22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-emmâ men ḣâfe mekâme rabbihi ve nehâ-nnefse ‘ani-lhevâ

Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse.

Her kim de (azap va’adi ve cehennemi olmasaydı bile) Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevâdan (kötü ve çirkin arzulardan) sakındırırsa,

Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar ve nefislerini, ihtirasları adına, bâtıl adına konuşmaktan, bâtılı savunmaktan, ihtiraslardan, günahlardan ve haramlardan akıllarını kullanarak men edenlerin de yurtları vardır.

Kim de Rabbinin makamından [2] korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa,

2.Yani Rabbinin huzurunda durdurulup hesaba çekilmekten.

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,

Amma Rabbi olan Allah’ın makamından korkan ve nefsini hevadan menetmiş ise;

40,41. Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Tanrı katında durmaktan korkana, kendi havasını bırakana

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa,

40,41. Ve fakat rabbin ’azametinden korkan ve nefsini hevâ ve hevesden men’ idenlerin me’vâsı cennet olacakdır.

40,41. Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

40,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

40, 41. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.

Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise

Fakat Rabb'inin huzurunda suçlu olmaktan korkarak, kendisini hevasından¹ uzak tutana,

1- Tutku, kuruntu, bencil ve çıkarcı istekler, geçici tatminler. Sahip olunan olanakları imtiyaza dönüştürmek. Vahiy yerine din adamları sınıfınca uyd... Devamı..

Amma, kim Rabbinin makaamından korkdu, nefsini hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa,

40,41. Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men' etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir!

Rabbinin makamından korkan ve nefsini, tutkularından uzak tutan kimse ise,

Ancak herkim de çalabının katından korkmuş da kendini dürtülerinden alıkoymuşsa,

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevesattan menedene gelince;

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.

Buna karşılık, her an ve her yerde Rabb’inin huzurunda ve O’nun gözetimi altında olduğu bilinciyle davranan, O’nun emirlerine karşı gelmek ve huzur-u ilâhîde mahcup duruma düşmekten korkan ve kendisini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince,

Kim de rabbinin makamından korktuysa;
Nefs’i Hevâ’dan alıkoyduysa;

Allah huzurunda mahcup olmaktan korkup şeytanî dürtülerine hakim olanlar mı var?

Kim de Rabbinin huzurundaki hesaptan korkar ve nefsinin kötü arzularından, şeytana uyan hevasından alıkoyarsa,

40,41. Rabbinin makamından korkan ve kendisini arzulara (uymaktan) alıkoyanlara gelince, şüphesiz ki böylelerinin barınağı da cennettir.

40,41. Kim de Rabbinin hükümranlığından¹ korkar ve kendisini kötülükten alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer de cennettir.

1 (مَقَامٌ) mastar anlamıyla tercüme edilmiştir.

Ama Rabbinin huzurunda korku ile duranın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Ama kim de Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkup benliğini kötü arzu ve heveslerden uzak tutmuş ise. 21/101...103, 37/57…61

Ama Rabbinin yüce makamından korkan ve kendini nefsine (kulluktan) alıkoyan kimseler var ya:

Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise.

Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa, ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,

Ama kim Rabbinin divanında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler) den men'etmişse

Kim de Rabbinin makamından korkar, arzularını dizginlerse[*]

[*] Büyük günah işlememiş olanlar güzel yaşamış sayılır ve daha güzeli ile karşılanırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Göklerde ne var, yerde ne varsa ... Devamı..

Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuşsa..

Kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,

Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,

daħı ammā her kim [310b] ķorķdı. çalabı’sı ķatında durmaķ yirinden daħı yıġdı nefsini nefs dileginden

Ve ammā ol kimse ki Tañrısı ḥażretine durmaḳdan ḳorḳa ve nefsinihevādan ḳaytara,

Amma kim (qiyamət günü) Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəfvəti) qadağan etmişsə,

But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,

And for such as had entertained the fear of standing before(5945) their Lord´s (tribunal) and had restrained (their) soul from lower desires,

5945 The contrast is complete and parallel: the persistent rebels against Allah's Law, who preferred the lower life, are to dwell in the Fire of Punis... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.