9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Neżîran lilbeşer(i)

Korkutucudur insanları.

(Bütün bunlar) Beşer (insan) için bir uyarıdır.

İnsanlar için uyarı, korku vasıtasıdır

İnsanlar için sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan büyük bir uyarıcıdır.

İnsanlık için bir uyarıcıdır.

Beşer (insan) için bir uyarıdır.

Kocundurmak için insanları,

İnsanlar için,

İnsanlık için bir uyarıcıdır.

35,36,37. Ateş büyük belâların biridir, içinizden ilerlemek, ya da gerilemek istiyen kimse için kocundurandır

(O cehennem) insan için (bir uyarıcıdır).

32,33,34,35,36. Cehennemin müdhîş bir mahal oldığına ve bunun da insânlar içün bir ihtâr teşkîl itdiğine kamer ve ortalığı zulmetde bırakan gice ve etrâfı tenvîr iden sabah nâmına yemîn iderim.

32,33,34,35,36,37. Hayır, hayır öğüt almazlar. Aya, dönüp gelen geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen kimseye, insanoğlunu uyarıcı olarak anlatılan cehennem büyük olaylardan biridir.

32,33,34,35,36,37. Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

35, 36, 37. O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.

Halklara bir uyarıdır.

Uyarmak için insanları..

Kocundurmak içi beşeri

Beşer için uyarıcıdır;

36,37. İnsan (lar) için, sizden ileri gitmek, yahud geri kalmak isteyenler için en korkutucu olmak bakımından.

İnsanlar için bir korkutucu olarak!

İnsan için bir uyarıdır.

ademoğlunu uyarıcı olarak,

36, 37. İnsanları, sizden hayır ve imanda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri Allah azabıyle korkutur.

Beşer için bir uyarıdır.

Ve insanlığa yöneltilmiş en önemli uyarıdır.

Beşer için bir uyarıcı olmak üzere!

36,37. İnsanlık için yani sizden ileri gitmek veya geri(de) kalmak isteyenler için uyarıcıdır.

35,36,37. Gerçekten o (cehennem) sizden öne geçmek veya geride kalmak isteyen insanlar için, büyük uyarılardan birisidir.

–ölümlü insan için bir uyarı–

O, insanlar için çok ciddi bir uyarıdır. 14/52, 76/29

insan soyu için bir uyarıdır;

İnsan için bir korkutucu olarak.

Beşer için en büyük uyarıdır.

İnsanlar için uyarıcıdır;

insanoğlu için uyarıdır.

İnsanlar için bir uyarıcıdır.

İnsanlar için bir uyarıcıdır:

İnsan için bir uyarıcıdır.

36-37. ķorķıtmaķ içün ādemiyi anı kim diledi sizden kim ilerü vara ya'nį ħayra yā girü ķala ya'nį ħayrdan

Ögütdür ādem oġlanlarına.

(O, Allahın əzabı ilə) qorxudur insanları -

As a warning unto men,

A warning to mankind,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.