9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehâ le-ihdâ-lkuber(i)

Cehennem, şüphe yok ki pek büyük mahluklardan biridir.

Gerçekten o (kıyamet, mahşer ve cehennem), büyük (musibet)lerden biri (konumundadır, ama insanlar bunu ciddiye almamaktadır).

o cehennem belaların en büyüğüdür.

O Sekar, Cehennem büyük belâlardan, uyarılardan biridir.

Gerçekten o (cehennem), büyük (bela)lardan biridir.

Gerçekten o, büyük (musibet)lerden biridir.

Muhakkak o cehennem, büyük belâlardan biridir;

O (on dokuzlu) Cehennem, (İlahî) büyük mucizelerden biridir.

Şüphesiz o Sekar, büyük felâketlerden biridir.

35,36,37. Ateş büyük belâların biridir, içinizden ilerlemek, ya da gerilemek istiyen kimse için kocundurandır

O (cehennem) gerçekten büyük (bir uyarı) dır.

32,33,34,35,36. Cehennemin müdhîş bir mahal oldığına ve bunun da insânlar içün bir ihtâr teşkîl itdiğine kamer ve ortalığı zulmetde bırakan gice ve etrâfı tenvîr iden sabah nâmına yemîn iderim.

32,33,34,35,36,37. Hayır, hayır öğüt almazlar. Aya, dönüp gelen geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen kimseye, insanoğlunu uyarıcı olarak anlatılan cehennem büyük olaylardan biridir.

32,33,34,35,36,37. Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

35, 36, 37. O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.

Bu büyüklerden birisidir.

Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.

her halde büyüklerin biridir o Sekar

Kuşkusuz o en büyüklerden biridir.

hakıykaten (o cehennem) büyük büyük (belâ) lardan biridir,

32,33,34,35. Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir.

Sakar (Rabbinin) en büyük ayetlerinden birisidir.

gerçekten o, başa gelecek olanların en büyüklerinden biridir,

Cehennem büyük belâlardan biridir.

Ki gerçekten o (Kur'an), büyüklerden (ulvi ayetlerden) biridir.

Sekar denilen bu cehennem ateşi, zâlimleri bekleyen en büyük felâketlerden biridir!

O (Sekar) elbette Büyükler’in birisidir;

O (cehennem), büyük (ceza)ların birisidir.

35,36,37. Gerçekten o (cehennem) sizden öne geçmek veya geride kalmak isteyen insanlar için, büyük uyarılardan birisidir.

Şüphe yok ki bu [cehennem ateşi] gerçekten büyük [bir uyarı]dır

Cehennem çok korkunç bir şeydir. 14/16-17, 67/6...12

Şüphesiz o (cehennem ateşi, musibetlerin) en eşsizidir;[5431]*

Şüphe yok ki, o (cehennem) elbette büyüklerin biridir.

O sekar belâların en müthişidir.

Ki o (Sekar), büyük(bela)lardan biridir.

İyi anlayın ki Sakar, (Ahiretin) en büyüklerinden biridir;

Ki o, büyük bir şeydir.

O Sakar belâların en büyüklerindendir.

Ki o gerçekten en büyüklerden biridir.

bayıķ ol ulularuñ birisidür.

Ol Saḳar ulu belālaruñ birisidür.

(Cəhənnəm) böyük bəlalardan biridir!

Lo! this is one of the greatest (portents)

This is but one(5800) of the mighty (portents),*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.