31 Temmuz 2021 - 21 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehu fekkera ve kadder(a)

Çünkü o kesinlikle, düşündü taşındı ve (Kur’an’a ve vicdanına ters) bir ölçü ve düzen (tayin ve) takdir edip (uydurdu).

Şüphe yok ki o, iyice bir düşündü de kendince ölçtübiçti.

Bakınız mesajlarımız inkâr edenlere ulaştırıldığında, onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti.

O Kur'ân'a ve İslâm'ı tebliğe nasıl karşı çıkacağını düşündü ve plan yaptı.

Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. [2]*

Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.

Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca peygambere söyliyecek sözünü) uydurub kurdu.

Zira o, düşündü, ölçtü, biçti.

18,19,20. Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!

O, düşündü, taşındı

Çünkü o, (Kur'an'a nasıl karşı çıkacağını) düşündü ve plan yaptı.

Çünkü o, düşündü, ölçtü biçti;

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.

Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti

Düşündü ve karar verdi.

Çünkü o (Kur'an hakkında ne diyeceğini) uzun uzadıya düşündü, (kendine göre gûyâ bir) ölçü koydu.

Çünki o, (Kur'ân hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya) düşündü ve ölçtü biçti.

Şüphesiz ki o düşündü ve planladı.

Çünkü o, Kur/an hakkında düşündü, taşındı, ölçtü, biçti.

O düşündü ve değerlendirme yaptı.

Çünkü o, ayetlerimiz kendisine tebliğ edilince onları reddetmek için ne yapacağını şöyle bir düşündü, nasıl davranacağını inceden inceyeölçtü biçti,

O, düşündü; değerlendirdi.

Şüphesiz ki o, düşündü ve ölçüp biçti.

Zirâ o, düşündü, ölçtü-biçti,

Bakınız, [mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini] düşünür ve (onu) hesaplar,

O, Kuran hakkında aklı sıra düşündü-taşındı, ölçtü biçti. 10/38, 11/13-14

Çünkü o (vahiy hakkında)[5412] sığ ve yanlış düşündü,[5413] ölçüp biçti;*

Şüphe yok ki o, düşündü, ve ölçtü biçti.

O düşündü, ölçtü, biçti. . .

Zira o düşündü, ölçtü, biçti.

O düşündü, ölçtü biçti.

Çünkü o düşündü ve karar verdi ..

Düşünüp taşındı, ölçüp biçti.

Derin derin düşündü o; ölçtü-biçti.

bayıķ ol endįşe eyledi daħı endāze eyledi.

Ol fikr idüp taḳdīr eyledi nefsinde.

O (Qur’an barəsində) fikirləşdi və (orada deyilənləri öz ürəyində) ölçdü-biçdi.

For lo! he did consider; then he planned

For he thought and he plotted;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.