24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i)

Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.*

(Ey Nebim, Cebrail Sana vahiy getirdiğinde) Onu (Kur’an’ı kavrayıp ezberlemek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durman (yersizdir).

Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.

Onu, Kur'ân'ı çabucak kavramak, okumak, atlamamak için dilini kıpırdatma.*

Onu (sana vahyedileni) acele ile (kavrayıp ezberlemek) için, (Cebrail tamamını sana vahyetmeden) onunla beraber dilini oynatma.*

Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

(Ey Rasûlüm, vahy daha tamamlanmadan) ona acele ederek, (kelimeleri kaçırmıyayım diye) dilini onunla depretme;

O vahyi çarçabuk elde etmek için dilini onunla depretme!

Vahyi ezberlemek için dilini acele kıpırdatma!

Onu ivetliyerek, dilini kımıldatma

(Yaşadıklarını görünce, heyecandan ne yapacağını şaşıracak ve ona denilecek ki:) Amel defterini okurken (yaşadıklarını seyrederken) telaşla dilini dolaştırıp durma (ne diyeceğini şaşırma)!

(Yâ Muhammed) vahiy tamam olmazdan evvel lisânını acele ile tahrîk itme

Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle.

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.  *

Onu aceleye getirip dilini oynatma.*

Onu hemen okumak için dilini depretme.

Depretme ona dilini iyvedinden onu

Telaşla, geçiştirmeye çalışarak, dilini dolaştırıp durma!¹*

Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme.

(Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur'ân'ı) acele(ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma!(2)*

Onu (yaptıklarının kayıtlı kitabını okumak için) acele ederek dilini hareket ettirme.

Onu çarçabuk okuyacağım diye dilini dolaştrma.

Muhammed! Vahiy bitmesin diye acele almak için dilini kımıldatma,

Onu (vahyi) ivedilikle bellemek için (tekrarlamak amacıyla) dilini kımıldatıp durma.

Ey Muhammed! Cebrail sana Kur’an’ı vahyederken, onun bir kısmını unuturum endişesiyle, ayetleri çabucak ezberlemek için dilini aceleyle oynatıp durma.

Acele etmek için dilini bununla ilgili hareket ettirme!

(Ey suçlu kişi)! Artık onu (hakkındaki hükmü) çabucak almak için dilini kımıldatma! [*]*

(Ey Muhammed!) O (Kur’an’ı Cebrâil sana okurken, unutmamak için) acele edip dilini onunla beraber hareket ettirip durma.¹*

[VAHYİN sözlerini tekrarlarken] dilini hızla oynatıp durma: 6

Defterini okurken telaşla dilini dolaştırıp durma! 17/13-14, 18/49

O sebeple aceleyle dilini oynatıp durma:

Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma.

Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. [20, 114]

(Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.*

(Ona şöyle denir:) “Temize çıkmak için boşuna ağzını yorma.

-Dilini acele ile hareket ettirip durma.

Onu acele ile okumak için dilini kıpırdatma.(2)*

Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!

[307a] depretme anuñ-ıla ya'nį ķur’ān-ıla dilüñi tā ive alasın.

Depretme dilüñi anuñla tizledüp.

(Ya Peyğəmbər! Cəbrail sənə Qur’an oxuduğu zaman) onu tələm-tələsik əzbərləmək üçün dilini tərpətmə! (Sən də onunla birlikdə Qur’anı təkrar etmə, yalnız dinlə!)

Stir not thy tongue herewith to hasten it.

Move not thy tongue concerning the (Qur´an) to make haste therewith.(5820)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.