25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hel etâ ‘alâ-l-insâni hînun mine-ddehri lem yekun şey-en meżkûrâ(n)

Gerçekten de insana, zamanın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

 Hakikat şu ki, insan; daha henüz kendisi hiç anılmayan ve tanınmayan bir şeyken (yaratılmamışken; üzerinden binlerce asırlık çok) uzun zamanlardan (“dehr”den) bir süre (hin) gelip geçmedi mi?

İnsanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem, insan henüz anılır birşey değildi.

İlk yaratılış evrelerinde, cihanda, henüz adı, sanı, itibarı oluşmamış bir varlıkken, sınırsız zaman içinde belli bir süre geçti, insan cinsinin üzerinden.

İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden (dehrden) bir süre geçmemiş miydi?

Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi.

Kesinlikle insanın üzerinden uzun bir zaman geçti ki anılacak bir şey değildi.

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? [698][699]

[698] İnsân sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 201.[699] Dehr/zaman kavramı hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN T... Devamı..

İnsan oğlu üzerine, öyle bir gün geçmedi mi? Adı anılmıyordu

Gerçekten insan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. 

Bkz. 19/67

Âdem ’aleyhisselâma rûh nefh oluncaya kadar çok zamân geçdi.

İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.[569]

İnsan cinsi evrenin yaratılışından çok sonra yaratılmıştır. Evrenin yaratılışından insanın var edilişine kadar uzun bir süre geçmiştir. Bu zaman dilim... Devamı..

Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir.

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı

Anılmaya değer bir şey değilken (henüz yaratılmamışken), insanın üzerinden uzun bir zaman gelip geçmedi mi?

Anılmaya değer bir şey değilken, insanın üzerinden “dehr”¹ den bir zaman gelip geçmedi mi?

1- Uzun bir zamandan.

İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel (ib geç) di ki (o vakit) o, anılmıya değer bir şey bile değildi.

Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi.

İnsan henüz anılmaya değer bir şey değilken, o zamandan bir bölümünün haberi gelmedi mi?

İnsan sözü edilecek bir varlık oluncaya kadar aradan bir çok zaman geçmiştir.

İnsan, [⁸] zikre değer bir şey olmaksızın üzerinden muhakkak birçok zaman geçmiştir [⁹].

[7] Mekke'de nâzil olmuş 31 âyettir.[8] Veya Âdem Aleyhisselâm.[9] Veya geçmiş midir Evet geçmiştir.

İnsan, henüz anılmaya değer bir şey değil iken, üzerinden uzun bir zaman [dehr] geçmemiş midir?¹

1 Bu ayette insanın tarih öncesi insan olmadan önceki yani henüz insanlaşmadan önce üzerinden geçen uzun bir zamandan bahsedilmektedir. Demek ki insan... Devamı..

İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer (belli) bir şey olmadığı uzun bir süre gelip geçmedi mi?

(Medine’de nazil olmuştur ve 31 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen “el-insan” kelimesinden almıştır. “Hel etâke”, “ed-Dehr”, “el-Ebrâr” ve “el-Emşâc” i... Devamı..

İnsanın basit bir varlık olarak yaratılmasının üzerinden, gerek topraktan ilk yaratıldığı sırada, gerek anne karnında iken, yaratılış dönemlerinde olgunluk düzeyine ulaşıncaya kadar, henüz adının sanının anılmadığı nice çağlar geçmedi mi? Kibre kapılarak Rabb’ine boyun eğmekten kaçınan insan, bir zamanlar bir hiç olduğunu ve Allah’ın lütfu sayesinde yaratılıp olgunlaştırıldığını hiç düşünmüyor mu?

Bu sûrenin Medîne’de gönderildiğine dâir bazı rivâyetler varsa da, konusu ve üslubu, onun Mekke’de nazil olduğunu göstermektedir. Adını birinci ayetin... Devamı..

İNSAN’ın üzerine, anılan bir şey olmadığı (Binlerce Asırlık) Dehr’den bir süre geldi mi?

İnsan, insan olana kadar, üzerinden insan demeye dilin varmadığı çok uzun bir zaman geçmiştir.

İnsanı biz yarattık. Yaratılışının üzerinden uzun bir zaman geçti.

Henüz anılan bir şey değilken, şüphesiz ki insanın üzerinden çok uzun bir süre geçti!

İnsanlık üzerinden, tüm zamana¹ göre söylenmeye bile değmeyecek kadar (kısa) bir süre geçmedi mi?²

1 Dehr: Kur’ân-ı Kerim’de dehr, iki âyette geçmektedir. (İnsân: 1.) âyette ki dehr, “uzun zaman” (Casiye: 24.) âyetteki dehr ise, “zamanın gelip geçme... Devamı..

İNSAN[ın tarih sahnesinde görünmesin]den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret [değil] midir; ¹ insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı ² [bir zaman kesiti]?

1 Bütün klasik müfessirlere göre bu ifade, “gerçekten son derece uzun [yahut “sonsuz/sınırsız”] bir zaman kesitinden ibarettir” anlamına gelmektedir. ... Devamı..

İnsan, henüz anılmaya değer bir varlık değilken üzerinden çok uzun bir süre geçmedi mi? 2/30, 32/7…9

İnsanın[⁵⁴⁶⁰] üzerinden, (o tarih sahnesine çıkıncaya kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi (ki), henüz o (bu süre zarfında) anılmaya değer bir şey bile değildi?[⁵⁴⁶¹]

[5460] İns-cinn karşıtlığı için bkz: 6:112, not 94. İbn Abbas İnsânı “unutmak” mânasındaki nisyana nisbet etmiştir. Ona göre insan, Allah’la yaptığı s... Devamı..

İnsanın üzerinden, -henüz kendisinin anılmaya değer olmadığı- uzun bir devir geçmiştir.

(Müfessirler insanın üzerinden uzun bir devir geçmiş olmasını, döl hücrelerinin, topraktan bitkilere ve bitkilerden de oluşan besin maddelerinden teşe... Devamı..

insan üzerinden uzunca (ömrünce) bir zamandan kısa bir dem (ana rahmi zamanı) geçmedi mi ki henüz kendisi anılmaya değer bir şey değildi

Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı.

Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.

Dehr: “Kâinatın başlangıcından son bulmasına kadar sürecek müddet, yani zamanın tamamı” demektir.

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Yani insanın üzerinden öyle uzun süreler geçti ki henüz kendisi anılan bir şey değildi. Topraktan süzüle süzüle, çeşitli aşamalardan geçerek, uzun zam... Devamı..

İnsân üzerine dehrden bir zamân geldi geçdi ki onda zikre şâyân bir şey değildi.

“İnsan (ile dünyanın kuruluşu) üzerinden uzun bir zaman geçti[1] değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi[2].

[1] Örneğin 1970 doğan bir insan açısından, kendisi ile ilgili hiçbir bilgi yokken, yer ve gökler yaratılalı çok uzun zaman geçmiş olur. O insan ana r... Devamı..

İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?

Zamandan öyle bir an geçti ki insanın üzerinden, o vakit adı anılmaya bile değmez birşeydi.(1)

(1) İnsanın yaratılışı, zamanın akışı içinde bir kısacık an ile tanımlanmaktadır. İster birey olarak, isterse bütün bir insanlık olarak anlaşılsın, so... Devamı..

İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

bayıķ geldi ādem üzere ya'nį peyġamber bir müddet ya'nį ķırķ yıl rūzigārdan olmadı nesene anılmış ya'nį balçıķ gövde yaturdı.

Hīç geldi mi ādem oġlı üstine bir vaḳt rūzgārdan ki özi hīç añılacaḳ nesnedegül‐idi.

İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yə’ni ulu babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsanın nə üçün yaradıldığını əvvəlcə nə göy əhli, nə də o özü bilirdi. Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı).

Hath there come Upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?

Has there not been(5830) over Man a long period of Time,(5831) when he was nothing - (not even) mentioned?

5830 The undoubted fact is mentioned in the form of a question, to get the assent of man. It is certain that the physical world existed long before ma... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.