21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-nnâzi’âti ġarkâ(n)

Andolsun şiddetle çekip alanlara.

Kâfirlerin ruhlarını şiddetle alan melekler, ölüm, doğdukları yerlerden çıkıp battıkları yerlerde kaybolan yıldızlar, okçular gibi çeşitli anlamlar ve... Devamı..

Andolsun (kâfirlerin ve zalimlerin canlarını), ta içlerine çökerek ve acıyla sökerek çıkaran (görevlilere),

Andolsun kâfirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaran meleklere,

Andolsun, boğulurcasına can çekişenlere, boğarcasına ruhları alan kuvvetlere, bunalan bedenlerine hasret kalan nefislere, batmak üzere yükselen yıldızlara!

Andolsun (canları) boğarcasına şiddetle çekip alanlara,

Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

Kasem olsun, (kâfirlerin ruhlarını tâ) derinliklerden çekip şiddetle çıkaran meleklere;

Dalarak (ruhları) çekip alanlara,(*)

(*) Kâfirlerin ruhlarını.

1,2,3,4,5. Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. [713][714]

[713] Nâzi‘ât sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 307.[714] Yemin edilen beş varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, ... Devamı..

Kâfirlerin canlarını alırken

(İnkârcıların ruhlarını) şiddetle çekip alanlara,

1,2. Kâfirlerin canını şiddetle, mü’minlerin canını mülâyemetle kabz iden,

Canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara and olsun,

Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere;

1, 2, 3, 4, 5. Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;

Andolsun söküp çıkaranlara,

1-5 Kuran'daki yeminlerin fonksiyonu için bak 89:5.

Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,

O daldırıp nez'edenlere

Ant olsun şiddetle çekip alanlara.

Andolsun (kâfirlerin cesedlerine) boğulmuş olan ruuhlarını tâ derinlikler (in) den söküb koparan,

1,2,3,4,5. (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât'a), (Mü'minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara,(1) (emrolundukları şeye sür'atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!)

(1)“Her ölünün rûhunu, Hazret-i Azrâîl Aleyhisselâm mı bizzât kabzediyor (alıyor)? Yoksa avaneleri mi(yardımcıları mı) kabzediyorlar? Bu hususta üç me... Devamı..

Batıp kaybolan yıldızlara,

Canları sertlikle alanlar hakkı için,

Kâfirlerin canlarını sertlikle alanlar hakkı için,

[3] Mekke'de nâzil olmuş (46) âyettir.

Andolsun derinden söküp çıkaranlara,

Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 46 ayettir. Adını, “söküp çıkaranlar” manasına gelen “nâziât” kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Ce... Devamı..

Andolsun, söküp çıkaranlara; zâlimlerin canlarını boğarcasına çekip alan azap meleklerine, muazzam bir sistem çerçevesinde doğup batan yıldızlara, mazlumun hakkını zâlimlerden zorla alan âdil yöneticilere, at binme ve atış talimi yapan mücahitlere andolsun!

Mekke döneminin sonlarına doğru, Nebe’ sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve Allah’ın emrindeki güçlere işâret eden “Nâziât... Devamı..

And olsun şiddetle Söküp Alanlar’a / NÂZİÂT’a!

Söke söke alanlara!

Andolsun! Karanlıktan aydınlığı söküp çıkaranlara,

Yemin olsun: Söküp çıkaranlara,

1,2,3,4,5. (Kâfirlerin rûhlarını) boğarak şiddetle söküp çıkaran, (Müslümanların rûhlarını) kolaylıkla alan,¹ (Allah’ın emirlerini) sür’atle yerine getiren, (bunun) için hemen harekete geçen ve (Allah’ın emriyle) kâinatı idare eden (melek)lere yemin olsun ki! ²

1 Buraya kadar olan iki grup; “ölürken bedenlerinden azap ile çıkan kâfir rûhlar ve bedenlerinden neşeyle çıkan Müslüman rûhlar” şeklinde de anlaşılab... Devamı..

DÜŞÜN bu [yıldız]ları, batmak üzere yükselen; ¹

1 Yemin ifade eden ve edatını “Düşün” diye çevirmem konusunda bkz. 74:32, not 23’ün ilk bölümü -ilk dönem müfessirleri, bu surenin 1-5. ayetleri ile i... Devamı..

Yüreklerden şirki söküp atan uyarıcı ayetlerine. 6/48, 7/35

ŞAHİT olsun[⁵⁵⁴²] (muhatabın yüreğine) dalıp (küfrü oradan) şiddetle söküp çıkaran[⁵⁵⁴³] (uyarı âyetleri)!

[5542] Krş: 77:1, not 1. İlk beş âyetteki sıfatların mevsufları zikredilmemiştir. Bunlar melekler, yıldızlar, ok atan mücahitler veya kabzedilen ruhla... Devamı..

Andolsun (ruhları) şiddetle çekip çıkaranlara.

Var gücüyle koşanlar,

Andolsun söküp çıkaranlara,

Şiddetle nez'-i rûh iden (küffârdan)

Söke söke alanlara[*],

[*] İlk beş âyetteki kelimeler, orada var sayılan (mahzuf) نفوس = kimseler kelimesinin sıfatı sayılmıştır.

Andolsun şiddetle söküp alanlara..

And olsun çekip çıkaranlara,(1)

(1) Kâfirin ruhunu şiddetle söküp çıkaran melekler.

Yemin olsun, çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/bağsız-bekçisiz koşan atlara/ayrılık yüzünden hasret çekenlere/daldırıp daldırıp çıkaranlara,

ŧartıcılar ḥaķķı-çun ya'nį kāfirler canın, ŧoldur çekmek yayı

Ol melā’ikeler ḥaḳḳı‐çun ki kāfirler cānın güc‐ile alurlar.

And olsun (kafirlərin canını) zorla alanlara;

By those who drag forth to destruction,

By the (angels)(5916) who tear out (the souls of the wicked) with violence;(5917)

5916 The beginning of this Surah may be compared with the beginning of S. 77. A translator's task in such passages is extremely difficult. He has to ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.