2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İż nâdâhu rabbuhu bilvâdi-lmukaddesi tuvâ(n)

Hani Rabbi, kutlu Tuva vadisinde nida etmişti ona.

 Hani o vakit Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da (şöyle) seslenmişti:

Hani kutsal bir vadide Rabbi O'na şöyle seslenmişti:

Hani Rabbi ona, kutsal va'di Tuvâ'da seslenmişti.

Hani Rabbi ona kutsal vadi olan Tuva'da seslenmişti.

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:

Hani onun Rabbi, mukaddes Tuva vadisinde ona (şöyle seslendi:)

16,17,18,19. Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”

Tanrı onu ünlemişti, Tuvâ'nın kutsal deresinde

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

Tuvâ mahall-i mukaddesinde Allâh âna nidâ itdi.

Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ’da şöyle seslenmişti:

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

Rabbi, kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:

Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:

O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuvada

16-17. Hani, (Mûsâ) kutsal Tuvâ vadisinde (iken), Rabbi ona (keyfiyetsiz kelâmıyla) şöyle buyurmuştu: “(Ey Mûsâ!) Firavun’a git (onu îmâna davet et) şüphesiz o, iyice azdı.”

Hani, Rabb'i ona kutsal vadi Tuva'da seslenmişti!

Hani Rabbi ona mukaddes «Tuvaa» vadisinde (şöyle) nida etmişdi :

16,17. Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ'da nidâ buyurmuştu: “Fir'avun'a git; çünki o çok azdı!”

Mukaddes Tuva vadisinde Rabbi Musa’ya seslenmişti.

O gün çalabı ona kutsal Tuva dereyinde ünlemişti:

Hani Rabbi ona: «Tuva» denilen mukaddes bir çölde nida etmişti:

Hani kutsal vadi Tuva’da² Rabbi ona şöyle seslenmişti:

2 Krş. Mâide, 5/21; Tâhâ, 20/12; Kasas, 28/30

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti.

(Müfessirlerin çoğu “Tuva” kelimesinin bir vadi ismi olduğunu söylemişlerdir. Tuva vadisi iki kez kutsallığa mazhar olmuştur; ilki, Allah-u Teala Hz. ... Devamı..

Hani Rabb’i ona, Sînâ dağının eteklerindeki Tuvâ’da, o kutsal vadide şöyle seslenmişti:

Hani, Mukaddes Vâdi Tuvâ’da ona rabb’i seslendi:

16,17. Bir gün Allah, Tuvâ'nın, kutsal / güzel bir vadisinde Musa'ya seslendi: " Fıravun'a git, çünkü o azdı " dedi.

Hani! Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

Hani Rabbi kutsal Tuvâ Vadisi’nde [*] ona şöyle seslenmişti:

Tâhâ 20:12’de de geçen bu ayetteki [tuvâ] kelimesi, “temizlenmiş, bereketli” anlamına geldiği gibi, Hz. Musa’nın bulunduğu o vadinin ismi de olabilir.... Devamı..

Bir zamanlar Rabbi ona, kutsal “Tuvâ¹ vadisinde” (şöyle) seslenmişti.

1 Tuvâ: Bazılarına göre bir vadi adıdır, bazılarına göre de kelime anlamıyla o an için mukaddes hale getirilen, “gizlenmiş” bir vadidir. Bk. (Tâ Hâ: 1... Devamı..

Hani kutsal bir vadide Rabbi o’na şöyle seslenmişti: ⁷

7 Bkz. 20:12, not 9. “Hani” olarak çevirdiğim, bu cümlenin başındaki iz edatının anlamı için bkz. sure 2, not 21.

Vaktiyle Rabbi, kutsal vadi Tuva’da ona seslenmişti: 20/9...48

Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide[⁵⁵⁵¹] ona şöyle seslenmişti:

[5551] Tuvânın kök anlamına dayanarak: “iki kat, kat kat, kıvrım kıvrım, dürüm dürüm”. Tercihimiz, bu vadinin birden fazla kutsal kılınışına dayanmakt... Devamı..

Bir vakit Rabbi ona kutsal vadide, Tuvâ'da seslenmiş ve;

Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

O vakit ki, O'na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti.

Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

Tuva: Ya bir vâdinin özel ismi veya: “Gecenin ilerleyen vakti” manâsınadır.

Hani Rabbi ona Kutsal Vadi'de, "Tuva"'da ünlemişti:

Vaktâ ki ona rabbi mukaddes "Tuvâ" vâdisinen nidâ idüb:

Hani Rabbi ona kutsal Tuva vadisinde şöyle seslenmişti:

Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva'da seslenmişti:

Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ'da seslenmişti:

Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:

ol vaķt kim ķıġırdı aña, çalabı’sı, derede arınmış, ŧuvā adlu

Ol vaḳt ki aña nidā eyledi Tañrısı muḳaddes vādīde ki adı Ṭuvādur:

O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi:

How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,

Behold, thy Lord did call to him in the sacred valley of Tuwa:-(5928)

5928 Cf. 20:12.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.