4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
İnsan Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne hâżihi teżkira(tun)(s) femen şâe-tteḣaże ilâ rabbihi sebîlâ(n)

Şüphe yok ki bu, bir öğüttür, artık kim dilerse Rabbine doğru, bir yol tutar.

Şüphesiz Bu (Kur’an) bir öğüt ve hatırlatmadır. Artık dileyen (bununla) Rabbine (ulaştıracak) yolu bulacak (hidayet kulpuna tutunmuş olacaktır).

Muhakkak ki bütün bu anlatılanlar, bir uyarı ve öğüttür. Öyleyse dileyen Rabbine giden doğru yolu tutar.

Bu sûre, bu âyetler, bir öğüt bir uyarıdır. Allah'ın sünnetine, düzeninin yasalarına uygun iradesinin tecellisi içinde, kim kendi iradesini, tercihini kullanarak isabetli davranır, bunlardan faydalanır, öğüt alırsa, Rabbine giden bir yol, İslâmî bir hayat tarzı benimser.

Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir.

Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

Muhakkak ki bu Sûre, bir öğüddür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar; (O'na ibadet ederek rahmetine yaklaşır).

Gerçekten bu, bir öğüttür. İsteyen, Rabbine giden bir yol edinir.

29,30,31. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]

[702] İnsân sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 235.

Evet, bu bir öğüttür; imdi, kim ki dilerse, Tanrısına yol bulur

Bu bir hatırlatmadır! İsteyen Rabbine giden yolu tutar!

İşte ihtâr budur. Kim arzu ider ise rabbin yolunı ta’kîb itsün.

Bu sadece bir öğüttür; dileyen, Rabbine giden yolu tutar.

İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.

İşte bu bir tezkiredir, dileyen rabbına bir yol tutar

Bu bir öğüttür. Artık dileyen onunla Rabb'ine varan bir yol edinir.

Şübhesiz ki bu (sûre) de bir öğüddür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

Şübhesiz ki bu bir nasîhattir. Artık isteyen Rabbine doğru bir yol tutar.

İşte bu (Kur’an) bir öğüttür. Dileyen Rabbine bir yol tutar.

Gerçekten bu, bir öğüttür. Artık herkim dilerse çalabına varan yolu tutar.

Bu, bir öğüttür. Kim dilerse bununla Rabbine yol edinir.

Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık bundan böyle dileyen kendini Rabbine götürecek bir yol edinir.¹⁰

10 Krş. Müzzemmil, 73/19

Şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbine bir yol edinebilir.

İşte bu Kur’an, zâlimleri bekleyen korkunç azâbı haber veren bir uyarı, bir hatırlatmadır; o hâlde, dünya ve âhirette kurtuluş ve esenliğe ulaşmak isteyen Kur’an’ı izlesin ve dosdoğru Rabb’ine varan bir yol tutsun. Çünkü insanoğluna, doğruyu eğriden ayırt edebileceği akletme yeteneği ve seçme özgürlüğü bahşedilmiştir. Ancak bu özgürlük, mutlak ve sınırsız bir özgürlük değildir:

Bu, bir öğütleme’dir. Kim dilediyse, rabbine yol tutmuştur.

Bunlar küçük hatırlatmalardır. Artık isteyen Tanrı'nın yolunu tutar.

İşte bütün bu gerçekler insanlar için bir öğüttür. Dileyen gerçeklerden ders alarak Rabbinin yasalarına uyarak yaşar.

Şüphesiz ki bu (gerçeği) hatırla(t)madır. Dileyen, Rabbine (giden) bir yol tutar. [*]

Benzer mesajlar: Müzzemmil 73:19; Müddessir 74:54-55; Nebe’ 78:39; ‘Abese 80:11-12; Tekvîr 81:27-28.

İşte (bütün) bunlar, kesinlikle bir öğüttür. Artık kim (îman etmek) isterse, Rabbine ancak (bunlarla) yol bulabilir.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Müzzemmil: 19)

BÜTÜN bunlar bir uyarıdır: öyleyse, dileyen Rabbine giden yolu bulabilir.

Hiç şüphe yok ki bu ayetler size bir zikir/öğüt ve uyarıdır. Artık dileyen öğüt alır da Rabbine varan yolu tutar. 7/203, 10/57

BÜTÜN bunlar bir öğüt ve uyarıdır: Şu halde isteyen Rabbine varan bir yol tutsun!

Şüphe yok ki, işte bu, bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

İşte bu, bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar.

Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan yolu tutar.

Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Rabbinin yolunu tercih eden o yola girer.

Şüphesiz bu bir uyarıdır/öğüttür. dileyen kimse Rabbine giden yolu tutar.

Bu bir öğüttür; artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutar.

İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.

bayıķ uşbu ögütdür pes her kim dileye duta çalabı’sındın yaña yol.

Bu Ḳur’ān naṣīḥatdür. Kim ki Tañrı yolına varmak istese Ḳur’ānı yolidinsün.

Həqiqətən, bu (surə) bir öyüd-nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar (ibadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar).

Lo! this is an Admonishment, that whosoever will may choose a way unto his Lord.

This is an admonition: Whosoever will, let him take a (straight) Path to his Lord.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.