25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u)

Şüphe yok ki onu toplayıp unutturmamak da bize düşer, okumak ve tertib etmek de.

 Çünkü şüphesiz, Onu (Kur’an’ı kalbinde) toplamak ve Onu (Sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir.

Çünkü O'nu senin kalbine yerleştirmek ve gerektiğinde okutturmak bizim işimizdir.

Kur'ân'ın telifi, hâfızana yerleştirilmesi, bütünlük kazandırılarak okunması ve okutulması bize aittir.

bk. et-Tefsîru’l-Kebir, 30/224

Şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize düşer.

Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş)tir.

Çünkü O Kur'an'ı (kalbinde) toplamak ve dilinde okuyuşunu sağlamak bize aiddir.

Çünkü onu derlemek de okutmak da Bize aittir.

Şüphesiz onu kalbinde toplamak ve sana okutturmak yalnızca bize aittir.

Çünkü onu toplamak, onu okumak bizim işimizdir

Şüphesiz bütün yaptıklarını bir araya getirmek ve onları sana okumak Bize aittir.

(Biz Kur’ân’ı) kalbinde cem’ idüb lisânınla okutacağız.

Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak Bize düşer.

Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir.

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.

Onu toplamak da okutmak da bize düşer.

Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı

Şüphesiz, O’nu senin kalbine yerleştirmek ve (sana) okutturmak bize aittir.

Kuşkusuz, onun toplanması ve okunması Bize aittir.¹

1- Hesaba çekilen kişinin yaptıklarının ve ihmal ettiklerinin bir bir okunması, ortaya konması Bizim işimizdir.

Onu (göğsünde) toplamak, onu (dilinde akıtıb) okutmak şübhesiz bize âiddir.

Şübhesiz ki onu (senin kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize âiddir.

Onun (sana ait kitabın) toplanıp bir araya getirilmesi ve onun okutulması bize aittir.

Çünkü onu derlemek de, okutmak da Bize düşer.

Çünkü O/nu kalbinde toplamak ve lisanında kıraatini sabit kılmak bize aittir.

Muhakkak ki onun toplanması ve okunması Biz’e düşer.⁵

5 Kur’an’ın cem’ini zaten Hz. Peygamber sağlığında yapmıştı. Mescid-i Nebevi’deki nüsha bunun delilidir. Cebrail’le her Ramazan’da arz etmelerinden ay... Devamı..

Hiç şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (diline salarak) okumak bize aittir.

Korkma, onu senin yüreğine ve zihnine yerleştirmek ve gerektiğindeokutmak Bize düşer.

Bize aittir, onun toplanması ve okunması!

Kuran’ı sana yükleyip okutmak bizim işimiz.

Sen insanlara sözlerimizi iletmen için seçilen elçisin. Elçi olarak sana güç verdik. Söylenenleri aklına kalbine yazman, hafızanda tutman, anlamlarını anlaman konusunda seni yalnız bırakmadık. Senin hafıza gücünü anlama gücünü destekledik. Sen diğer insanlar gibi değilsin. Bizim elçimizsin. Sana gönderilen ayetleri, ayetlerin anlamlarını, nasıl uygulayacağını aklına, kalbine biz yazarız. Senin; ayetin anlamı ne demek, nasıl uygulanacak gibi sorular sormana, sorularının peşinden gitmene ihtiyacın yok. Sen katımızdan sana gönderdiğimiz ayetlerimizi unutmaktan muaf tutulacaksın ve asla unutmayacaksın! Onun için acele etme! Anlayıp hafızana kaydetmek için tekrar etme! Kaldı ki sen bunu yapsan da bizim istediğimiz şekilde anlayamaz, hafızana kaydedemezsin. Onun için kendini bırak! Sadece sana okunanı dinle! Andolsun ki hafızana eksiksiz olarak ayetleri anlamlarıyla birlikte yazacağız.

Şüphesiz ki onun toplanması ve okunması sadece bize aittir.

Şüphesiz onu, (Kur’an halinde) toplayarak okutmak, Bize aittir.

çünkü onu [senin kalbine] yerleştirmek ve [gerektiğinde] okutturmak Bizim işimizdir. ⁷

7 Yani, “Sana onu hatırlatmak ve onun zihin ve kalp ile okunmasını sağlamak Bize düşer”. Önceki notta işaret edildiği gibi, Kur’an, ancak düşünerek, s... Devamı..

Bütün yaptıklarını bir araya toplamak ve onu sana okumak bizim işimiz. 18/49, 54/50.55

Şüphesiz onun toplanması da, okunuşu da bize düşer;[⁵⁴⁵³]

[5453] Buradaki kurâneh isim değil mastardır ve “okunuş” anlamına gelir bkz: 10:15, not 26.

Şüphe yok ki onu (Kur'an ayetlerini kalbinde) toplamak ve okutmak da bize aittir.

Şüphesiz onu bir araya getirmek ve okumak bize aittir.

Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.

Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.

Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okumak bize düşer.

Onun kalbinde cem'i ve lisânında isbâtı bize 'âiddir.

(Yaptığını da yapmadığını da) toparlayıp bir araya getirmek bizim işimizdir.

Şüphesiz, onu toplayıp, okumak bize düşer.

Onu toplamak da, okutmak da Bize aittir.

Onu toplamak ve okumak bize düşer.

bayıķ üzerümüzedür dirmegi daħı oķımaġı ya'nį dilüñde.

Bizüm üstümüzedür anı dirmek, daḫı anı oḳumaḳ.

Çünki onu (sənin qəlbində) cəm etmək, (dilində) oxutmaq Bizə aiddir.

Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.

It is for Us to collect it and to promulgate it:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.