27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ neḣâfu min rabbinâ yevmen ‘abûsen kamtarîrâ(n)

Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azabı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız.

“Çünkü Biz, (herkesin kendi başının çaresine bakacağı ve korkudan dehşete kapılacağı) o asık suratlı zorlu bir gün (ahiret ve hesap) nedeniyle Rabbimizden korkan (kimseleriz).”

Doğrusu sıkıntı ve dehşet dolu bir günde Rabbimize vereceğimiz hesabın korkusunu duyuyoruz.”

“Biz, zor ve belâlı bir günde Rabbimizden korkarız.” derler.

Çünkü biz suratların asılacağı, zorlu bir gün dolayısıyla Rabbimizden korkarız."

'Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz.'

Çünkü biz Rabbimizden korkarız; bed çehreli, çatık suratlı bir günün azabından...

Biz gerçekten buruk, çatık bir günün azabından dolayı, Rabbimizden korkarız.” (derler.)

7,8,9,10. Adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Sevdikleri gıdalardan yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz, size sırf Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık, ne de teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz suratsız, çok katı bir günün azabından ötürü Rabbimizden korkarız” derler.

Biz, Tanrımızın hem katı hem de sarp olan bir gününden korkarız!»

Çünkü biz, yüzleri asık duruma getiren çetin bir günde Rabbimizin azabından korkarız.”*

10,11. "Biz Allâh’ın müdhîş ve felâketli bir gün göstereceğinden korkuyoruz" diyen munsıf ’ibâdını Allâh o gün felâketden muhâfaza idecek ve alınlarına beşâşet ve kalblerine sürûr virecekdir.

9,10. "Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız" derler.

“Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.”

«Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkarız» (derler).

"Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."

"Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." derler.

Çünkü biz rabbımızdan korkarız, bir suratsız kara günden (derler)

Biz; yüzlerin asık olduğu, belâlı, zor günde Rabb'imizin azabından korkarız.

«çünkü biz Rabbimizden, o burtarık suratlı çetin günden korkarız» (derlerdi).

9,10. “Sizi, ancak Allah rızâsı için yediriyoruz; sizden ne bir ücret, ne de bir teşekkür bekliyoruz; çünki biz, kaşları çatık, asık suratlı bir günde Rabbimizden korkarız!” (derlerdi).

Biz Rabbimizden gelecek sıkıntı ve kâbuslarla dolu bir günden korkuyoruz.

çünkü bizler çalabımızdan korkarız, o asık suratlı, sert günden" derlerdi.

Çünkü Rabbimizin insanı pek ziyade ekşi suratlı yapacağı günden korkuyoruz» derlerdi.

“Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkmaktayız.”

Çünkübiz, asık suratlı ve dehşet verici Gün gelip çattığında, Rabb’imizin huzurunda hesaba çekilmekten korkuyoruz.”

"Biz, korkunç suratsız bir günde rabbimizden korkuyoruz". (diyorlar).

9,10. (Şöyle derler:) “Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz; sizden herhangi bir karşılık da teşekkür de istemiyoruz. [*] (Çünkü) biz, zor ve belalı bir günde Rabbimizden (O’nun azabından) korkuyoruz.”*

“Çünkü biz asık suratlı, çatık kaşlı¹ o gün(ün azâbın)dan dolayı Rabbimizden korkarız.” derler.*

doğrusu, sıkıntı ve dehşet dolu bir Gün'de Rabbimize (vereceğimiz) hesabın korkusunu duyuyoruz!” 12

Zira biz, çok çetin ve sıkıntılı bir günde Rabbimizin azabından korkarız.” Derler. 17/57, 24/37, 70/27

Elbet biz yüzleri astırıp kaşları çattıran bir günde Rabbimizden korkarız.”

«Muhakkak ki, biz Rabbimizden korkarız, bir katı yüzlü, şiddetli günden.»

Biz, yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız. ”

Çünkü biz suratsız, çok katı bir gün(ün azabın)dan ötürü Rabbimizden korkarız. (derler).

Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden (Sahibimizden) gelecek cezadan korkuyoruz”.

Biz, korkunç şiddetli bir günde Rabbimiz'den korkarız.

“Biz o haşin ve belâlı günde Rabbimizden korkarız.”

Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız." derler.

“bayıķ biz ķorķaruz çalabumuzdan bir günden burtmış ķatı śarp.

Biz ḳorḳaruz, dirler, Tañrımuz ‘aẕābından bir günde ki yüzler ‘abūs olaanda.

Həqiqətən, biz Rəbbimizdən, çox sərt (müdhiş), cətin gündən (üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi, çöhrələrin tutulub qaralacağı qiyamət günündən) qorxuruq!”

Lo! we fear from our Lord a day of frowning and of fate.

"We only fear a Day of distressful Wrath from the side of our Lord."(5841)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.