1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ

Sonra bir alak (embriyo) yapıldı, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

Sonra bir kan pıhtısı oldu da onu yarattı, azasını düzüp koştu.

Sonra bir kan pıhtısı oldu da Allah onu yaratıp biçimlendirerek düzene koydu.

Sonra ana rahmiyle bağ kurarak rahim duvarına yerleşen döllenmiş yumurta haline geldi. Allah onu insan biçiminde yarattı. Yaratılış amacına uygun olarak şekillendirdi.

Sonra bir alaka (embriyo) oldu. Derken (Allah onu) yarattı ve düzgün bir şekle soktu.

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

Sonra meniden bir kan pıhtısı olmuş da, Allah onu yarattı, derken (insan) biçimine koydu.

Sonra döllenen bir zigot oldu: Yani, Allah şekil verdi ve düzeltti.

37,38,39,40. O, akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra döllenmiş hücre. Bu safhada Allah onu yaratıp ona şekil vermişti. Ondan iki cinsi, erkeği ve dişiyi var etmişti. Bunları yapan Allah'ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?[697]*

38,39. Sonra donmuş kan oldu, sonra ona can verdi, düzenledi, bundan da erkek, dişi çiftler yarattı

Sonra bu, bir “alaka” oldu (embriyoya dönüştü). Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu yaratıp şekil vermişti.

Sonra bu, bir “alaka”[568] oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.*

Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.

Ve bir embriyoya dönüştükten sonra O yaratıp biçim verdi?

Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi.

Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de

Sonra bir “alaka”¹ oldu. Derken onu yarattı ve ona biçim verdi.*

Sonra o (menî) bir kan pıhtısı olmuş, derken (Allah, onu) insan biçimine koyub yaratmış, (uzuvlarını) düzenlemişdir.

Sonra bir alaka(2) oldu da, (Allah onu insan şeklinde) yarattı ve (a'zâlarını)düzenledi.*

Sonra kan pıhtısından (oluşmadı mı?). Sonra Rabbi onu yarattı ve şekil verdi.

O, sonra kan pıhtısı oldu. O kandan Allah onu yarattı, âzasını düzeltti.

Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu yaratıp şekil vermişti.

Sonra bu bir damla su, rahme yapışan kan pıhtısı gibi bir hale gelen alakaya dönüşmedi mi? Böylece Allah, onu bir insan nüvesi olarak yaratıp biçimlendirmedi mi?

Sonra bir “alaka” oldu; derken yarattı, tesviye etti.

Sonra bu (zigot) [‘alaka]ya (embriyoya) dönüşmüş, (Allah) onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmiştir.

Sonra o, pıhtılaşmış kan oldu, derken (Allah ona) rûh verip yarattı ve bir şekil verdi.

ve sonra döllenmiş hücre; bu safhada Allah [onu] yaratmış ve olması gerektiği gibi şekil vermişti, 16

Sonra bir parçacık pıhtı olmuş, Allah da onu yaratıp şekil de vermişti. 3/6, 80/17...23

Sonra bir parçacık pıhtı olmuş; bu safhada (Allah) onu yarattığı (gibi) şekil de vermişti;

Sonra bir kan pıhtısı oldu, artık (Allah onu) yarattı, sonra da (azasını) düzeltti.

Sonra (rahim cidarına) yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi.

Sonra alaka (rahme asılan embriyo) oldu da (Rabbi onu) yarattı, düzenledi.

Sonra rahme asılı hale geldi, arkasından Allah ona şekil[*] verip organlarını tamamladı.*

Sonra “alaka” olmuş, Allah, onu yaratmış ve düzenlemişti.

Sonra aleka(5) oldu; derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi.*

Sonra o, bir çiğnem et oldu da Allah onu yarattı, ardından düzgün bir şekle ulaştırdı.

andan oldı uyışmış ķan pes yarattı pes tamām eyledi.

Andan ṣoñra uyumış ḳan oldı, Allāh yaratdı eti ve endāmın düzetdi.

Sonra laxtalanmış qan oldu və (Allah) onu yaradıb surət verdi (insan şəklinə saldı).

Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned

Then did he become a leech-like clot; then did ((Allah)) make and fashion (him) in due proportion.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.