20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve rabbeke fekebbir

Ve Rabbini büyük bil.

Sadece Rabbini tekbir edip yücelt! (Ve O’nun İlahi sıfatlarını anlatıp duyur.)

Rabbinin büyüklüğünü duyur, bildir. Çünkü büyüklük sadece O'na aittir.

Yalnız Rabbini yücelt, O'nun büyüklüğünden bahset.

Rabbini tekbir et (yücelt).

Rabbini tekbir et (yücelt)

Rabbini yücelt, (O'nu tenzîh et).

Rabbinin büyüklüğünü an!

Sadece Rabbini yücelt!

Tanrını da büyükle

Ve sadece Rabbini yücelt!

1,2,3. Câme giyinmiş olan peygamber kalk, ihtârâtda bulun, rabbinin şânına ta’z’im it.

Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir.

Sadece Rabbini büyük tanı.

Rabbini yücelt.

Sadece Rabbini yücelt.

Ve rabbını artık büyükle

(Her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederek) Rabbini yücelt.

Rabb'ini tekbir¹ et!

1- Büyüklüğünü, yüceliğini anlat.

Rabbini büyük tanı,

3,4. Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle!

Rabbini büyükle.

Rabbini büyüklükle an [⁸],

[8] Rabbini müşriklerin sözlerinden tenzih et; yahut namazda tekbir getir; yahut O'nu boş şeylerden tenzih et.

Rabbini yücelt.

Ve Rabbini büyüklük ile an.

Korkma, Allah seninle beraberdir! Bunun için, hem yüreğinle, hem de söz ve davranışlarınla Rabb’inin yüceliğini tüm kâinâta ilan et!

Büyükle rabbini!

1,2,3. Ey kendisini gizleyen! // ortaya çık ve anlat // Rabb'ini yücelt.

Rabbini her şeyden üstün tut! Rabbinin sözlerini her sözün üstünde tut! Bil ki Rabbinden başka büyük yoktur. Cahil insanların yaptığı gibi uydurdukları ilahları yüceltme! Onların yalancı tanrılarının hiç bir gücü yok! Onların üstünüzde kurduğu otoriteler gelip geçici! Bilin ki yaratılmışların yaratılmışlar üzerinde hâkimiyet kurma hakları yoktur. Buna rağmen onlar insanlar üzerine hâkimiyet kurmuşlarsa haksızlıkla hâkimiyet kurmuşlardır. Bilginin doğrusunu sadece Rabbin bilir! Uydurdukları ilahlar hiç bir şey bilmez. Hükümde de en doğru hükümler Rabbine aittir. Onların kendi kuruntularına göre ilah edindikleri kişilerin veya varlıkların hüküm verme yetkileri yoktur. Hükümleriyle varlıklara otorite kurma hakları yoktur. Onlar gerçeğe göre hüküm vermesini bilmezler. Cahillerin elebaşları atalarından gelen putların adlarını kullanarak kendi çıkarları için toplumlar üzerinde hâkimiyet kurarlar. Putlaştırdıkları varlıkların çoğu insandır. Sen elebaşlarını ve onlara uyanları uyar ki Rabbinin hükmüne boyun eğerek kurtulsunlar. İnsanların yasalarına uyarak insanlara tapmasınlar. Aksi halde kendilerine zulüm yaparlar. Üstelik insanlara haksızlık zulüm yaparak suçlu duruma düşerler. Onlar ne yaparsa yapsın sen şunu bil. Rabbin suçluların cezasını çabuk görür. Rabbinin cezası çok çetin ve şiddetlidir.

Sadece Rabbini yücelt!

Sadece Rabbini yücelt.

Rabbinin büyüklüğünü ve yüceliğini an!

Ve sadece Rabbini yücelt! 3/191...195, 17/110-111

Sadece Rabbini yücelt![⁵⁴⁰²]

[5402] Müslüman hayatının kodlarından olan tekbir (Allahu Ekber) bu emrin dile gelişidir. Ekber ism-i tafdil olarak “en büyük”, sıfat olarak tazim ve ... Devamı..

Rabbinin şanını yücelt

(O'nun, "Yücelerin Yücesi" olduğunu hiçbir ortağı olamayacağını ilan et)

Rabbini tekbir et

Ve Rabbini büyüklük ile an.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden! ) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr'a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Müddessir kelimesi (aslı mütedessir) ayrıca “yalnızlık ve inziva arzu eden” mânasına gelir. Allah Teâlâ, nebîsine “Artık inzivayı bırak, bütün dünyanı... Devamı..

Rabbini tekbir et (O'nun büyüklüğünü an),

Ve rabbini büyükle.

Rabbinin (Sahibinin) büyüklüğünü anlat!

Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla.

Rabbinin büyüklüğünü an.

Rabbinin yüceliğini duyur!

daħı çalabuña tekbįr eyle.

Ve seni yaradanı ulula!

Öz Rəbbini uca tut!

Thy Lord magnify,

And thy Lord do thou magnify!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.