18 Mayıs 2021 - 6 Şevval 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehum şâkkû(A)llâhe verasûleh(u)(c) vemen yuşâkiki(A)llâhe verasûlehu fe-inna(A)llâhe şedîdu-l’ikâb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu (Allah’ın gazabına uğramaları) elbette, onların Allah'a ve Elçisine muhalefet edip başkaldırmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a ve Elçisine başkaldırır (da Hakk yoldan ayrılır) sa, şüphesiz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu da onların, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerindendi ve kim, Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası, şüphe yok ki pek çetindir.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerindendir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı çok zorludur.

Ahmet Tekin Meali

Bunlar, onların Allah'a ve Rasulüne, Kurân'a ve sünnete karşı gelmelerinden, düşmanlıklarından dolayıdır. Kim Allah'a ve Rasulüne karşı gelirse, düşmanca davranırsa, bilsin ki Allah, onlara suçlarına denk, âdil ceza verme gücüne sahiptir.

Ahmet Varol Meali

Bu onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerindendir. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz Allah cezası çok çetin olandır.

Ali Bulaç Meali

Bu, elbette, onların Allah'a ve elçisine baş kaldırmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa, şüphesiz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onları bu azâbın yapılış sebebi şu; Çünkü onlar, Allah'a ve Rasûlüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse, ona Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü onlar Allah ve elçisine karşı geldiler. Şüphesiz Allah’ın cezası, ağır ve serttir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu durum, onların Allah ve O'nun peygamberine karşı çıkmalarındandır. Kim Allah ve O'nun peygamberine karşı çıkarsa bilsin ki Allah, azabında çok zorludur.

Besim Atalay Meali (1962)

Bu onlara, Allah ile peygamberine karşı koymalarından; kim Allahla peygamberine karşı koyarsa, Allahın azabı çok katı olur

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu da onların Allah'a ve Resul'üne başkaldır(arak meydan oku)maları yüzünden olmuştur. Her kim ki Allah'a ve Resul'üne meydan okursa, bilsin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı koyarsa, bilsin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.

Diyanet Vakfı Meali

Bu söylenenler, onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.

Edip Yüksel Meali

Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı aktif olarak savaştılar. Kim ki ALLAH ve elçisiyle savaşırsa elbette ALLAH'ın cezası çetindir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah'ın azabı çok çetindir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

böyle, çünkü onlar Allaha ve Resulüne karşı geldiler ve kim Allaha ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allahın ıkabı şiddetlidir

Erhan Aktaş Meali

Böyle! Çünkü onlar, Allah'a ve Resul'üne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resul'üne karşı gelirse, bilsin ki, Allah'ın Azabı Çok Çetindir.

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar Allaha ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allaha ve Resulüne karşı gelirse Allahın cezası cidden çetindir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu (azab), gerçekten onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, artık şübhesiz (bilsin) ki Allah, azâbı pek şiddetli olandır.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu karşılık onların Allah ve elçisinin arasını ayırmalarındandır. Kim Allah ve elçisinin arasını ayırmaya kalkarsa, elbetteki Allah, cezası çok şiddetli olandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu hal onların Allah/a, peygamberine hilâfgirlikte bulunmalarından dolayıdır. Herkim Allah/a, peygamberine hilâfgirlikte bulunursa Allah/ın onlara ukubeti şiddetli olur.

Kadri Çelik Meali

Bu, onların Allah'a ve elçisine karşı koymalarındandı. Kim Allah'a ve elçisine karşı koyarsa, (bilsin ki) şüphesiz Allah'ın cezası şiddetlidir.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü onlar, Allah’a ve Elçisine başkaldırdılar; her kim de Allah’a ve Elçisine başkaldıracak olursa, bilsin ki, Allah’ın cezalandırması çok çetindir!

Mehmet Okuyan Meali

Bu (uygulama), onların Allaha ve Elçisine karşı gelmelerinden ötürüdür.* Kim Allaha ve Elçisine karşı gelirse, şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır.**

Mehmet Türk Meali

Bu onların Allah’a ve Peygamberine karşı isyan etmelerinden dolayıdır. Kim, Allah’a ve Peygamberine karşı isyan ederse şunu iyi bilsin ki Allah’ın cezâsı, çok şiddetlidir.

Muhammed Esed Meali

Onların kendilerini Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden koparmış olmaları yüzündendir 16 bu; ve kim ki kendisini Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden koparırsa, bilsin ki Allah azabında çok zorludur.

Mustafa Çavdar Meali

Bu, Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisine meydan okumalarından dolayıdır. Kim, Allah’a ve Allah’ın mesajını tebliğ eden Elçisine meydan okursa, iyi bilsin ki Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir. 58/5- 20- 22 4/84, 5/29, 6/120, 17/98

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu, onların Allah ve Elçisi’ne karşı konuşlanmaları[1339] yüzündendir; ve kim Allah ve Rasulü’ne karşı konuşlanırsa, iyi bilsin ki Allah’ın cezalandırması pek şiddetlidir.[1340]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bu da onların Allah Teâlâ'ya ve Resûlüne muhalefet ettiklerinden dolayıdır. Ve her kim Allah Teâlâ'ya ve Resûlüne muhalefet ederse şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın ikabı pek şiddetlidir.

Suat Yıldırım Meali

Evet böyle! Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.

Süleyman Ateş Meali

Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allah'ın cezası çetin olur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Öyle yapın çünkü onlar, Allah’ın ve elçisinin karşısında yer almışlardır. Kim Allah’ın ve elçisinin karşısında yer alırsa Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.

Şaban Piriş Meali

Bu, Allah'a ve Elçisi'ne muhalefet etmeleri dolayısıyladır. Kim, Allah'a ve Elçisi'ne muhalefet ederse, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir..

Ümit Şimşek Meali

Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlara ise Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'a ve resulüne kafa tuttular. Kim Allah'a ve resulüne kafa tutarsa kuşkusuz ki, Allah'ın azabı şiddetli olur.

Eski Anadolu Türkçesi

şol andan ötürüdür kim bayıķ anlar ŧartışdılar Tañrıyıla daħı yalvacıyıla. daħı her kim ŧartışur-ise Tañrı-y-ıla daħı yalavacı-y-ıla bayıķ Tañrı ķatı 'aźābludur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu onların Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmalarına görədir. Kim Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxsa, (bilsin ki) Allah (ona) şiddətli əzab verər.

M. Pickthall (English)

That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposeth Allah and His messenger, (for him) lo! Allah is severe in punishment.

Yusuf Ali (English)

This because they contended against Allah and His Messenger. If any contend against Allah and His Messenger, Allah is strict in punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.