4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
İnsan Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ teşâûne illâ en yeşâa(A)llâh(u)(c) inna(A)llâhe kâne ‘alîmen hakîmâ(n)

Ve Allah dilemedikçe onlar, dileyemezler; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Gerçi) Allah dilemedikçe, siz (bir şey) dileyemezsiniz! (Beyniniz, irade ve tercih etme yeteneğiniz bile Allah’tandır. Siz dileyemezsiniz, ancak Allah’ın dilediğini dileyebilirsiniz anlamındadır.) Gerçekten Allah (her şeyi hakkıyla) bilip durandır, Hüküm ve Hikmet sahibi olandır.

Ama Allah size o yolu göstermeyi dilemedikçe, siz onu dileyemezsiniz. Çünkü bilin ki Allah herşeyi görendir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ancak, Allah'ın sünnetine, düzeninin yasalarına uygun iradesinin tecelli etmesi halinde siz de iradenizi ve tercihinizi kullanarak isabetli davranabilirsiniz. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Allah dilemedikçe de siz (bir şey) dileyemezsiniz. Şüphesiz O bilendir, hikmet sahibidir.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Şunu da bilin ki,) Allah dilemeyince siz (hayır ve şerri) dileyemezsiniz. Çünkü Allah Alîm'dir= her şeyi bilir, Hakîm'dir= hikmet sahibidir;

Fakat Allah dilemedikçe (hak etmediğiniz müddetçe) isteyemezsiniz. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.

29,30,31. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]

[702] İnsân sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 235.

Allah dilemedikçe bir şey dileyemezsiz, Allah bilgin, Allah bilge

Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve her işi yerinde yapar.

Bkz. 74/56, 81/29Burada Allah’ın iradesinin her şeyin üzerinde olduğu ve O’nun bilgisi ve takdiri olmadan kimsenin hiçbir şey yapamayacağı vurgulanmak... Devamı..

Lâkin ânlar ancak Allâh’ın istediğini arzu idebilür. Allâh ’âlim ve hakîmdir.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, bilendir, Hakim'dir.

Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Bak 57:22-23.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Maamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, hakîm Allahdır

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.¹ Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

1- Allah size seçme hakkı tanımasaydı siz istediğiniz şeyi seçme imkânına sahip olamazdınız.

(Bununla beraber) Allah dilemeyince siz (bunu) dileyemezsiniz. Çünkü Allah hakkıyle bilendir, tam bir hukûm ve hikmet saahibidir.

Bununla berâber, Allah (sizin serbestçe istemenizi) dilemedikçe, (siz)isteyemezsiniz!(1) Muhakkak ki Allah, Alîm (herkesin hâlini bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

(1)“Hazret-i Ya‘kūb’dan sorulmuş ki: ‘Ne için Mısırdan gelen gömleğinin kokusunu işittin de, yakınında bulunan Ken‘an kuyusundaki Yûsuf’u görmedin?’ C... Devamı..

Allah dilemedikçe siz, hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir.

Allah dilemeyince siz diliyemezsiniz. Çünkü Allah bilici, doğruyu bildirici olandır.

Fakat siz, Allah dilemedikçe bunu dilemiyorsunuz. Allah hakkıyle âlimdir, hâkimdir.

Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hikmet sahibi olandır.

Şunu iyi bilin ki, Allah bu yola girmenizi dilemediği takdirde siz,değil hidâyete ermek, onu dileyemezsiniz bile. Eğer siz bir şeyler irâde edebiliyor, muhâkeme yapabiliyor, birtakım kararlar verebiliyorsanız, Allah size bu imkanları bağışladığı içindir. Hiç kuşkusuz O, tüm varlıklar üzerinde mutlak hâkimdir ve her şey O’nun kudret ve denetimi altındadır. Dolayısıyla, O’nun izin ve irâdesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Bununla birlikte Allah, doğru yola yönelmek isteyen hiç kimseyi bundan alıkoymaz; çünkü O, sonsuz kudret ve egemenlik sahibi olmakla birlikte, aynı zamandaher şeyin en doğrusunu bilendir, her konuda en âdil hükmü veren, sonsuz hikmetiyle her şeyi yerli yerince yapan bir hakîmdir. Öyle ki:

Allah’ın dilemesi dışında siz dilemiyorsunuz.
Allah, hakîm alîm olandır.

Sizin değil, sadece Allah'ın dediği olur. Çünkü Allah, her şeye bilgi ile hakimdir.

Unutmayın ki Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Dilerse Allah sizin bütün yetkilerinizi, yetilerinizi, aklınızı, fikrinizi, iradenizi alır. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey dileyemezsiniz. Ortada öylece kalakalırsınız. Şüphesiz Allah hakkıyla bilen. Hüküm ve hikmet sahibidir.

(Böyle yaparsanız) Allah’ın dilediğinden başkasını dilememiş olursunuz. [*] Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

Benzer mesajlar: Müddessir 74:56; Tekvîr 81:29.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.¹ Gerçekten Allah her şeyi bilendir, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

1 Yani, sizin cüz’i iradeniz, ancak Allah’ın koyduğu sınırlar içerisinde kalır ve siz de ancak bundan sorumlusunuz. “Allah’ın Takdiri” dediğimiz dilem... Devamı..

Ama Allah [size o yolu göstermeyi] dilemedikçe siz onu dileyemezsiniz: ²⁸ çünkü, bilin ki Allah her şeyi görendir, hikmet Sahibidir.

28 Bkz. 81:28-29, not 11. Bazı müfessirlerin, bu iki ayet -ve aynı zamanda bu surenin 29-30. ayetleri- arasındaki “çelişki” karşısında şaşkınlığa düşm... Devamı..

Zira Allah bu Kuran’ı indirerek öğüt almanızı dilemiş siz de Kuran’a yönelirseniz Allah’ın dileğini yerine getirmiş olursunuz. Çünkü Allah, her şeyi bilendir ve her hükmü doğru olandır. 3/133, 4/26, 6/156-157

Bu sayede siz, zaten Allah’ın istediğini istemiş (olursunuz):[⁵⁴⁹⁵] elbette Allah her şeyi bilendir, hep hikmetle hükmedendir.

[5495] Veya: “Zaten Allah (dilemenizi) dilemese siz asla dileyemezdiniz.” Tercihimizin gerekçesi açıktır: “O kullarının nankörlüğünden razı olmaz, fak... Devamı..

Ve siz dileyemezsiniz, meğer ki, Allah dileyecek olsun. Şüphe yok ki bihakkın bilen, hakîm olan, ancak Allah'tır.

Ama Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan, Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi, rahmet ve hidâyete lâyık olanları da pek iyi bilir.

Bir önceki âyet, dileyenin, Kur’ân’ın rehberliğinde Rabbine varan yolu tutacağını bildirirken, 30. âyet yüce Allah’ın dilediği kimseleri rahmetiyle ku... Devamı..

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizin yaptığınız tercih ancak Alemlerin Rabbi[*] olan Allah’ın yaratması ile gerçekleşir. Çünkü bilen O, her kararı doğru olan O’dur.

[*] Varlıkların Sahibi

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü, Allah, her şeyi bilendir, hakimdir.

Allah dilemedikçe siz birşey isteyemezsiniz.(3) Doğrusu Allah herşeyi bilen, her işi hikmetle yapandır.

(3) Kulun hidayeti de, sapıklığı da, aslında kendi tercihinin sonucudur. Ancak bu sonucun gerçekleşmesi, Allah’ın dilemesine bağlıdır; yani, kimse “Te... Devamı..

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

daħı dilemezsiz illā kim dileye Tañrı. bayıķ Tañrı oldı bilici dürüst işlü dürüst sözlü.

Siz dilemezsiz Tañrı Ta‘ālā dilemeyince. Tañrı Ta‘ālā her nesneyi bilicidür,ḥikmetler issidür.

(Ey insanlar! Onu da bilin ki) Allah istəməsə, siz (bunu) istəyə bilməzsiniz. (Ancaq Allah istəsə, istəyə bilərsiniz). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

Yet ye will not, unless Allah willeth. Lo! Allah is Knower, Wise.

But ye will not, except as Allah wills;(5861) for Allah is full of Knowledge and Wisdom.

5861 Man in himself is weak; he must seek Allah's Grace; without it he can do nothing; with it he can do all. For Allah knows all things, and His wisd... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.