20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mürselât Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Febi-eyyi hadîśin ba’dehu yu/minûn(e)

Bundan sonra artık hangi söze inanırlar ki?

Artık onlar, bundan (Kur’an’dan ve Resulüllah’tan) sonra hangi söze (Kur’an’a, vicdana, akla ve ahlâka aykırı hangi uydurma Hadis’e ve hangi bâtıl sisteme inanıp) iman edip (de huzura ereceklerdi)?

Peki bu Kur'ân'dan sonra acaba hangi söze inanırlar ve inanacaklar?

Onlar, Kur'ân'a inanmıyorlarsa eğer, hangi söze, hangi kitaba iman edecekler?

Bundan sonra hangi söze inanacaklar.

Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?

Artık (bu ahmaklar) Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?

Artık bu Kur’andan sonra, hangi söze inanacaklar?

Onlar, bundan başka hangi söze inanacaklar?[706]

[706] Hadîs kelimesi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 268.Murselât sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN... Devamı..

Bundan sonra onlar hangi söze inanırlar?

Peki, onlar (hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan bu ayetlere de inanmayacaklarsa), ondan başka hangi söze inanacaklar!

Sonra hangi kitâba inanacaklar?

Kuran'dan başka hangi söze inanacaklar?*

Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar.

Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar?

Artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?

(O kâfirler) bundan (Kur’ân’dan) sonra, artık hangi söze inanacaklar?

Artık bundan başka hangi hadise¹ inanacaklar?

1- Kur\an\a inanmadıktan sonra hangi kitaba inanacaklar?

Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar onlar?

(Onlar) artık bundan (Kur'ân'dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Peki, o zaman, Allah’ın vahyinden başka hangi söze inanacaklar.

Artık bundan sonra onlar hangi söze inanırlar?

Bundan sonra onlar hangi söze inanırlar? [⁴]

[4] Onlar bu Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi Kitab-ı İlâhiye inanırlar? Yani hiçbirine inanmazlar.

Onlar artık ondan/Kur’an’dan sonra hangi söze inanacaklar?¹⁰

10 Krş A’râf, 7/185; Câsiye, 45/6

Artık onlar, ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?

(Yalçın kayaları sarsan, sıra dağları depreme tutulmuş gibi sallayan bu söze ve bu Kur’an’a inanmayan kimse artık hiç bir söze inanmaz. Bu zavallının ... Devamı..

Eğer inkârcılar, hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan bu ayetlere de inanmayacaklarsa, ondan başka hangi söze inanacaklar!

Artık bundan sonra hangi söze / hadîse inanıyorlar?

Artık Kuran’dan öte daha neye inanacaklar ki!

Andolsun ki ayetlerimizde her konuyu bütün gerçekleriyle açıklıyoruz. Anlattığımız gerçeklere inanmıyorlarsa hangi gerçeğe inanacaklar? Okunan ayetlerimiz gerçeklerden başka söz etmez. Kur’an’a inanmayanlar, Kur’an’da anlatılan gerçekleri inkâr edenler, sadece kendi yalan yanlış yorumlarına inanırlar. İnandıkları yalanlar, inandıkları yorumlar hesap günü ateşten halatlar olur. Ateşten halatlar onları yakalar cehennemin ortasına atar.

Bundan (Kur’an’dan) sonra artık hangi söze inanacaklar ki! [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:185; Yûnus 10:32; Câsiye 45:6.

Onlar, bun(a inanmadık)tan sonra hangi söze inanacaklar ki?

Peki, bundan sonra, başka hangi habere inanacaklar?

Peki onlar bu Kuran’a inanmayacaklar da bundan sonra hangi hadise inanacaklar? 4/87, 7/185, 45/6

Haydi (buna inanmadılar), iyi de, bundan böyle hangi söze inanacaklar![⁵⁵¹¹]

[5511] Allah Rasûlü bu âyeti okuyan birinden, “Allah’a ve O’nun indirdiğine iman ettim” (âmentu billâhi ve mâ enzele) demesini istermiş (İbn Kesir). B... Devamı..

Onlar (müşrikler) bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? (Kur'an'a inanmadıklarına göre, ne kadar uyarılsalar imana gelmezler.)

Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Artık bundan sonra hangi bir söze inanıverirler?

Artık bu Kur'ân'a da inanmazlarsa, hangi söze inanırlar acaba?

Bu âyetten sonra “Âmenna billâh (Allah Teâlâyı tasdik ederim)” demek sünnettir. (Ebu Davud, İmam Ahmed).

Onlar bun(a inanmadık)dan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar?

Kur'ân'a îmân itmedikden sonra hangi kelâma (kitâba) îmân iderler!

Bunlar artık hangi söze inanırlar!

Bundan sonra hangi söze inanacaklar?

Bundan sonra daha hangi söze inanacaklar?(3)

(3) Bu âyetin okunmasından sonra “Âmennâ billâh” (Allah’a inandık) denir.

Artık bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?

pes ķanķı söze andan śoñra ya'nį ķur’ān’dan śoñra inanalar?

Pes ḳanḳı söze bu Ḳur’āndan ṣoñra inanurlar?

(Bu kafirlər) ona da (Qur’ana da) inanmayandan sonra daha hansı kəlama inanacaqlar?!

In what statement, after this, will they believe?

Then what Message, after that,(5888) will they believe in?

5888 That may refer to verse 48: they were given plain and clear Guidance, and they refused to accept it: after that what kind of Message will they ac... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.