16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mürselât Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velmurselâti ‘urfâ(n)

Andolsun, ardı ardınca, iyilikle gönderilenlere.

Birbiri ardınca ve iyilik amacıyla (örfen; zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak) gönderilenlere (uyarıcılara, Hakka çağırıcılara) yemin olsun ki;

Andolsun ardarda gönderilen rüzgarlara veya rüzgarlar misali Allah yolunda peşpeşe akıp gidenlere veya ardarda inen Allah sözüne.

Andolsun, birbiri ardınca iyiliklerle, meşrû görevlerle gönderilenlere!

Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,

Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

İyilik için gönderilen melekler hakkı için,

Peşpeşe gönderilen (meleklere,)

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir. [703][704]

[703] Murselât sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 239.[704] Beş değişik sıfat hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN... Devamı..

Birbiri ardınca, gönderilenlere

Andolsun (emrimizle) iyilik için gönderilen elçilere,

Biri birini müte’âkib gönderilenlerin,

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere;

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;

Andolsun ard arda gönderilenlere,

1-6 Kuran'daki yeminlerin fonksiyonu için bak 89:5.

Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,

Kasem olsun o urf için gönderilenlere

1-2-3-4-5-6. Birbiri ardınca gönderilenlere, esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, (hak ile bâtılın arasını hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde) ayırdıkça ayıranlara, (îmân ve tövbe ile hakka yönelenleri) mazur kılıp arıtmak ve (isyan edenleri) sakındırmak üzere, (emrimizle, peygamberlere,) zikri (vahyi) ulaştıranlara kasem olsun ki,

Artarda gönderilenlere ant olsun.

Andolsun (Allahın emirlerini haamilen) birbiri ardınca (yahud şer'-u akle uygun şeylerle ve iyiliklerle) gönderilib de,

1,2. Yemîn olsun (emirlerle) birbiri ardınca gönderilenlere (o mürselât'a) ve şiddetli bir şekilde estikçe esen (geçip giden melek)lere!

Birbiri ardınca gönderilenlere (rüzgarlara), (*)

(*) “Gönderilenler”den maksadın, yeryüzünde yaşam için gerekli olan rüzgârlar olduğuna dair aşağıdaki tefsir metnine bakılabilir. اختلف أهل التأويل في... Devamı..

Bilinen tüm gönderilenlere (elçilere),

Birbiri ardından gönderilenler hakkı için,

Peyderpey esen rüzgârlar hakkı için,

[3] Mekke'de nâzil olmuş, (50) âyettir.

Andolsun, (iyilik için) art arda gönderilenlere,

Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 50 ayettir. “Gönderilenler” anlamına gelen “el-mürselât” kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Müfessirler, “g... Devamı..

Andolsun; birbiri ardınca gönderilen;

Mekke döneminin başlarında gönderilen bu sûre, adını birinci ayetinde geçen “Mürselât: Gönderilen güçler” kelimesinden almıştır. 50 ayettir.... Devamı..

And olsun ard arda Elçi Gönderilenler’e / MÜRSELÂT’a!

1,2. Dalga dalga gelenler! // toz duman edenler!

Birbiri ardından gönderilen elçilere, ardı ardına gönderilen ayetlere andolsun!

Yemin olsun: Birbiri ardınca gönderilenlere,

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilen (melek)lere, her şeyi kökünden koparan (fırtına)lara, gerçekleri yayan (Kur’an âyet)lerine, hak ile bâtılı ayıran, gerek mazur kılmak, gerekse uyarmak için öğüt veren (Peygamber)lere yemin olsun ki; elbette size söz verilen kıyamet, kesinlikle¹ kopacaktır.²

1 Buradaki (اِنَّمَا) hasr edatı olmayıp (اِنَّ) ve (مَا)’nın bitişik yazılış şeklidir ve tercüme ona göre yapılmıştır.2 İlk beş âyette sayılan sıfatl... Devamı..

DÜŞÜN bu [mesaj]ları, dalga dalga ¹ gönderilen

1 Yani, birbiri ardından: Kur’an’ın tedricî olarak, safha safha vahyedilişine işaret. Bir sonraki cümle ise (ayet 2), tersine, ilahî kelâmın bir bütün... Devamı..

Andolsun, birbiri ardınca gönderilen elçilere. 4/163.165, 57/26-27

ŞAHİT olsun[⁵⁴⁹⁶] iyilik yaymak için art arda[⁵⁴⁹⁷] gönderilen (bu vahiyler)!

[5496] Yüksek bir belâgatın ifadesi olan ilâhî yeminler, varlığı oluşturan her unsurun “şahitlik” vasfını ifade eder. Tek sahip O’dur; gerisi hep şahi... Devamı..

Birbiri ardınca gönderilen (melek)lere;

Ve birbiri ardınca gönderilenlere,

Andolsun, marûf ile gönderilmişlere.

İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler,

İlk beş âyet, müfessirlerin çoğu tarafından rüzgârların sıfatları olarak açıklanır. İnsanlar, rüzgâr gelmediğinde, kıtlık korkusu ile kalpleri yumuşay... Devamı..

Andolsun; birbiri ardınca gönderilenlere,

Emir ve nehiy ile gönderilen,

İyiliği yaymak için görev üstlenenler[*],

[*] Her müslüman, böyle bir görevle görevlendirilmiştir ama hepsi bunu yapmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Hoşgörülü ol, iyiliği emret; kendini bi... Devamı..

Andolsun, birbiri ardınca gönderilenlere.

And olsun hayırla gönderilenlere.(1)

(1) Bu âyetler hakkında yapılan yorumlar rahmet müjdesiyle gönderilen rüzgârları veya iyilik için gönderilen melekleri, onların savurup attığı bâtıl v... Devamı..

Yemin olsun, o art arda gönderilenlere/meleklere/rüzgârlara/vahyin bölümlerine/kalplere inen doğuşlara,

viribinilmişler ḥaķķı-içün ya'nį firişteler yā yiller biribiri ardınca at yili gibi

Mürsel melā’ikeler ḥaḳḳı‐çun biri biri ardınca

And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə (mələklərə, peyğəmbərlərə, yaxud küləklərə);

By the emissary winds, (sent) one after another

By the (Winds) Sent Forth(5863) one after another (to man´s profit);(5864)

5863 This Surah begins with an appeal to five things, as pointing to the substantive statement in verse 7, that the Day of Justice and Judgement is bo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.