakatsizlik göstermeyin)!

deMedine’deki Yahudi kabilelerinden Kurayza oğulları bir savaşta Hz. Peygamber’le daha önce yapmış oldukları antlaşmayı bozarak müşrikleri desteklemiş... Devamı..

Ey mü’minler sizin ’ilminiz vardır Allâh’ı ve rasûlünü aldatmakdan hazr idiniz beyninizde olan emânetlere hıyânet itmeyiniz.

Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere karşı hainlik etmeyin, size güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.

Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Ey iman edenler! Allah ve resulüne karşı hainlik etmeyin, size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.  

 Medine’de bir yahudi kabilesi olan Kurayza oğulları bir savaşta, Peygamber’le daha önce yapmış oldukları antlaşmayı bozarak müttefik müşrik orduların... Devamı..

Ey inananlar, ALLAH'a ve elçisine ihanet etmeyin; sorumluklarınıza bile bile ihanet etmiş olursunuz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki, bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.

Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne hıyanet etmeyin ki bile bile emanetlerinize hıyanet etmiyesiniz

Ey îmân edenler! (Farz kıldığı emirleri zayi ederek) Allah’a ve (emirlerine muhalefet ederek) Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emânet edilen şeylere hıyanet etmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne ihanet etmeyin. Yoksa bile bile emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz.

Ey îman edenler, Allaha ve o peygambere haainlik etmeyin. Siz, kendiniz bilib dururken, kendi emânetlerinize haainlik eder misiniz?

Ey îmân edenler! Allah'a ve Resûl(ün)e ihânet etmeyin! Hem siz bile bile emânetlerinize de hâinlik etmeyin!

Ey iman edenler! Allah’a ve onun elçisine ihanet etmeyin ve size emanet edilen şeylere de bile bile ihanet etmeyin.

Ey inananlar! Sakın Allah’a, Onun elçisine karşı alçaklık etmeyin. Bile bile size inanılan nesnelere karşı alçaklık etmeyin.

Ey iman edenler! Bile bile Allah/a, peygambere ve aranızdaki emanetlere hiyanet etmeyin.

Ey inananlar! Bile bile emanetlerinize ihanet etmek suretiyle Allah’a ve elçisine karşı hainlik etmeyiniz!

Ey iman edenler! Allah'a ve resulüne ihanet etmeyin ve bile bile emanetlerinize asla hıyanette bulunmayın.

Ey iman edenler! Sakın hak yolda mücâdeleyi terk edip de, Allah’a ve Elçisine ihânet etmeyin;aksi hâlde, dininiz, malınız, aileniz, sağlığınız, insânî değerleriniz, doğal güzellikleriniz gibi, korumanız için size teslim edilmiş olan kendi emânetlerinize bile bile ihânet etmiş olursunuz!

Ey iman edenler!
Allah’a ve Rasûl’e hıyanet etmeyin!
Siz biliyorken, emanetlerinize de hıyanet etmeyin!

Sevgili müminler! Allah ve resulüne ihanet etmeyin, Size verilen güvene bile bile hıyanet etmeyin.

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne hainlik etmeyin! Bilerek sözlerinizi çiğnemeyin! Verdiğiniz sözleri yerine getirin! Eğer insanlardan emanet almışsanız emanetlere ihanet ederek hainlik yapmayın!

Ey iman edenler! Allah’a ve Elçi’ye ihanet etmeyin; (sonra) bilerek kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. [*]

Bu ayet “Ey iman edenler! Bilerek Allah’a, Elçi’ye ve emanetlerinize ihanet etmeyin!” şeklinde de tercüme edilebilir. 

Ey îman edenler! Allah’a ve Peygambere ihanet etmediğiniz gibi sakın emanetlerinize de ihanet etmeyin.

[O halde,] siz ey imana erişenler, Allah’a ve Elçi’ye karşı haince davranmayın; size tevdî edilen emanete bilerek ihanet etmeyin! ²⁷

27 Lafzen, “bile bile emanetlerinize ihanet etmeyin”. Emânet’in anlamı hakkında bir açıklama için bkz. 33:72’de 87. not.

– Ey iman edenler! Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisi’ne ihanet etmeyin, o zaman bile bile emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz! 7/157, 33/56- 57, 48/9

Siz ey iman edenler! Allah’a ve Elçi’ye ihanet etmeyin! Sonra, korumanız gereken değerlere bile bile ihanet etmiş olursunuz.[¹³⁵⁶]

[1356] Bu ibarenin, takdirî bir ilave olmaksızın anlamı budur. İbn Abbas ikinci tehûnû’nun başında bir nehy la’sı takdir ederek okumuştur. Hemen arkad... Devamı..

Ey iman edenler, Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin! (topladığınız ganimetler de, size emanet edilen birer devlet malıdır, onları derhal toplandığı mahalle gidip teslim ediniz.) Yoksa bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz! (Çünkü onlar, zamanı geldiğinde Peygamber vasıtasıyle muhtaç olanlarınıza Allah'ın emrettiği şekilde taksim edilecektir.)

Ey iman edenler! Allah’a ve elçisine hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Ey imân edenler! Allah Teâlâ'ya ve Peygamber'e hiyânet etmeyiniz ve emanetlerinize hiyânette bulunmayınız. Halbuki, siz bilirsiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin, bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin!

Ey inananlar, bile bile emanetlerinize hiyanet etmek suretiyle Allah'a ve Elçisine hiyanet etmeyin.

Allah'ın Elçisi(s.a.v.)in, andlaşmalarını bozup, Kureyş ordusuyla işbirliği yaparak müslümanlara hiyânet ettiklerinden dolayı kuşattığı Kurayza yahûdî... Devamı..

Ey Mü'minler! Allâh ve Rasûl'üne hıyânet itmeyin. Bildiğiniz halde emânete hıyânet itmiş olursunuz. [¹]

[1] "Benî Kureyza" yigirmibirgün muhâsarada kaldıkdan sonra "Benî Nadîr" ile olan sulh gibi Şam diyârına hicret itmek üzere mesâliha talebinde bulundı... Devamı..

Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve bu elçiye karşı hainlik etmeyin. Emanetlerinize[1] de bile bile hainlik[2] etmeyin.

[1] Bu emanetler kişinin bakım ve koruması altında olan eşi, çocukları, yaşlılar ve hastalardır.Bir sonraki ayet bu anlamın doğru olduğunu onaylamakta... Devamı..

-Ey iman edenler! Allah'a ve Elçisi'ne hıyanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de hıyanet etmeyin!

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin; yoksa bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz.

Ey inananlar! Allah'a ve resule hıyanet etmeyin! Bilip durduğunuz halde, öz emanetlerinize hıyanet mi ediyorsunuz?

iy anlar kim įmān getürdiler! ħiyānet eylemeñ Tañrı’ya daħı yalavaca; daħı ħıyānet eylemeñ emānetlerüñüze ol ḥalde kim siz bilürsiz.

İy īmān getüren kişiler, ḫāyinlıḳ eylemeñüz Tañrı Ta‘ālāya, daḫı peyġam‐bere. Daḫı ḫāyinlıḳ eylemeñüz emānetlerüñüze siz bilürken.

Ey iman gətirənlər! Bilə-bilə Allaha, Peyğəmbərə (Onun Peyğəmbərinə) və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin! (Allahın əmrlərinə, Peyğəmbərin şəriətinə, dini vəzifələrinizə və borclarınıza sadiq olun!)

O ye who believe! Betray not Allah and His messenger, nor knowingly betray your trusts.

O ye that believe! betray not the trust of Allah and the Messenger, nor misappropriate knowingly things entrusted to you.(1200)

1200 Trusts maybe of various kinds: (1) property, goods, credit, etc.; (2) plans, confidences, secrets, etc.; (3) knowledge, talents, opportunities, e... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.