21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘Alâ-lkâfirîne ġayru yesîr(in)

Kafirlere kolay değildir.

(Ve hele) Kâfirler içinse (kıyamet ve mahşer) hiç kolay değildir. (Bunu başlarına gelince anlayacaklardır.)

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ise, hiç de kolay değildir.

Hele kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, hiç kolay geçmeyecek bir gündür.

İnkârcılar için kolay değildir.

Kafirler içinse hiç kolay değildir.

kâfirlere hiç kolay değildir.

Kâfirler için hiç de kolay değildir.

8,9,10. Sûr'a üfürüldüğünde, işte o gün, çok çetin, çok zorlu bir gündür. Kâfirler için kolay değildir.

Kâfirler için kolay değildir!

İnkârcılar için (hiç de) kolay olmayacak.

8,9,10. Sûr nefh olundığı gün kâfirler içün müşkil bir gün olacakdır.

8,9,10. Sura üflendiği vakit, işte o gün, inkarcılara kolay olmayan zorlu bir gündür.

Kâfirler için hiç kolay değildir.

İnkârcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür.

Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.

İnkarcılar için kolay değil.

Kâfirler için hiç kolay değildir.

Kâfirlere hiç kolay değildir

Gerçeği yalanlayan nankörler için kolay olmayan.

9,10. işte o (vakit, o gün) kâfirlerin aleyhinde pek çetin bir gündür. Kolay değil.

O kâfirlere (hiç de) kolay değildir!

Doğruları inkâr edenler için, hiçte kolay değildir.

tanımazlar için de kolay olmıyacaktır.

9, 10. İşte o gün, kâfirler için çetin bir gün olacak, kolay olmayacak.

İnkârcılar için hiç de kolay değildir.

Küfre sapanlar içinse hiç kolay değil.

Âyetlerimi inkâr edenler için, hiç de kolay olmayan bir Gün!
Ey Müslüman! Her çağda ve her toplumda, Allah’ın ayetlerini inkâr eden, servet ve gücüne güvenerek İslâm’a karşı savaş açan zâlimler senin karşına çıkacaktır:

Kâfirler’e çok kolay değildir.

O gün inkarcıların işi, hiç de kolay değil.

O gün inanmayanlar için kolay değildir. O gün inanmayanlar ne yapacağını şaşırırlar. Çünkü inkâr ettikleri şey gerçekleşmiştir. Ummadıkları hesapla karşılaşıp perişan olurlar. Bu gerçek inanmayanlar için uyarıdır. Eğer uyarıyı yalanlıyor, üstelik azıyorlarsa;

Kâfirler için kolay değildir. [*]

Benzer mesaj: Furkân 25:26.

9,1. İşte o gün, gerçekten kâfirler için, hiç de kolay olmayan, zor bir gündür.

rahatlama günü değil, [şimdi] hakikati inkar edenler için! ⁴

4 Bu, kâfir teriminin Kur’an’da geçtiği ilk yer olduğundan (yukarıdaki sureden önce yalnızca 96. surenin ilk beş ayeti nazil olmuştu), buradaki -ve do... Devamı..

O gün kâfirler için hiç de kolay olmayacak. 22/1-2, 54/6...8

kâfirlerin tümü için hiç de kolay olmayacaktır.[⁵⁴⁰⁸]

[5408] el-Kâfirîn: “Hakikati inkâra saplananlar”. Nüzul sürecinde kullanıldığı ilk yer burasıdır. “Örtmek, kapatmak” anlamındaki kufrden türetilir. Ke... Devamı..

Kâfirlerin üzerlerine kolay değildir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden! ) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr'a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Müddessir kelimesi (aslı mütedessir) ayrıca “yalnızlık ve inziva arzu eden” mânasına gelir. Allah Teâlâ, nebîsine “Artık inzivayı bırak, bütün dünyanı... Devamı..

Kafirler için kolay değildir.

9,10. Kâfirlere hiç kolay olmayan güç ve ağır bir gündür.

Hele kâfirler için; hiç de kolay olmayacak!

Kafirler için hiç kolay değildir.

Kâfirlere hiç de kolay değildir.(2)

(2) Kıyamet gününe dair âyetlerin tasvir ettiği güçlükler, bu âyette de bildirildiği gibi, kâfirler içindir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Nefsim el... Devamı..

Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir.

8-10. ķaçan ürile śūr içine pes şol ol gün gündür duşħar kāfurlar üzere geñez degül.

Kāfirler üstine geñez degüldür.

(O gün) kafirlər üçün asan olmayacaqdır!

Not of ease, for disbelievers.

Far from easy for those without Faith.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.