12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hel etâ ‘alâ-l-insâni hînun mine-ddehri lem yekun şey-en meżkûrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hakikat şu ki, insan; daha henüz kendisi hiç anılmayan ve tanınmayan bir şeyken (yaratılmamışken; üzerinden binlerce asırlık çok) uzun zamanlardan (“dehr”den) bir süre (hin) gelip geçmedi mi?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gerçekten de insana, zamanın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem, insan henüz anılır birşey değildi.

Ahmet Tekin Meali

İlk yaratılış evrelerinde, cihanda, henüz adı, sanı, itibarı oluşmamış bir varlıkken, sınırsız zaman içinde belli bir süre geçti, insan cinsinin üzerinden.

Ahmet Varol Meali

İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden (dehrden) bir süre geçmemiş miydi?

Ali Bulaç Meali

Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kesinlikle insanın üzerinden uzun bir zaman geçti ki anılacak bir şey değildi.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? [698][699]*

Besim Atalay Meali (1962)

İnsan oğlu üzerine, öyle bir gün geçmedi mi? Adı anılmıyordu

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçekten insan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.[569]*

Diyanet Vakfı Meali

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Edip Yüksel Meali

İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı

Erhan Aktaş Meali

Anılmaya değer bir şey değilken, insanın üzerinden “dehr”¹ den bir zaman gelip geçmedi mi?*

Hasan Basri Çantay Meali

İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel (ib geç) di ki (o vakit) o, anılmıya değer bir şey bile değildi.

Hayrat Neşriyat Meali

Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi.

İlyas Yorulmaz Meali

İnsan henüz anılmaya değer bir şey değilken, o zamandan bir bölümünün haberi gelmedi mi?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İnsan, [⁸] zikre değer bir şey olmaksızın üzerinden muhakkak birçok zaman geçmiştir [⁹].*

Kadri Çelik Meali

İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer (belli) bir şey olmadığı uzun bir süre gelip geçmedi mi?*

Mahmut Kısa Meali

İnsanın basit bir varlık olarak yaratılmasının üzerinden, gerek topraktan ilk yaratıldığı sırada, gerek anne karnında iken, yaratılış dönemlerinde olgunluk düzeyine ulaşıncaya kadar, henüz adının sanının anılmadığı nice çağlar geçmedi mi? Kibre kapılarak Rabb’ine boyun eğmekten kaçınan insan, bir zamanlar bir hiç olduğunu ve Allah’ın lütfu sayesinde yaratılıp olgunlaştırıldığını hiç düşünmüyor mu?*

Mehmet Türk Meali

İnsanlık üzerinden, tüm zamana1 göre söylenmeye bile değmeyecek kadar (kısa) bir süre geçmedi mi?2*

Muhammed Esed Meali

İNSAN[ın tarih sahnesinde görünmesin]den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret [değil] midir; 1 insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı 2 [bir zaman kesiti]?

Mustafa Çavdar Meali

İnsan, henüz anılmaya değer bir varlık değilken üzerinden çok uzun bir süre geçmedi mi? 2/30, 32/7…9

Mustafa İslamoğlu Meali

İnsanın[5460] üzerinden, (o tarih sahnesine çıkıncaya kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi (ki), henüz o (bu süre zarfında) anılmaya değer bir şey bile değildi?[5461]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı.

Suat Yıldırım Meali

Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı. *

Süleyman Ateş Meali

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?*

Süleymaniye Vakfı Meali

“İnsan (ile dünyanın kuruluşu) üzerinden uzun bir zaman geçti[1] değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi[2].*

Şaban Piriş Meali

İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?

Ümit Şimşek Meali

Zamandan öyle bir an geçti ki insanın üzerinden, o vakit adı anılmaya bile değmez birşeydi.(1)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ geldi ādem üzere ya'nį peyġamber bir müddet ya'nį ķırķ yıl rūzigārdan olmadı nesene anılmış ya'nį balçıķ gövde yaturdı.

Bunyadov-Memmedeliyev

İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yə’ni ulu babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsanın nə üçün yaradıldığını əvvəlcə nə göy əhli, nə də o özü bilirdi. Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı).

M. Pickthall (English)

Hath there come Upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?

Yusuf Ali (English)

Has there not been(5830) over Man a long period of Time,(5831) when he was nothing - (not even) mentioned?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.