25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kellâ velkamer(i)

Hayır, gerçekten de andolsun aya.

 Hayır; (kâfirlerin iddiası boşunadır) andolsun Ay’a,

Hayır, onlar asla öğüt almazlar. Aya andolsun ki,

Hayır, öğüt almayacaklar. Parlamakta olan aya andolsun!

Hayır. Andolsun aya,

Hayır; aya andolsun,

Hayır, onlar öğüd almazlar! Kamer hakkı için,

32,33,34. Hayır! Öyle değil, aya, uzaklaştığında geceye ve ağardığında sabaha andolsun.

Hayır, hayır, aya

Hayır (onlar öğüt almazlar)! Ay'a (yemin olsun)!

32,33,34,35,36. Cehennemin müdhîş bir mahal oldığına ve bunun da insânlar içün bir ihtâr teşkîl itdiğine kamer ve ortalığı zulmetde bırakan gice ve etrâfı tenvîr iden sabah nâmına yemîn iderim.

32,33,34,35,36,37. Hayır, hayır öğüt almazlar. Aya, dönüp gelen geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen kimseye, insanoğlunu uyarıcı olarak anlatılan cehennem büyük olaylardan biridir.

32,33,34,35,36,37. Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun!

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki,

Hayır, andolsun Ay'a,

Kuran'daki yeminlerin fonksiyonu için bak 89:5.

Hayır, andolsun aya,

Hayır hayır o Kamere

32-33-34. Hayır (onlar asla öğüt almazlar)! Aya, dönüp gittiği zaman geceye, ağardığı zaman sabaha kasem olsun ki,

Hayır! Anlayan kim? Ay'a ant olsun;

Fakat ne gezer! Andolsun aya,

32,33,34,35. Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir.

Hayır! Hayır… Ay’a…

Gözünüzü açın. Ay hakkı için,

Hayır [⁸], bunu düşünemezler. Ay hakkı için,

[8] Veya evet, evet.

Hayır, asla! (öğüt almazlar). Andolsun ay’a,

Hayır, andolsun aya.

Hayır; bütün dünyanın karanlıklara boğulduğu bir çağda, gönülleri aydınlatacak Peygamberlik nurunun doğuşunu hatırlatan Ay’a andolsun,

Hayır! Yemin olsun Ay’a;

32,33,34. Yoo hayır! Ay aşkına, // çekip giden karanlık aşkına // söküp gelen şafak aşkına derim ki,

Andolsun! Gökyüzündeki aya!

Hayır! Yemin olsun: Aya,

32,33,34. (Ama onlar) asla (öğüt almazlar.) Aya, döndüğü zaman geceye ve ağardığı zaman sabaha, yemin olsun ki,

EVET, hilali düşün! ²³

23 Bu ayet, ve yemin edatının, kendisinden sonra belirtilen gerçeğe ya da gerçeğin kanıtına ağırlık kazandırmak için -tanıklığa çağrıda olduğu üzere- ... Devamı..

Aya andolsun ki. 54/1...5

EVET,[⁵⁴²⁷] Ay şahit olsun![⁵⁴²⁸]

[5427] İki tarafı da gören bu mâna için bkz: 96:6. [5428] Nüzul sürecinde gelen ilk yemin (Bkz: 77:1, not 1). Bu yeminlerle, yemin edilen şey üzeri... Devamı..

(Ey insanlar) Haberiniz olsun, Andolsun aya,

32-33. Hayır ve Ay... Ve dönüp gitmekte olan gece...

Hayır. Kasem olsun kamere.

Hayır! İş kâfirlerin dediği gibi değil. Ay'a,

Hayır, andolsun Aya,

Hayır! (Kâfirler bundan mütenebbih olmazlar) Kamerle,

Hayır; Ay’ı[*],

[*] Âyetin tam meâli şöyledir: "Hayır Aya yemin olsun". Türkçede yemini, doğru söylediğinden şüphe edilen kişi yapar. Allah'ın yaptığı bu gibi yeminle... Devamı..

Hayır, Ay'a andolsun ki,

Hayır! Yemin olsun Aya.

Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay'a,

ḥaķķaa! ay haķķı-y-ıçun,

Anuñ gibi degül, ay ḥaḳḳı‐çun,

Xeyr! (İş heç də bu müşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir). And olsun aya;

Nay, by the Moon

Nay, verily: By the Moon,(5798)

5798 An oath in human speech calls in evidence something sacred in the heart of man. In Allah's Message, also, when delivered in human language, solem... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.