31 Temmuz 2021 - 21 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lmuddeśśir(u)

Ey (cübbesine) örtünüp bürünen! (Ve uzlet köşesine çekilen, âlemlere rahmet Peygamberim!)*

Ey elbisesiyle başını örten.*

Ey örtüsüne, dinlenmeye, yalnızlığa bürünmüş olan peygamber!

Ey peygamberlik hil'ati giyen inzivaya çekilen Muhammed!*

Ey elbisesine bürünen!*

Ey bürünüp örtünen,

Ey (elbisesine) bürünen Peygamber!

Ey elbiselerine bürünen! (Veya ey peygamberlik ile süslenen!)

Ey vahye bürünen! [691][692]*

Ey vahye bürünen (Peygamber)!

Ey örtüye bürünen!

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!

Ey bürünen (Müddessir)!

Ey örtüye bürünmüş olan.¹*

Ey bürünüb sarınan (Habîbim),

Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)!(2)*

Ey Örtüye bürünen!

Ey örtüsüne [⁷] bürünmüş peygamber!*

Ey bürünüp örtünen!*

Ey örtüsüne bürünen Peygamber! Kur’an mesajını yüreğinde hisseden, fakat onu tebliğ etmekte çekimser davranan Müslüman! Artık kendi kabuğuna çekilerek sâkin ve kendi hâlinde bir hayat sürme zamanı geçti! Bunun için:*

Ey MÜDDESSİR / Bürünen!

Ey (peygamberlik görevine) bürünen!

Ey o (yalnızlığa) bürünen¹ kişi!²*

SEN EY [yalnızlığına] bürünmüş olan! 1

Ey Elçilik görevini yüklenen kişi! 5/67, 33/45...48

SEN ey içine kapanan kişi![5400]*

Ey kaftanına bürünmüş.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden! ) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr'a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! *

Ey örtüsüne bürünen,

Ey örtüsüne bürünen kişi!

-Ey örtüye bürünen!

Ey örtüsüne bürünen!

Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!

1-2. iy ŧon örtünmiş! ŧur pes ķorķıt!

İy ṭonı‐y‐la bürünüp yatan!

Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!

O thou enveloped in thy cloak,

O thou wrapped up(5778) (in the mantle)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.