4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
Mürselât Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnemâ tû’adûne levâki’(un)

Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

Şüphesiz size va’ad edilen (zalimlerin hezimeti, mü’min ve müstaz’afların zafer ve hâkimiyeti) mutlaka vuku bulacaktır.

Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

Size va'dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

Size vaadedilen (hakikat) gerçekleşecektir:

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir. [703][704]

7,8,9,10,11. Yıldızların söndüğü, göğün de yarıldığı, dağların ufandığı, peygamberler toplandığı bir günde size söz verilen herhalde gelecektir

Vaad olunduğunuz, (kıyamet) mutlaka vuku bulacaktır.

Size haber virilenlerin vukû’ı yakındır.

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçekleşecektir.

Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.

Vaat edilen şey (hesap günü) kesinlikle meydana gelecektir.

işte ne adandıysa kesenkes olacaktır.

Kıyamet hakkında size vaadedilen şeyler elbette olacaktır.

Size vaat olunan mutlaka gerçekleşecektir.

Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

İşte bütün bunlara yemin olsun ki, ey insanlar; size söz verilen ölüm, kıyâmet, diriliş, hesap, cennet, cehennem gibi tehditler kesinlikle gerçekleşecektir. Ne zaman mı?

Size vaad edilenler elbette vaki’ olmaktadır.

Size sözü edilen felaket mutlaka gelecektir.

Öğüt almayan insan bilsin ki ayetlerimizle neyi açıklıyorsak hepsi gerçekleşecektir. Onlara ölümden sonra hayat olduğunu göstereceğiz. Hesaba çekeceğimiz gün şaşırmasınlar. İsyanları yüzünden cezalandırıldıklarında bu nereden çıktı demesinler. Onları yeterince uyarıyoruz. Bu Rabbinizden kesin bir uyarıdır. Onların kendi kendilerine; bizim kalbimizde hiçbir kötülük yok, ahiret hayatı olsa da Allah bizi affeder demeleri onları kurtarmaz. Rabbin sadece kalbin temizliğine değil, haramlardan uzaklaşarak emirlerimizi yerine getirenlere değer verir. Rabbin yasalarına göre hayat yaşayanlara değer verir. Kaldı ki insanın yaşamı kalbinin aynasıdır. Yaşamını haramlarla kirletmiş insanların kalbi temiz olmaz. Bilsinler ki onların inkâr ettiği kıyamet mutlaka gelecektir. Arkasından hesap için mizan kurulacak! Bütün insanlar dünya hayatından hesaba çekilecektir.

Size vadedilen (gün) elbette gerçekleşecektir.

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilen (melek)lere, her şeyi kökünden koparan (fırtına)lara, gerçekleri yayan (Kur’an âyet)lerine, hak ile bâtılı ayıran, gerek mazur kılmak, gerekse uyarmak için öğüt veren (Peygamber)lere yemin olsun ki; elbette size söz verilen kıyamet, kesinlikle¹ kopacaktır.²

1 Buradaki (اِنَّمَا) hasr edatı olmayıp (اِنَّ) ve (مَا)’nın bitişik yazılış şeklidir ve tercüme ona göre yapılmıştır.2 İlk beş âyette sayılan sıfatl... Devamı..

BAKIN, bekleyip görün denilen ⁴ her şey mutlaka gerçekleşecektir.

4 Lafzen, “size vaad edilen”, yani yeniden dirilme.

Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir. 7/53, 39/71

ELBETTE,[⁵⁴⁹⁸] tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:

[5498] İnnemâ, sünnete dayalı mushaf yazımı gereği mushaf içinde birleşik yazılsa da hasr belirten innemâ edatı değil, inne ve mâdan oluşan iki ayrı e... Devamı..

Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

(Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

bayıķ ol kim va'de olınursız olıcıdur.

Size va‘de olunan ḳıyāmet güni olaçaḳdur.

Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!

Surely that which ye are promised will befall.

Assuredly, what ye are promised must come to pass.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.