25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike-lyevmu-lhakk(u)(s) femen şâe-tteḣaże ilâ rabbihi meâbâ(n)

Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesile edinir.

 İşte bu, (gelmesi) Hakk (ve muhakkak olan) gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin (ve kurtuluş isteyen Kur’an-ı Kerim’e yönelsin).

Gerçek olan ve muhakkak gelecek gün o gündür. O halde dileyen Rabbine giden yolu tutsun.

İşte bu, gerçekleşeceği, hesap sorulacağı konusunda şüphe olmayan hakkın teslim edileceği gündür. Allah'ın sünnetine, düzenin yasalarına uygun iradesinin tecellisi içinde kim kendi iradesini ve tercihini bu gün isabetli kullanırsa, Rabbine giden aydınlık bir ömürlük yol, İslâmî bir hayat tarzı tutar.

İşte bu gerçek olan gündür. Artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar.

İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın).

İşte bugün, hak bir gündür. Artık isteyen, Rabbine dönmek için kendine bir yol bulur.

İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun.

İşte, bu gündür gerçek, imdi Tanrısına kim isterse sığına

İşte bu kıyamet günü, geleceği kesin olan bir gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin (inansın ve Allah için faydalı işler yapsın).

O gün hak günidir, kim ister ise Allâh’ın yolunı ta’kîb ider.

İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser.

İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

İşte bu, (geleceği) kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini rabbine götürecek bir yol tutsun.

İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.

İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

O günkü haktır, o halde dileyen Rabbına varacak bir yüz edinsin

İşte bu, (gerçekleşmesinde şüphe bulunmayan) hak olan gündür. Artık dileyen (cüz’î irâdesiyle tercihini haktan yana kullanıp, îmân ve itaat ile) Rabbinin rızasına ulaştıran (İslâm) yolu (nu) tutar.

Kendilerine bahşedilen cüz’î irâdeleri ile Allah Teâlâ’nın rızasına göre hareket etmeyi tercih edenler O’nun rahmetine ve cennetine nâil olurlar, aksi... Devamı..

İşte bu Hakk gündür. Dileyen Rabb'ine varan bir yol edinir.

İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin.

İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

İşte hesap günü gerçektir. Dileyen kimse, Rabbini, sığınılacak yer edinir.

İşte o gün doğruluk günüdür. Öyleyse herkim dilerse çalabını dönüş yeri edinsin.

İşte o gün, muhakkak gelecektir, böyle olunca dileyen, Rabbini merci edinir.

İşte bu, gerçek/hak olan gündür. Dileyen kendini Rabbine götürecek bir yol benimser.¹⁰

10 Krş. Müzzemmil, 73/19; İnsan, 76/29

İşte bu, hak olan gündür. O halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

İşte bu, bâtıl değil, vehim değil, efsâne değil, hak Gündür; hak ve adâletin tam anlamıyla gerçekleşeceği bir gündür; şu hâlde, dileyen, Kur’an’ı kendisine rehber edinerek dosdoğru Rabb’ine varan bir yol tutsun! Dileyen de O’nu inkâr edip kendini ebedî azâba mahkûm etsin!

Bu Gerçek Gün’dür. Kim dilediyse, rabbine doğru bir yön tuttu.

Bir gün bütün bunlar olacak. Artık herkes ayağını denk atıp Tanrı'nın yolunu tutsun.

İşte bu! Yeryüzünde yaşarken Kâfirlerin inkâr ettiği gerçek bir gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

İşte o gün gerçektir. Dileyen, Rabbine bir dönüş (yolu) tutar. [*]

Benzer mesajlar: Müzzemmil 73:19; Müddessir 74:54-55; İnsân 76:29; ‘Abese 80:11-12; Tekvîr 81:27-28.

İşte bu gün, kesinlikle gerçektir. Ona göre dileyen Rabbine bir yol tutsun.

Bu, Nihaî Hakikat Günü ²⁰ olacaktır: o halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun!

20 Karş. 69:1 ve ilgili not 1. Objektif olarak o gün, insan hayatının nihaî gerçekliğinin ve amacının insan tarafından tamamiyle anlaşılacağı zamandır... Devamı..

İşte bu, gerçekleşmesi kaçınılmaz bir gündür. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar. 17/105.107, 18/27...29

İşte bu, hakkın tecelli ettiği gündür: artık isteyen Rabbine varan bir yol tutsun!

İşte bu, hak olan -mutlaka gerçekleşecek olan- gündür. Artık kim dilerse Rabbine bir dönüş yeri (sığınacak bir melce) edinsin. (Sâlih amellerde bulunarak Rabbinin rızasına ersin)

İşte bu, hak/hukuk olan gündür. Artık dileyen rabbine varan bir yol tutar.

İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.

İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O'na sığınır.

İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

Bu, Vukû'ı hak olan gündür. (Kıyâmetdir.) İsteyen (îmân ve itâ'atle) rabbini merci' ittihâz ider.

O gün bunlar bir bir olacaktır. Kim o yolu tercih ederse Rabbine giden bir yola girer.

İşte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi'ne doğru yol tutar.

İşte bu gerçek olan gündür. Artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutsun.

İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!

şol gün ḥaķdur. pes her kim diler-ise duta çalabı’sındın yaña dönecek yir.

Ol günde Ḥaḳ gönderür şeksüz. Kim yol idinmek istese Tañrısına, Ḳur’ānıidinsün.

Bu, haqq olan gündür. Kim dilərsə, (iman gətirib ibadət və itaət etməklə) Rəbbinə tərəf qayıdan bir yol tutar!

That is the True Day. So whoso will should seek recourse unto his Lord.

That Day will be the sure Reality:(5913) Therefore, whoso will, let him take a (straight) return to his Lord!

5913 Cf. 69:1 and n. 5635. Judgement is sure to come, and Truth will then be free from all veils. Why should not man, therefore, now in this life of p... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.