18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Bel yurîdu kullu-mri-in minhum en yu/tâ suhufen muneşşera(ten)

Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahifeler verilsin onlara.

Hayır; doğrusu (bu kâfirlerin) her biri, kendisine (mucize gibi) açılmış sahifelerin gelip verilmesini isteyip (bekliyorlar).

Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.

Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.

Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

52.İbnu Münzir`in Suddi`den rivayet ettiğine göre müşrikler: "Eğer Muhammed doğru söylüyorsa her birimize üzerinde ateşten korunacağına dair güvence y... Devamı..

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah'ın emrini bulsun).

Hayır, onlardan her biri kendisine, açılmış (hazır) sahifeler (vahiy mesajlarının) verilmesini istiyor. (Sana tabi olmamak için…)

49,50,51,52. Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

Hayır, onların her biri kendileriyçin açık sayfalar gelmesini mi diler?

(Onlar bunca uyarıya rağmen hala) istiyorlar ki; her birine ayrı ayrı hitap eden birer kitap verilsin.

Hepsi Allâh tarafından kendilerine mahsûs bir varaka gelmesini istiyorlardı.

Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor

Hayır! Onların tamamı, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.

Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.

Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.

Hayır! Onlar (Kur’an’ının hatırlatma ve öğüdünden kaçanlar) istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).

Daha doğrusu, hepsi de kendilerine açık kitaplar verilmesini isterler.

Hayır, onlardan her biri kendisine gökten peygambere teba/iyet etmesini nâtık açık nâmeler gelmesini ister.

Bilakis, onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.⁸

8 Krş. En’âm, 6/7, 124; İsrâ,17/93

Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Hayır; aslında onların her biri, bir Peygambere itaati gururuna yediremiyor, kendisine özel olarak açılmış ilâhî sayfalar verilmesini istiyor.

Aksine onlardan her kişi ister ki yayımlanmış sahifeler verilsin!

Yoo aslında herkes kendisine, kendisine göre yazılmış kitapçıklar verilsin istiyor

Doğrusu inkâr edenler sanki sadece kendileri için birer tane elçi gelsin, sadece kendilerine vahiy gönderilsin istiyorlar. Başka türlü inanmayacaklar mı?

Aslında onların her biri, kendisine (önünde) açılmış sahifeler (vahiy) verilmesini istiyor.

Bir de onlardan her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler! ²⁹

29 Lafzen, “onların her biri kendilerine açık seçik metinler verilmesini isterler”, yahut “açılmış sahifeler” (yani, herkesin anlamasına açık): karş. ... Devamı..

Hem bu vahiyden kaçıyorlar hem de kendilerine özel hitap eden vahiyler istiyorlar. 4/153, 17/90…94

Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.

Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!

Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.

Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.

İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.(7)

(7) Herbiri için gökten özel bir kitap insin; 6:7’de geçtiği gibi, ona elleriyle dokunabilsinler.

İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

belki diler her gişi anlardan kim virinile bitiler açılmış.

Bel ki diler her kişi anlardan, açılmış ṣuḥuflar virile.

Xeyr, onların hər biri özünə (göydən) nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyər.

Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah).

Forsooth, each one of them wants to be given(5806) scrolls (of revelation) spread out!

5806 Cf. 17:93: "Until thou send down to us a book, that we could read". The Unbelievers pretend, in ridicule, that they would believe if a special me... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.