21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rabbi-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ-rrahmân(i)(s) lâ yemlikûne minhu ḣitâbâ(n)

Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitabına nail olmazlar.

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan (Allah’tır ki mahşerde hiç kimse); O’na hitap etmeye güç yetiremeyecektir.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki herşeyin Rabbi olan Rahman'dan bir ödül olarak. O'nun huzurunda söz söylemeye kimse güç yetiremez.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbinin, Rahmet sahibi Rahman olan Allah'ın ihsanı var. İnsanlar onunla konuşarak bir talepte bulunamazlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/255; 11/105.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan (Allah)'tan ki O'na hitapta bulunmaya güç yetiremezler.

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.

O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân'dır: O'na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.

O Rabb ki, göklerin, yerin ve aradakilerin sahibidir. (Bütün olgunluk sıfatları O’nundur:) Rahmandır. O, izin vermeden hiçbir kimsenin hiçbir söz hakkı olamaz.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir. O, rahmetin kaynağıdır. O gün insanlar, O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

37,38. Göklerin de, yerin de, bu ikisi arasında olanın da, Tanrısıdır esirgeyen, kimsenin gücü yetmez O'nunla konuşabilsin; ruhla, meleklerin sıra sıra dizilip, durdukları bir günde, ancak, Tanrının izni olan bir kimse konuşur; doğru da söyliyecek

O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Rahman'dır; şefkat ve merhametiyle yarattıklarına nimetler lütfedendir. Ve o gün hiç kimse O'na karşı sesini yükseltme (itiraz etme) gücüne sahip değildir.

O rab te’âlâ semâvâtın ve arzın ve beynlerinde ne var ise cümlesinin hâliki olan Rahmân’dır, lâkin rabbe hitâb olunmaz.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.

36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, Rahmân’dır. O’nun huzurunda kimse söz söyleyemez.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.

O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.

O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, Rahman, bir hıtaba malik olamazlar ondan

O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabb'idir, Rahman'dır. Ondan bir hitaba, hiç kimse güç yetiremez.¹

1- Onun sözüne kimse karşı koyamaz.

(Evet) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi, rahmeti umuuma yaygın olan (Allah) dan (bir mükâfat ve yeter bir bağışdır bu. Mahluklar) Ona hitabda bulunmıya asla muktedir olamazlar,

Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân'dan ki,(bütün mahlûkat, azametinden) O'na karşı bir hitâba mâlik olamazlar!

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi Rahmandan (lütufdur). (O’nun huzurunda olanlar) Konuşma hakkına sahip değildir.

yerlerin, göklerin, ikisinin arasındakilerin çalabının, Esirgeyici’nin bir bağışı. Yaratıklar Onunla konuşamazlar.

Göklerin ve yerin ve aralarında olanın Rabbi, O/dur, esirgeyen, yine O/dur, halk heybetinden O/na söz söyleyemezler.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, (karşısında) söz söylemeye kimsenin gücünün yetmeyeceği Rahmân’dır.

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah'tır); ona hitap etmeye güç yetiremezler.

O Allah ki; göklerin, yerin ve ikisi arasındaki tüm varlıkların biricik Hâkimi, Efendisi ve Rabb’idir, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Rahmân’dır. Mahşer Günü, O izin vermedikçe, kâfirler O’na karşı tek kelime söylemeye cüret edemeyecekler!

Gökler’in, Yer’in, ikisi arasındakilerin Rahmân rabbinden!
Hiç muhatap olmayacakları (rabbinden)!

yani, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği göklere yere ve bu ikisi arasında her şeye sevgi ile hakim olan Tanrı'nın ikramları...

Allah göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Allah Rahmandır. Hüküm günü insanlar dünyada yaptıkları gibi Allah’a karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Kimse dünyada yaptığı gibi hüküm günü Allah’ı sorgulayamaz! Allah’ın hükümlerini tartışamaz! Allah’ın hükmüne karşı çıkamaz. Hüküm günü kimseye şımarıklık, azgınlık, densizlik yapma imkânı verilmemiştir. Artık imtihan bitmiş özgürlük kalkmıştır. Onlar dünya yaşamındaki iradi özgürlüğü yanlış kullandıklarını elbet bileceklerdir. Biz onlara özgürlüğü verirken kullara kulluk etmeyin diye verdik. Yaratıcınıza isyan edin diye özgürlüğü vermedik. Bu gerçeği defalarca elçilerimizle duyurduk. Anlamadılar! İnkâr ettiler! Ceza ile uyarılmalarına rağmen şımarıklık yaptılar! İşte hüküm günü geldi! Kullara kulluk etmeyin diye uyardıklarımız kulların yasalarına uyup Allah’ın yasalarına karşı çıktıkları için cehenneme atılacaklar! İnkâr ettikleri cehenneme!

36,37. Bunlar senin Rabbinden, yani göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rahmân olan Rabbinden hesapsız bir bağış ve ödül olarak (verilecektir). O’nun huzurunda konuşmaya güç yetiremezler.

36,37. (İşte bütün bunlar); göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların, Rahman olan ve kimsenin kendisine hitâp etmeye gücü yetmeyen Rabbinden,¹ bir karşılık ve fazlasıyla yeterli bir mükâfattır.

1 Yukarıdaki tercüme, (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) cümlesi (رَبِّكَ)’den bedel ve (اَلرَّحْمٰنُ) kelimesi de atf-ı beyan olarak... Devamı..

göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi[nden], Rahmân[dan bir ödül]! [Ve] hiç kimse O’na karşı sesini yükseltme gücüne sahip değildir,

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahman’dan. O’nun huzurunda hiç kimse konuşma cüreti gösteremez. 11/105,

göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi’nden; Rahmân’dan…Ve hiç kimse O’na (karşı) söz söyleme cesaretini kendinde bulamayacak;[⁵⁵³⁷]

[5537] Zımnen: Şuna neden şu kadar verdin diye hesap sorma cüretini…

Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O'ndan bir hitaba mâlik olamazlar.

Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman'dan bir mükâfattır. O'nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. [2, 255; 11, 105]

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.

O, rabbin, göklerin ve yerin ve aralarındaki şeylerin rabbi hâliki olan Rahmân'dır. O'na kimse şefâ'at içün hitâba kâdir olmaz.

Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Sahibinin… Huzurunda kimsenin ağzını açamayacağı[*] Rahman’ın mükâfatı…

[*] لَا يَمْلِكُونَ cümlesi, Rahmân'ın sıfatı sayılarak anlam verilmiştir.

Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahmân'dır. Ona söz söylemeye kimsenin gücü yetmez.

Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.

gökler çalabı’sı daħı yirüñ daħı ol ikisi arasındaġınuñ raḥmān’dur. mālik olmazlar andan söylemeġe.

Gökleri yaradan ve yirleri ve ikisi arasındaġı[ları] daḫı yaradan TañrıTa‘ālādur. Hīç kimsenüñ elinden gelmez aña i‘rāż idüp söylemek.

Göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəhman olan Rəbbindən (göndərilən bəxşişdir). Onlar (məxluqat) Onun hüzurunda heç bir söz deməyə qadir olmazlar!

Lord of the heavens and the earth, and (all) that is between them, the Beneficent; with Whom none can converse.

(From) the Lord of the heavens and the earth, and all between, (Allah) Most Gracious: None shall have power to argue with Him.(5910)

5910 No one has the right or the power to argue with Allah about the Gifts which He may bestow on His devotees beyond their deserts, (verse 36 above) ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.