4 Temmuz 2022 - 5 Zi'l-Hicce 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
İnsan Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve mine-lleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ(n)

Ve geceleyin de secde et artık ona ve tenzih et uzun gecelerde onu.

Gecenin bir bölümünde O’na secde et (teheccüt namazıyla Rabbine yönel) ve geceleyin uzun uzadıya O’nu tesbih et (ki huzura ve manevi doyuma ulaşasın).

Geceleyin uyandığında da O'na secde et, namaz kıl ve uzun geceler boyunca da boş durma, Allah'ın sınırsız şanını yücelt.

Gecenin bir bölümünde akşam ve yatsı namazlarında O’na secde et. Geceleri teheccüd namazında, Rabbini uzun uzun tesbih et, ibadet et.

Gecenin bir bölümünde de O'na secde et ve gecenin uzun bir bölümünde O'nu tesbih et.

Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O'nu tesbih et.

Gecenin bir kısmında da O'na secde et, (akşam ile yatsı namazını kıl). Bir de geceleyin uzun bir müddet O'nu tesbih et, (teheccüd namazı kıl). denilir: Bunlar, hangi (dehşetli) güne ertelendiler!...

Geceden de bir miktar namaz kıl (secde et) ve gecenin uzun saatlerinde O’nun yüceliğini an (O’nu tesbih et.)

Gecenin bir kısmında O'na secde et, gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et!

Geceleyin O'na secde edesin, gecenin uzun anında da tespih edesin

Gecenin bir kısmında da O'na secde et (akşam ile yatsı namazını ikame et). Bir de geceleyin uzun bir müddet O'nun sınırsız şanını yücelt!

Bkz. 17/79 ve dipnotu, 73/20

Gice dahî uzun uzun ’ibâdet iyle.

Geceleyin O'na secde et; O'nu geceleri uzun uzun tesbih et.

Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et.

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.  

 Bazı tefsirlerde belirtildiğine göre 25. âyette sabah, öğle ve ikindi namazlarına, 26. âyetin ilk cümlesinde akşam ve yatsı namazına, ikinci cümlesin... Devamı..

Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tesbih et (teheccüd namazı kıl).

giceden de ona secde et ve tesbih et ona uzun gece

Gecenin bir bölümünde O'na secde¹ et. Ve gece uzunca O'nu tesbih² et.

1- Saygı gösterip, değerini takdir etme. Saygı sunma. Selama durma. 2- Tesbih, Allah\ın, her türlü noksanlıktan arınık, tüm mükemmel niteliklere sah... Devamı..

Ve gecenin bir kısmında Ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de Onu tesbîh (ve tenzîh) eyle.

Gecenin bir kısmında da O'na secde et (akşamla yatsı namazını kıl) ve gecenin uzun bir bölümünde O'nu tesbîh et (teheccüd namazı kıl)!

Gecenin bir bölümünde Rabbine secde et ve uzun geceler boyunca onu noksan sıfatlarından arındır.

Geceleyin de Ona secde et. Gecelyin onu uzun uzun ulula.

Gecenin bazı evkatinde O/na secde et [¹] gecenin uzun zamanında O/nu tespih et [²].

[1] Akşam veya yatsı namazını kıl.[2] Gece namazı kıl.

Gecenin bir kısmında O’na secde et, geceleyin uzun bir süre O’nu tesbih et.

Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin de uzun uzadıya O'nu tesbih et.

Ve gecenin bir parçasında, sıcacık yatağını terk ederek O’nun huzurunda gözyaşlarıyla secdeye kapan; gece boyunca, uzun uzun Kur’an okuyarak, namaz kılarak, ilim ve tefekkürle meşgul olarak, en içten duâ ve yakarışlarla O’nun şânınıyücelterek tesbih et.
Bu zâlimlerin, Allah’ın ayetlerine karşı çıkışlarının asıl sebebi nedir, bilir misiniz?

Gece’den artık O’nun için secde et; uzun geceler O’nu tesbih et!

İlk akşam Allah için secdeye var. Geceleri, onun erişilmezliğini düşün uzun uzun.

Gecenin bir kısmında kalk! Rabbinin huzurunda dur! Rabbini her konuda, her şeyde üstün tutarak huzurunda secdeni yap! Gecenin sessiz vakitlerinde, her şey elini ayağını çekmiş, zaman sessizliğe bürünmüşken, sen Rabbinin huzurunda ayetleri tekrar et, ayetlerdeki gerçeklerle kendini bilinçlendir. Sabaha hazır ol. Çünkü sabah yeni bir güne başlayacak, yeni günde üzerine ağır bir yük yüklenip, Rabbinin gerçeklerini insanlara açıklayacaksın!

Gecenin bir kısmında O’na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O’nu [tesbih] et (yücelt)! [*]

Müminlerin geceleri değerlendirmesiyle ilgili bkz. Âl-i İmrân 3:17, 113; İsrâ 17:79; Tâhâ 20:130; Furkân 25:64; Secde 32:16; Zümer 39:9; Kâf 50:39; Zâ... Devamı..

Gecenin bir bölümünde Ona secde et¹ ve geceleyin de Onu, uzun uzun tesbih et.²

1 Secde, cüz’ü zikredip bütününü kastetme yoluyla “namazdan” mecâzdır. Gecenin bazı bölümü de akşam ve yatsı namazlarıdır.2 Yani, Kur’an oku, teheccüd... Devamı..

ve gecenin bir kısmında, ²⁴ O’nun önünde secde et ve uzun geceler boyu O’nun sınırsız şanını yücelt. ²⁵

24 Yani, uyandığın her an.25 Yani, “ne zaman mutsuzluk seni bunaltır ve etrafındaki her şey karanlık görünürse”.

Gecenin bir kısmında O
a secde et/ibadet et, yine geceleyin uzun bir süre O
u tespih et, yücelt. 17/79, 50/40

Ve gecenin bir vaktinde O’na secde et! Yine uzun geceler boyu O’nu tesbih edip şanını yücelt!

Ve O'nun için geceleyin secde et ve O'na uzunca gecede tesbihte bulun.

25, 26. Sabah akşam Rabbinin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O'na secde et, geceleyin uzun bir süre de O'na tesbih ve ibadet et.

Kâfirlere karşı sabır ve sebat istenen yerlerin hemen yanı başında zikir ve ibadet emri yer alır. Demek bu kuvvetin kaynağı, bu işleri gerçekleştirmek... Devamı..

Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun zaman O'nu tesbih eyle (şanının yüceliğini an)!

Gecenin bir kısmında O’na secde et (namaz kıl)[1]. Gecenin uzun bölümünde de O’na ibadet et[2] (namaz kıl, Kur’an’a çalış.)

[1] Ayettin ilk cümlesinde 'secde et' buyrulduğundan bunlar gece namazları olan akşam, yatsı ve sabah namazlarıdır. [2] Ayetin ikinci cümlesinde 'tesp... Devamı..

Geceleri de ona secde et ve gece boyunca onu tesbih et.

Gecenin bir kısmında Ona secde et; geceleyin Onu uzun uzun tesbih et.

Gecenin bir kısmında da O'na secde et! Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et/uzun bir gece boyu O'nu tespih et!

daħı gicenüñ bir nicesin namāz ķıl anuñ-içün daħı namāz ķıl aña gice uzun ya'nį ŧatavvu' namāz."

Gicelerde daḫı secde eyle aña. Daḫı tesbīḥ eyle anı, gice uzanınca.

Gecənin bir qismində Ona səcdə et (axşam, gecə namazlarını qıl) və gecə uzunu da Onu təqdis edib şə’ninə tə’riflər de! (Təhəccüd namazını qılıb gecəni ibadət içində keçir!)

And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night.

And part of the night, prostrate thyself to Him; and glorify Him(5857) a long night through.

5857 See last note. (2) Humble prostration to Allah means some visible mode or symbol of dedication. That is best done at night, when the soul, free f... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.