25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne cehenneme kânet mirsâdâ(n)

Şüphe yok ki cehennem pusudadır.

 Kesinlikle cehennem, (suçluları) gözetleyip beklemektedir.

Cehennem muhakkak ki pusuda bekleyip durmaktadır.

Cehennem, inkâr edenleri gözetleyen zebânilerin üssü konumunda olacak.

Şüphesiz cehennem bir pusudur.

Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

Muhakkak ki cehennem, (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir.

Cehennem orada bekliyor.

21,22. Azgınların barınağı olacak Cehennem, pusuda beklemektedir.[710]

[710] Cehennem hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 288-294.

Cehennem bir gözetlemedir

İşte o zaman cehennem (suçlular için) beklemeye başlar.

Bu ayetten anlıyoruz ki birinci ve ikinci kıyamet arasında çok fazla bir zaman olmayacaktır.

Cehennem bir çok tuzakları hâvîdir.

21,22. Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.

21,22,23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

21-22. Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir;

21, 22. Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.

Cehennem ise gözetlemekte:

Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.

Şübhesiz ki Cehennem olmuştur mırsad

21-22-23. Şüphesiz (o gün) cehennem, (kâfirleri) beklemektedir, azgınlar (kâfirler) için ebedî olarak kalacakları, son varış yeri (cehennem) dir.

Cehennem gözetleme yeri oldu;

Şübhesiz ki cehennem bir pusudur.

Muhakkak ki Cehennem, (kâfirlerin yolunu) gözetleme yeridir.

Şüphesiz ki cehennem suçluları bekler.

İşte Cehennem bir geçit yeri olacaktır,

Cehennem bekçilerin pusuda kaldıkları bir yerdir [⁵].

[5] Veya uğraktır veya Cehennemliklerin intizar ettikleri yerdir.

Muhakkak ki cehennem gözetleme hâlindedir.

Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

İşte o anda cehennem, gazâba gelmiş bir hâlde günahkârları gözetleyecek.

Cehennem, bir gözetleme yeri oldu.

21,22. Cehennem ise, tarayıp // azgınları çekecek.

Hiç şüphesiz cehennem suçluları gözetleme yeri olmuştur.

21,22. Şüphesiz ki cehennem, azgınların durağı olarak (cehennemlikleri) gözetlemektedir.

21,22,23. (O gün) cehennem, (dünyada) azgınlık yapanlar için gerçekten bir gözetleme¹ ve ebedî olarak kalacakları, son varış yeridir.

1 Mirsad: Rasad’dan ism-i âlet veya mübalağa sıygası vezninde olmakla beraber daha ziyade ism-i mekân olarak kullanılan bir kelimedir. Mirsad, dürbün ... Devamı..

[O Gün,] cehennem, [hakikati inkar edenleri] kuşatmak için bekleyecek;

İşte o zaman cehennem beklemeye başlayacak. 26/91, 50/30

Şüphesiz (o gün) Cehennemin gözleri yolda kalacaktır;[⁵⁵²⁹]

[5529] Veya mirsâdın mekân ismi anlamına dayanarak: “gözetleme/pusu yeri olacaktır”. Ya da mastar anlamına dayanarak: “pusuya yatacaktır”. Tercihimiz ... Devamı..

21,22. Kuşkusuz, azgınların barınağı olacak cehennem de, pusuda beklemektedir.

Şüphesiz cehennem de gözetleme yeri olmuştur.

Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir.

Cehennem pusuda. . . her an eline düşecek avlarını gözlemektedir.

Cehennem de gözetleme yeri olmuş(suçluları gözetleyip durmakta)dır.

Cehennem bütün ehl-i mahşerin güzergâhı

Cehennem, gözetleme durumuna geçer;

Cehennem de gözlemektedir.

Cehennem gözetlemektedir.

Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.

bayıķ cehennem ŧamusı oldı geçecek yol.

Taḥḳīḳ cehennem kāfirlere ṣaḳlaşur

Həqiqətən, Cəhənnəm (mələklərin hazır durub kafirləri gözlədiyi) pusqudur!

Lo! hell lurketh in ambush,

Truly Hell is as a place of ambush-(5899)

5899 Hell, the embodiment of evil, is lying in wait like an ambush for everyone. We should be on our guard. For the transgressors, those who have wil... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.