26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun)

Hayır, insanın azası, aleyhine tanıklık eder.

 Aslında gerçek şu ki; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir. (Hesap günü birtakım mazeretler belirtse de, nefsinin kötülüklerine bizzat kendisi şahittir, herkes kendi ayarını ve amacını bilmektedir.)

Hayır, aslında insan kendi aleyhine şahitlik yapacak.

Üstelik insan, vicdanıyla, organlarıyla nefsine karşı şâhitlik eder.

Hakikatte insan kendi kendine karşı bir şahittir.

Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

Doğrusu insan, nefsine karşı murakabeci bir şahiddir.

Evet, insan nefsinin ne mal olduğunu görüyor.

Doğrusu insan, kendi öz benliğinin gözlemcisidir.

14,15. Hayır, insan birtakım özürler sayabilse de, kendi iç özünün görücüsüdür

Aslında insan bizzat kendinin gözeticisidir.

14,15. O gün insân ne kadar ’özür bulsa yine kendi kendine karşu basîreti ve hâli ile şâhid olacakdır.

14,15. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu, artık kendi kendinin şahididir.

14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

14-15. Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır.

Artık insan, kendi kendinin şahididir.

Doğrusu, insan kendi kendisine tanıktır.

Doğrusu insan kendi nefsini görür,

Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir

14-15. (İnsan, hesap günü, azaptan kurtulmak için) her ne kadar birtakım mazeretler ileri sürse de aslında kendi nefsinin aleyhine (bütün azaları ile birlikte) bizzat kendisi şahittir.

Hayır! Aslında o insan, kendi aleyhine tanıktır.

Daha doğrusu insan (bizzat) kendisine karşı bir şâhiddir.

14,15. Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma'zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir!

Ancak insan kendi nefsini çok iyi görendir.

Daha doğrusu kişi kendini herkesten daha iyi bilir,

Bununla da kalmayacak, belki insan öz nefsine [⁶] de şahit olacak,

[6] Günahlarını gizlemeyerek kendi azası şahit olacak.

Bilakis, o gün insan kendi kendini en iyi görendir.

Hayır! İnsan, kendi nefsine karşı bütünüyle basiret kesilir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

Aslında insan, kendi hâlini görmekte ve nasıl bir âkıbete lâyık olduğunu pekâlâ bilmektedir.

Evet! İnsan, kendi nefsine bakıp görecektir.

14,15. Mazeretler savursa da // insan, kendi içini ayna gibi görecek...

Hesap gününde insan kendini görür. Rabbinin huzurunda ne kadar aciz ne kadar çaresizdir. Üzerine düşen görevleri yapmadığını, yeryüzündeki yaşamını bir hiçlik üzerine yaşadığını anlar. Sanki Rabbin onu yeryüzüne anlamsız olarak göndermiş. Sanki yeryüzünde bir hiçlik uğruna yaşamını sürdürecekmiş. Hayır! Andolsun ki hayır! Hesap günü bütün gerçekler yüzüne okunacak! Yeryüzündeki insan yaşamının bir hiçlik üzerine kurulmadığını öğrenecektir. Andolsun ki insanın yeryüzünde aldığı her nefesin, yaşadığı her anın mutlaka anlamı vardır.

14,15. (Birtakım) mazeretler ileri sürmeye kalkışacak olsaydı bile artık insan kendi kendinin şahididir.

14,15. Aslında insanoğlu (her ne kadar) mazeretlerini ortaya atsa da kendi kendisinin ne olduğunu, çok iyi bilir.¹

1 Burada insanın, hakikati anlatılmaktadır. Zîrâ insan, ne yaptığını bilmeyecek bir bedenden ibaret değil, kendisini, kendi vicdanında duyan bir varlı... Devamı..

hayır, aslında insan, kendi aleyhine şahitlik yapacak,

Aslında insan bizzat kendinin gözeticisidir. Hatta insan o gün kendi aleyhine şahitlik yapacak. 6/130, 41/19...28

bilakis insan kendi benliğine şahit olacak;[⁵⁴⁵¹]

[5451] Veya basiret’i ikinci mübteda sayarak “basiretli insan kendi nefsine hâkim olandır” veya mahzuf bir mevsufun sıfatı (huccetun basiretun) sayara... Devamı..

14,15. Artık insan (o gün) -ne kadar özür sayıp dökse de- kendi kendinin şahididir.

(Yaptığı kötülüklerin hepsi -amel defterinde yazılıdır- gözünün önüne serilmiştir, yaptıklarından çok pişmandır, fakat özür dilemeye dermânı yoktur. Ç... Devamı..

Aksine insan (O gün) kendinin ne olduğunu görür,

Doğrusu insan kendi şahsı aleyhine bir hüccetir.

14, 15. Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. [16, 23; 58, 18]

Doğrusu insan kendi nefsini görür,

14,15. İnsân her ne kadar ma'zeretler dermeyân ider ise kendi nefsine basîrdir. (Kendi hâlini temamiyle bilir.)

Aslında insan, kendi aleyhine açık bir belgedir.

-Evet, insan kendini görecektir.

Aslında insan kendi kendisinin şahididir:

Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır;

14-15. belki ādemį nefsi üzere ḥüccetdür eger bıraķdı-y-ise daġı 'uzurlarını.

Bel ki ādem oġlı öz nefsine ṭanuḳdur,

Doğrusu, insan özü-özünə şahiddir!

Oh, but man is a telling witness against himself,

Nay, man will be evidence against himself,(5819)

5819 Cf. 24:24, and n. 2976: "On the Day when their tongues, their heads, and their feet will bear witness against them as to their actions." It is no... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.