16 Eylül 2021 - 9 Safer 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mürselât Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnemâ tû’adûne levâki’(un)

Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

Şüphesiz size va’ad edilen (zalimlerin hezimeti, mü’min ve müstaz’afların zafer ve hâkimiyeti) mutlaka vuku bulacaktır.

Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

Size va'dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

Size vaadedilen (hakikat) gerçekleşecektir:

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir. [703][704]

7,8,9,10,11. Yıldızların söndüğü, göğün de yarıldığı, dağların ufandığı, peygamberler toplandığı bir günde size söz verilen herhalde gelecektir

Vaad olunduğunuz, (kıyamet) mutlaka vuku bulacaktır.

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçekleşecektir.

Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.

Vaat edilen şey (hesap günü) kesinlikle meydana gelecektir.

işte ne adandıysa kesenkes olacaktır.

Kıyamet hakkında size vaadedilen şeyler elbette olacaktır.

Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

İşte bütün bunlara yemin olsun ki, ey insanlar; size söz verilen ölüm, kıyâmet, diriliş, hesap, cennet, cehennem gibi tehditler kesinlikle gerçekleşecektir. Ne zaman mı?

Size vaad edilenler elbette vaki’ olmaktadır.

Size vadedilen (gün) elbette gerçekleşecektir.

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilen (melek)lere, her şeyi kökünden koparan (fırtına)lara, gerçekleri yayan (Kur’an âyet)lerine, hak ile bâtılı ayıran, gerek mazur kılmak, gerekse uyarmak için öğüt veren (Peygamber)lere yemin olsun ki; elbette size söz verilen kıyamet, kesinlikle¹ kopacaktır.²*

BAKIN, bekleyip görün denilen 4 her şey mutlaka gerçekleşecektir.

Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir. 7/53, 39/71

ELBETTE,[5498] tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:*

Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

(Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

bayıķ ol kim va'de olınursız olıcıdur.

Size va‘de olunan ḳıyāmet güni olaçaḳdur.

Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!

Surely that which ye are promised will befall.

Assuredly, what ye are promised must come to pass.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.