25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

E-entum eşeddu ḣalkan emi-ssemâ(u)(c) benâhâ

Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu.

(Ey kâfirler, müşrikler, dinsizler ve Darwinistler, söyleyin!) Yaratılmak bakımından siz mi daha çetin ve zorsunuz, yoksa (hayretle bakıp durduğunuz) gök(yüzü) mü? (Bakınız, Allah) Onu bina edip (böyle mükemmel ve muhteşem yapmıştır).

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o gökleri Allah yaratmıştır.

Sizin yeniden yaratılmanız mı daha zor, yoksa Allah'ın yükseltip düzenleyerek tavan olarak inşa ettiği göğün yaratılması mı?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 36/81; 40/57.

Sizi yaratmak mı daha güçtür yoksa göğü mü? Onu (Allah) bina etti.

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

(Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.

Acaba sizin yaratılmanız mı zor yoksa göğün (kâinatın yaratılması mı?) Allah onu bir saray olarak bina etmiştir.

27,28,29. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.

Göğü yaratmaktan, sizleri yaratması daha mı güçtür?

(Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti.

Sizi mi yaratmak daha güçdür, yoksa semâları mı?

27,28. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti.

27, 28, 29. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı.

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

Sizmi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Semamı? O «Allah» onu bina etti

27-28. (Ey müşrikler!) Sizi yaratmak mı daha büyük bir şeydir, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o göğü (kudretiyle direksiz bir şekilde) yükseltti (kendisinde bir çatlaklık olmaksızın) düzgün bir şekilde yarattı.

Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü bina etmek mi?

Sizi (tekrar) yaratmak mı (sizce) daha güc, yoksa göğ (ü yaratmak) mı ki onu (Allah) bina etmişdir.

(Ey öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenler!) Siz mi yaratılışça daha zorsunuz, yoksa gök mü? Onu (Allah) binâ etti.

Şimdi! Yaratılışta siz mi daha güçlüsünüz, yoksa bina ettiğimiz gökyüzü mü?

Sizi yaratmak mı daha güçtür, yoksa Allah yapısı olan göğü yaratmak mı?

Sizi mi yaratmak daha güçtür yoksa göğü mü?

Sizi mi yaratmak daha zor yoksa göğü mü?⁵ O, onu bina etti,

5 Gök veya gökyüzü tabiri, bütün kozmik sistemi gösteren mecâzi bir ifadedir.

Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah'ın) bina ettiği gök mü?

Söyleyin, ey kâfirler; sizi yeniden yaratmak mı daha zor, yoksa gökleri ve yeri yaratmak mı? Şu muhteşem kâinatı yoktan var eden Allah’ın, sizi ölümünüzden sonra diriltmeye kâdir olduğunu düşünmüyor musunuz? Evet, öyle muhteşem bir evren ki, Allah onu yaratıp bina etti.

Yaratılışca siz mi daha çetinsiniz; yoksa bina ettiği Semâ mı?

Be adamlar! sizi yaratmak mı daha zor, yoksa Allah'ın yaptığı semayı mı?

Aklını kullanmayan inkârcılara sor: “Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Gökyüzünü kim yaratıp düzenlemiştir?”

Sizin yaratılışınız mı daha güçlüdür, yoksa (Allah’ın) oluşturduğu gök mü?

(Ey Kâfirler!) Sizi yaratmak mı, yoksa (Allah’ın) göğü bina etmesi mi? (daha zordur.)

[EY İNSANLAR!] Sizi yaratmak, göğü yaratmış olan Allah için daha mı zordur? ¹²

12 Lafzen, “sizi yaratmak mı, yoksa göğü yaratmak mı daha zordur?” “Gök”, burada Kur’an’ın başka birçok yerinde olduğu gibi, “kozmik sistem”i gösteren... Devamı..

Sizi yeniden yaratmak mı daha zor; yoksa Allah’ın sapasağlam bina ettiği şu gökyüzünü mü? 31/28, 40/57

YARATILIŞ açısından siz mi daha zorlusunuz, yoksa gök kubbe[⁵⁵⁵⁶] mi?[⁵⁵⁵⁷] Göğü O İnşâ etti;

[5556] 29. âyetin delâletiyle es-Semâ’daki belirlilik ahd içindir: “bilinen ve görülen gök” anlamına. [5557] Yani: Bu kadar sağlam olanı İnşâ eden,... Devamı..

(Kâfirler, öldükten sonra diriltileceklerine inanmazlar, oysa) Sizi yaratmak mı zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu (Allah) bina etti.

Yaratılışça siz mi daha zorsunuz, yoksa göğü bina etmek mi? Ki (Allâh) onu bina etti.

Sizler mi yaradılış itibariyle daha çetinsiniz, yoksa gök mü ki, onu binâ etti?

Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti! [40, 57; 36, 81]

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allah) onu yaptı.

Ey Mü'minler! Sizin halkınız mı yoksa Allâh'ın binâ iylediği semânın halkı mı daha muhkemdir?

Size göre, sizleri yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı[*]? Onu da Allah bina etti.

[*] "Gökleri ve Yeri yaratmak elbette insanları yaratmaktan daha büyük bir şeydir ama insanların çoğu bunu bilmez." (Mümin 40/57)

Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti.

Sizi yaratmak mı daha zor, göğü mü? Allah onu bina etti.

Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü? Onu O yapıp kurdu.

iy siz mi berkireksiz yaradılmaķdın yaña yā güñi yaptı anı?

Sizüñ yaratmaġuñuz mı güçdür, yā gökler yaratmaġı mı güçdür? Yapdı Allāhanı.

(Ey kafirlər!) Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki (Allah) onu yaratdı;

Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?

What! Are ye the more difficult to create or the heaven (above)?(5934) (Allah) hath constructed it:

5934 If man grows arrogant or forgets his accountability to Allah, in his ignorance or thoughtlessness, he is reminded that he is only an insignifican... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.