21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kellâ(s) innehu kâne li-âyâtinâ ‘anîdâ(n)

Hayır, mümkün değil; şüphe yok o, delillerimize karşı adamakıllı inada girişti.

Hayır (bu tıynetteki kimse rahmetime layık değildir); çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı "kesin bir inatçı ve itirazcı” kesilmiştir.

Hayır, asla ummasın. O ayetlerimize karşı adamakıllı inada girişti.

Yağma yok artık. Çünkü o âyetlerimizi inatla inkâra, yalanlamaya kalkıştı.

Hayır. Çünkü o âyetlerimize karşı bir inatçıdır.

Hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır.'

Hayır, (istediğine kavuşamaz) çünkü o, ayetlerimize karşı bir inkârcı idi.

Hayır, çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı kesildi.

Hayır, iş sanıldığı gibi değil. O, bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Hayır, çünkü o, bizim âyetlerimize karşı durmakta idi

Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim ayetlerimizi inatla inkâra/yalanlamaya kalkıştı.

Hayır, yapmayacağım çünki âyâtımıza karşı inad itdi.

Hayır; hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı son derece inatçıdır.

Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.

Hayır, umduğu gibi olmayacak! Çünkü o, âyetlerimize karşı inatla -direnmektedir.

Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.

Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi

Hayır, asla! O Bizim ayetlerimize karşı inat etti.

Hayır (kat'iyyen artırmayacağım). Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine bir inâdcı (kesilmiş) dir.

Hayır! Çünki o, bizim âyetlerimize karşı inadcı kesilmiştir.

Hayır! Şüphesiz ki o ayetlerimize karşı direndi.

Bunu hiç ummasın. Çünkü o, belgelerimize karşı ayak direyip durmuştu.

Asla ummasın. Çünkü o, âyetlerimize karşı inatçıydı.

Hayır, asla! Muhakkak ki o, ayetlerimize karşı inat etmiştir.

Hayır! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçıdır.

Hayır, asla! Çünkü o, ayetlerimize karşı tam bir inatçı kesildi.

Hayır! O, bizim âyetlerimiz için inatçı kesildi.

16,17. sözlerime direteni, // yokuşa süreceğim.

Hayır! Artık böylelerinin mallarını evlatlarını artırmayacağım. Çünkü o ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Gönderdiğimiz gerçekleri inkâr etti.

Hayır! Şüphesiz ki o, ayetlerimize karşı inatçıydı.

Bunu, asla (ummasın)! Çünkü o, Bizim âyetlerimize, hep karşı çıktı.

Evet, o, kendini ayetlerimize karşı bilerek, inatla şartlandırmıştır; ⁷

7 Lafzen, “o, inatçı kesildi (kâne)”. ‘Anede fiilinden türetilen ‘anîd ismi, “doğru olan bir şeyi, doğruluğunu bildiği halde reddeden veya karşı çıkan... Devamı..

Asla! Mademki o ayetlerimize karşı ayak diredi. 23/66, 43/78

Öyle yağma yok![⁵⁴¹¹] Madem ki o, âyetlerimizi inatla (inkâra) saplanmıştır;

[5411] Kellânın bu bağlama en uygun vurgusu bizce budur (Bkz: 96:6, ilk not.).

Hayır. Şüphe yok ki o Bizim âyetlerimiz için bir muannid oldu.

Hiç heveslenmesin! Çünkü o Bizim âyetlerimize karşı inatçı kesildi.

Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

Hayır! (Onun didiği ve tam' itdiği olmaz.) Çünki o, âyetlerimize karşı 'inâd itdi.

Asla! Çünkü o, ayetlerimiz karşısında inatçılık ediyor.

-Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı oldu.

Asla! Çünkü o, âyetlerimize karşı direnip durdu.

Hayır, iş sanıldığı gibi değil! O, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

degül eyle! bayıķ ol oldı nişānlarumuza önici.

Ol bizüm āyetlerümizi unudıcıdur.

Xeyr (bu ola bilməz). Çünki o, ayələrimizə qarşı inadkar oldu.

Nay! For lo! he hath been stubborn to Our revelations.

By no means! For to Our Signs he has been refractory!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.