25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rafe’a semkehâ fesevvâhâ

Tavanını yücelti, düzüp koştu.

(Göklerin) Boyunu (tavanını) yükseltmiş, ona belli bir düzen verip (Güneş Sistemini ayarlamıştır).

O gök kubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir.

Göğün yüksekliğini, yoğunluğunu, dengesini ayarladı, onu yaratılış amacına uygun hale getirdi.

Onun yüksekliğini (boyunu) yükseltti ve onu düzene koydu.

Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Tavanını yükseltti de, onu düzgün bir nizama koydu.

Damını yükseltmiştir. Ona güzel bir düzen vermiştir.

27,28,29. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.

Göğü Allah yaratıp, onu nice yüceltti, imdi onu düzeltti

(Allah gökyüzünü) yükseltti/genişletti ve onu (mükemmel yasalarıyla) düzene koydu.

Semâları Allâh yaratdı, sakfını yükseltdi, tesviye itdi.

27,28. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi.

27, 28, 29. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

Onu alabildiğine yükseltti ve düzenledi.

Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.

Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu

27-28. (Ey müşrikler!) Sizi yaratmak mı daha büyük bir şeydir, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o göğü (kudretiyle direksiz bir şekilde) yükseltti (kendisinde bir çatlaklık olmaksızın) düzgün bir şekilde yarattı.

Onu yükseltti ve düzene koydu.

Onun boyunu O yükseltdi. Derken ona bir nizaam verdi.

Onun boyunu yükseltip, böylece onu düzenledi!

Gökyüzünün tavanını yükseltti ve onu düzgün bir hale getirdi.

Allah göğü yükseklere kaldırdı, onu düzenledi,

Allah onu bina etti. Onun yukarı tarafını kaldırdı. Onu dürüst yaptı.

Kubbesini yükseltti ve her şeyi düzenledi⁶.

6 Krş. Ra’d, 13/2

Onun tavanını yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Ve evreni genişleterek ona muazzam bir genişlik ve yükseklik kazandırdı, sonra onu mükemmel bir sistem hâlinde düzene koydu.

Tavanını yükseltti / kaldırdı; derken onu düzenledi.

28,29. Allah göğün tavanını yükseltip dengelemiş, gecesini karartırken gündüzünü ağartmıştır.

Gökyüzünü yükseltmiş ve ona düzen vererek ahenk içinde yaratmıştır.

(Göğün) cisimlerini yükseltmiş ve onları düzene kavuşturmuştur.

Çünkü O, onu enine boyuna yükseltip bir düzene koydu.

O, gök-kubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir; ¹³

13 Bkz. sevvâ fiilinin Kur’an’ın nüzul kronolojisinde yukarıdaki anlamda ilk defa kullanıldığı yer olan 87:2.

Allah onu (içinde gök cisimleri) yüzecek şekilde yükseltti ve ona mükemmel bir şekil ve düzen verdi. 13/2, 14/10

onu (içinde gök cisimleri) yüzecek şekilde yükseltti[⁵⁵⁵⁸] ve dengeli bir iç düzene kavuşturdu;

[5558] Semkin “balık” anlamındaki semekin mastarı oluşuna dayanarak.

28,29. Tavanını yükseltti, ona bir düzen verdi, gecesini karalttı, gündüzünü ağarttı.

O, gökkubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir;

Onun yükseklik miktarı yükseltti, sonra onu tesviye kıldı.

Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı.

Kalınlığını (tavanını) yükseltti, onu düzenledi.

O semâyı yükseldüb 'ayıb ve kusursuz yapdı.

Tavanını yükseltti ve onu düzenledi.

Yükseklere kaldırdı ve düzenledi.

Boyunu yükseltti, düzene koydu.

Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.

yüceltdi örtüsini. pes rast eyledi.

Ḳalıñlıġın yüceltdi ve anı düzdi.

Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı;

He raised the height thereof and ordered it;

On high hath He raised its canopy, and He hath given it order and perfection.(5935)

5935 Cf. 2:29. The mystery of the heavens with their countless stars and the planets obeying the laws of motion, and the sun and moon influencing the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.