21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yekûlûne e-innâ lemerdûdûne fî-lhâfira(ti)

Onlar derler ki: Çukura atıldıktan sonra mı dirileceğiz de çıkacağız?

(Buna rağmen kâfirler hâlâ:) "Biz (kabirde) çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürülecekmişiz?" demektedirler.

O inkârcılar derler ki: “Öldükten ve kabre konulduktan sonra tekrar ilk durumumuza mı döndürüleceğiz?

“Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?” diyorlar.

Diyorlar ki: "Biz çukurda [1] yeniden hayata döndürülecek miyiz?

1.Yani mezar çukuruna bırakıldıktan sonra.

Derler ki: 'Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?'

Kâfirler (dünyada öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek) şöyle diyorlar: “- Biz mi, sahiden (öldükten sonra) evvelki hale döndürüleceğiz?

“Biz çokura mı düşeceğiz?

10,11,12. Onlar şöyle diyorlar: “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”

Diyeler ki: Eski varlık nice alınır yine?

(O inkârcılar) diyorlar ki: Şimdi biz şu halimize geri mi döndürüleceğiz?

10,11,12. Kâfirler: "Biz öldükden ve kemiklerimiz çürüdükden sonra tekrâr hayâta gelebilür miyiz?Böyle dirilüb de mahşere gider isek bizim içün felâket olur" diyorlar.

Derler ki: "Biz eski halimize mi döndürüleceğiz?"

Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?”

10-11. (İnkârcılar), “Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Biz çürümüş kemikler olmuş iken mi?” diyorlar.

10, 11. «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.

Derler ki, "Daha önceki halimize mi döndürüldük?"

Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecekmiyiz o hufrede

“Biz, tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?” diyorlar;

Onlar derler ki: «Biz mi saahiden eski haale döndürülmüş olacağız»?

Diyorlar ki: “Şübhesiz biz, gerçekten (öldükten sonra yine) eski hâle döndürülecekkimseler miyiz?”

“Biz, çukurlardan (mezarlardan) geri mi çıkartılacağız?”

Onlar derler: "öldükten sonra çukurlarımızdan çıkarılıp da gerisin geriye döndürüleceğiz, öyle mi?

Onlar, taaccüple: «— Acaba biz evvelki hâle döndürülür müyüz?

(Şöyle) derler: “Muhakkak ki biz o çukurdan çıkıp eski hâlimize mi döndürüleceğiz?”

Derler ki: “Biz (öldükten sonra) yine ilk halimize döndürülecek miyiz?”

İnkârcılar, “Ne yani’” diyorlar, “Mezardaki çukurlarda cansız bedenler hâlinde yatmakta iken hayata geri mi döndürüleceğiz?”

Diyorlar ki: -“Biz mi, geri çıkmış olacağız Çukur Mezar’da?”.

10,11. " Aaâ diye şaşıracaklar, hayata geri mi dönüyoruz ne! // hem de kemiklerimiz un ufak olmuş iken !! "

Onlar son gelmeden önce şöyle derlerdi: "Biz gerçekten öldükten sonra tekrar dirilerek eski halimize mi döneceğiz?"

10,11. “Çürümüş kemik olduktan sonra, çukurda (mezarda) daha önceki hâlimize mi döndürüleceğiz” [*] derler.

Benzer mesajlar: Ra‘d 13:5; İsrâ 17:49, 98; Meryem 19:66; Mü’minûn 23:35, 82; Neml 27:67; Secde 32:10; Yâsîn 36:78; Sâffât 37:16, 53; Duhân 44:35; Kâf... Devamı..

10,11. (Onlar hâlâ): “Gerçekten biz ölüp, kabirlerde çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra, tekrar diriltilecek miyiz?” diyorlar.

[Ama hâlâ] bazıları: “Ne yani!” diyorlar, “Biz gerçekten eski halimize mi döndürüleceğiz,

– Şimdi biz şu halimize geri mi döndürüleceğiz. 6/29, 13/5

Onlar (hâlâ) diyorlar ki: “Ne yani, şimdi biz çukuru boyladıktan sonra yeniden eski halimize mi döneceğiz?

Derler ki: «Biz mi hayata hakikaten döndürülmüş kimseler olacağız?»

10, 11, 12. İnkârcılar alay ederek şöyle derler: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur! ”

Diyorlar ki: "Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz?"

Ba'si inkâr iden kâfirler: "Biz öldükden sonra hâlet-i asliyemize red olunur mıyız?"

Derler ki: “Kabir çukurunda iken tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

-Çukurdan geri mi çıkacağız? derler.

Onlar hâlâ diyorlar ki: “O çukurdan hayata mı döneriz?

"Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.

eydürler “ay bayıķ biz döndürilmişler mivüz ilergi ḥala?”

Kāfirler eydürler ki: Biz ikinci dirilige dönüp dirilür mi‐y‐üz, çuḳurlara girdü‐gümüzden ṣoñra? dirler.

(Qiyaməti inkar edən kafirlər dünyada istehza ilə) deyirlər: “Doğrudanmı biz (öləndən sonra dirilib) əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacağıq?!

(Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state

They say (now): "What! shall we indeed be(5924) returned to (our) former state?

5924 The Unbelievers say now, in their arrogance, insolence, and mocking defiance: "Surely death here is the end of all things! When we are dead and b... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.