4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
İnsan Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yudḣilu men yeşâu fî rahmetih(i)(c) ve-zzâlimîne e’adde lehum ‘ażâben elîmâ(n)

Dilediğini rahmetine alır; ve zalimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.

(Allah, hayra liyakat kesbetmiş kullarından) Dilediğini Kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları rahmetine gark eder. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimler, müşrikler için can yakıp inleten müthiş bir azap hazırlamıştır.

Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlara acı bir azab hazırlamıştır.

Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.

Dilediğini rahmetine koyar. Zalimler için ise, elem verici bir azap hazırlamıştır.

29,30,31. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]

[702] İnsân sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 235.

Dilediği kimseyi alır rahmetine; zalimlere gelince, ağrıtıcı azap vardır onlara

Dileyeni (dilediği takdirde) rahmetine kabul eder. Zalimler için ise şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Kime ister ise âna rahmetini ibzâl ider. Zâlimlere ’azâb-ı elîm ihzâr iylemişdir.

Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.*

O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır

Dilediğini¹ rahmetine alır. Zalimler için ise acıklı bir azap hazırladı.

1- Hak edeni; Kendisine yöneleni, yoluna iletir. Allah, doğru yola iletilmek isteyeni doğru yola iletir; sapkınlıkta kalmak isteyeni sapkınlıkta bırak... Devamı..

Kimi dilerse rahmetine sokar. Zaalimler (e gelince.) Onlar için elem verici bir azâb hazırlamışdır O.

O, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) rahmetine dâhil eder. Zâlimlere gelince, onlar için çok elemli bir azab hazırlamıştır.

Allah dilediği kimseyi rahmetine koyar ve zalimler içinde acıklı bir azap hazırlamıştır.

Allah kimi dilerse onu esirgeyiciliğine kavuşturur, kıyıcılara gelince O, onlar için acıklı bir azap düzmüştür.

O, dilediğini öz rahmetine sokar ve zalimler için âhirette acıklı azap hazırlamıştır.

Dilediğini rahmetine dâhil eder. Zalimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

O, dilediğini rahmetine katar. Öyleyse, O’nun rahmetine lâyık kullar olmaya çalışın! Ayetlerimizi red ve inkâr eden o zâlimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır!

Dileyeceği / dileyen kimseleri kendi rahmetine girdirir.
Zâlimler’e gelince; onlar için acıveren bir azap hazırladı.

Değer bulduğu kimseleri sevgi halkasına alır. Saygısızları ise kıvrandıran cezalara çarptırır.

Rabbin dilediği kimseyi hesap günü rahmetiyle kucaklar. Onları cennetiyle mükâfatlandırır. Dünya hayatında yasalarımıza karşı çıkarak zalimlik yapanlara elem dolu bir azap hazırladık. Azabımızdan hiç şüpheleri olmasın!

(Allah) dileyeni (layık gördüğünü) merhametine koyar. Zalimler için de elem verici bir azap hazırlamış (olacak)tır.

Zîrâ O, ancak dilediğini rahmetine sokar. Ama zâlimler için de (âhirette) acı bir azap hazırlamıştır.

Dileyeni ²⁹ rahmetine kabul eder; ama zalimler için [öteki dünyada] şiddetli bir azap hazırlamıştır.

29 Yahut: “dilediğini” -bu her iki okuyuş/anlamlandırış da dilbilgisi bakımından doğrudur.

O, öğüt almayı tercih edeni rahmetine koyar, öğüt almayan zalimler için ise acıklı bir azap hazırlamıştır. 14/4, 16/93, 39/71, 67/6...12

O, hak edip isteyen/istediği kimseyi rahmetine dahil eder; ne ki zalimler için de elem verici bir azap hazırlamıştır.

Dilediğini rahmetine sokar, zalimlere (gelince) onlar için elem verici bir azab hazırlamıştır.

Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.

Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

O, doğru tercihte bulunanı[*] ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.

[*] Bakınız Müddessir 74/54-56 ve Tekvir 81/27-29

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.

O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler için ise O acı bir azap hazırlamıştır.

Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

givüre anı kim diler raḥmeti içine. daħı žālimler yaraķladı anlara 'aźāb aġrıdıcı.

Givürür kimi dilese raḥmeti içine ve ẓālimlere yaraḳladı ulu ‘aẕāb.

(Allah) istədiyi kimsən Öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalımlara gəldikdə isə, (Allah) onlar üçün (axirətdə) şiddətli bir əzab hazırlamışdır!

He maketh whom He will to enter His mercy, and for evil doers hath prepared a painful doom.

He will admit to His Mercy whom He will;(5862) But the wrong-doers,- for them has He prepared a grievous Penalty.

5862 That is according to His just and wise Plan. If the will is right, it obtains Allah's Grace and Mercy. If the will of man rejects Allah, man must... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.