27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u)

Evet, değil kemiklerini, parmak uçlarını bile düzüp koşmaya gücümüz yeter.

Bilakis, Biz onun (her insanın asla bir başkasına benzemeyen ve taklit edilmeyen imzası bilinen) parmak uçlarını dahi derleyip (yeniden ve aynen) düzene koyup eski haline getirmeye Kâdiriz (ve bunu gerçekleştireceğiz).

Hayır, kesinlikle değil. Kemiklerini parmak uçlarına varıncaya kadar bütün özellikleriyle yeniden meydana getirmeye gücümüz yeter.

Evet, bizim onun parmak izlerini bile, aynen eski haline getirmeye gücümüz kudretimiz yeter.

Evet. Onun parmak uçlarını bile derlemeye güç yetiririz.

Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

(Değil yalnız kemikleri bir araya getirmek), daha doğrusu biz o insanın parmak uçlarını (dünyada olduğu gibi düzeltib) toplamağa da kadiriz;

Evet, Bizim onun parmak uçlarını dahi yapmaya gücümüz yeter.(*)*

Evet, bizim onun parmak uçlarına varıncaya kadar bir araya getirmeye gücümüz yeter.

Evet, onun parmak uçlarını bile yetişir gücümüz düzeltmeye de

Hayır, Biz, parmak uçları(na varıncaya kadar onun vücudunu tam olarak) yeniden kurmaya muktediriz.*

Halbuki parmaklarının ucunı bile yerine koyacağız.

Evet, Biz onu, parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle yeniden yapmaya kadiriz.

Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.[566]*

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Evet; parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.*

Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını

Hayır, hayır! Biz, onu parmak uçlarına¹ varıncaya dek yeniden düzenlemeye gücü yetenleriz.*

Evet, biz parmak uçlarını bile derleyib iade etmiye kaadiriz.

Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yetenleriz.

Evet, onun parmaklarına varıncaya kadar düzeltmeye gücümüz yeter.

Oysaki onun parmaklarını hep bir boyda yaratmıya bile Bizim gücümüz yeter.

Elbette biz parmaklarının uçlarını da düzeltmeye [³] kaadiriz.*

Evet, onun parmak uçlarını dahi düzeltmeye güç yetirenleriz.

Hayır, elbete buna gücümüz yeter! Hem de sadece kemiklerini değil, hayat boyu değişmeyen taklit edilemez parmak uçlarını bile —özel çizgileriyle birlikte— yeniden düzenlemeye gücümüz yeter Bizim!

Evet, parmak kemiklerini tesviyeye / derlemeye güç yetirenler’iz.

Evet! Biz onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yetenleriz.

Evet! Bizim gücümüz, parmak uçlarına varıncaya kadar,¹ onu yeniden yaratmaya yeter.*

Hayır, kesinlikle! Onu parmak uçlarına kadar yeniden var etmeye kâdiriz!

Bilakis, biz onu parmak uçlarındaki çizgilere varıncaya kadar düzenleyip eski haline getirmeye muktediriz. 18/49, 54/50...55

Bilakis onu parmak uçlarına kadar yeniden diriltmeye kadiriz.[5444]*

Evet... Parmaklarının uçlarını da düzeltmeye kâdirleriz.

Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz!

Evet, toplarız, onun parmak uçlarnı düzenlemeğe gücümüz yeter.

Evet (Biz bunu yaparız), parmak uçlarını bile eski haline getirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Evet, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar Biz onu derleyip toplamaya kadiriz.(1)*

Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz.

evet ya'nį direvüz ķaadırlarken aña kim ŧoġru eyleyevüz barınaķları ucını.

Evet, biz ḳādirlerüz berāber eylemege barmaḳları ucın.

Bəli, Biz onun barmaqlarını da (barmaq sümüklərini də, barmaqlarının uclarını da) düzəltməyə qadirik!

Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!

Nay, We are able to put together in perfect order the very tips of his fingers.(5812)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.