13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lmuddeśśir(u)

Ey elbisesiyle başını örten.

Hz. Muhammed (s.a.a)'e, ilk olarak 87. sûrenin ilk âyetleri vahyedilmiş, ondan sonra üç yıl vahiy kesilmiştir. Bir gün gökten bir ses duymuş, başını k... Devamı..

Ey (cübbesine) örtünüp bürünen! (Ve uzlet köşesine çekilen, âlemlere rahmet Peygamberim!)

[Not: Müddessir="Dessar-dış elbise" kökünden: Sarınıp bürünen, saklanıp gizlenen kişiler veya kullanılmadığından pas bağlamış kılıç gibi kesiciler (da... Devamı..

Ey örtüsüne, dinlenmeye, yalnızlığa bürünmüş olan peygamber!

Ey peygamberlik hil'ati giyen inzivaya çekilen Muhammed!

bk. et-Tefsîru’l-Kebir, 30/189-190; Lisânü’l-Arab.

Ey elbisesine bürünen!

1.Buhari ve Müslim`in Cabir bin Abdullah (r.a.)`tan onun da Resulullah (a.s.)`tan rivayet ettiğine göre Hira`da Resulullah (a.s.) ilk vahye muhatab ol... Devamı..

Ey bürünüp örtünen,

Ey (elbisesine) bürünen Peygamber!

Ey elbiselerine bürünen! (Veya ey peygamberlik ile süslenen!)

Ey vahye bürünen! [691][692]

[691] Müddessir sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 119.[692] Hz. Peygamberin uyarıcılık misyonuyla ilgili hususlar hak... Devamı..

Ey vahye bürünen (Peygamber)!

1,2,3. Câme giyinmiş olan peygamber kalk, ihtârâtda bulun, rabbinin şânına ta’z’im it.

Ey örtüye bürünen!

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

Ey örtüsüne bürünen!

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

Ey gizlenen,

Bilge Tanrı, Kuran'ı Muhammed'e indirdiği halde Kuran'ın olağanüstü matematiksel mucizesini çağımız insanına bir mesaj olarak sakladı. 19 asal sayısı ... Devamı..

Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!

Ey bürünen (Müddessir)!

Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!

Ey örtüye bürünmüş olan.¹

1- Bu bir deyimdir. Sorumluluk yüklenen, seslenilen, vahye muhatap olan, içine kapanıp toplumdan soyutlanan, yılgınlık gösteren” gibi anlamlara gelmek... Devamı..

Ey bürünüb sarınan (Habîbim),

Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)!(2)

(2)Resûl-i Ekrem (asm) vahye ilk mazhar olduklarında Cebrâîl (as)’ı Hirâ mağarasında iken aslî şekli ile görmüş, vücûdunu bir ürperti ve titreme kapla... Devamı..

Ey Örtüye bürünen!

Ey örtüsüne bürünen kişi!

Ey örtüsüne [⁷] bürünmüş peygamber!

[6] Mekke'de nâzil olmuş, (56) âyettir.[7] Veya peygamberlik libasına bürünmüş.

Ey örtüsünün altına gizlenen!¹

1 Bir önceki sûre olan Müzzemmil gibi bu sûre de aynı anlamı taşıyan kelimelerle başlar. “Örtünüp bürünmek”, Araplarda önemli görevler alan kimseler i... Devamı..

Ey bürünüp örtünen!

(Mekke’de nazil olmuştur ve 56 ayettir. Sure, adını ilk ayetindeki “el-müddessir” kelimesinden almıştır. “Müddessir”, örtüsüne bürünen, sarınan demekt... Devamı..

Ey örtüsüne bürünen Peygamber! Kur’an mesajını yüreğinde hisseden, fakat onu tebliğ etmekte çekimser davranan Müslüman! Artık kendi kabuğuna çekilerek sâkin ve kendi hâlinde bir hayat sürme zamanı geçti! Bunun için:

Bu sûrenin ilk yedi ayeti, Mekke döneminin henüz başlarında indirilmiştir. Sûrenin geri kalan kısmı ise, bundan birkaç yıl sonra, İslâm açıktan tebliğ... Devamı..

Ey MÜDDESSİR / Bürünen!

1,2,3. Ey kendisini gizleyen! // ortaya çık ve anlat // Rabb'ini yücelt.

Ey toplumdan gizlenen! Ne zamana kadar gizleneceksin? Daha ne zamana kadar ayetleri kendi kendine tefekkür edeceksin? Ayetleri ailenle ve özel arkadaşlarınla paylaşman yetmedi mi? Artık gizlenmeyi bırak! Sana gönderdiğim gerçekleri insanlara açıkla! Artık insanlardan korkma! Sadece benden kork! Gizliden gizliye yaptığın tebliği açığa çıkar!

Ey (peygamberlik görevine) bürünen!

Ey o (yalnızlığa) bürünen¹ kişi!²

1 (اَلْمُدَّثِّرُ) kelimesinin aslı (اَلْمُتَدَثِّرُ)’dir ve “örtüsüne bürünen, örtünen demektir. Bu kelimenin; kinâye olarak, “üstün sıfatlara bürünm... Devamı..

SEN EY [yalnızlığına] bürünmüş olan! ¹

1 Müddessir ifadesi (mütedessir’in kısaltılmış biçimi), “[herhangi bir şey ile] örtünmüş” veya “[herhangi bir şeye] sarınmış” olan kişiyi gösterir; ve... Devamı..

Ey Elçilik görevini yüklenen kişi! 5/67, 33/45...48

SEN ey içine kapanan kişi![⁵⁴⁰⁰]

[5400] Zımnen: İçine kapanıp yatan, uzlete çekilen kişi... Muddessir kelimesinin türetildiği tedessera fiili, “alta alınan şey” ile ilgilidir. Hatırla... Devamı..

Ey örtüsüne bürünen!

(Risâlet yükünü yüklenen ve kendisine verilmiş olan hakikati halkın bakış ve görüşünden gizlemeye çalışan Muhammed, o örtüye bürünmek zamanı geçti, sı... Devamı..

Ey örtüsüne bürünen,

Ey kaftanına bürünmüş.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden! ) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr'a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Müddessir kelimesi (aslı mütedessir) ayrıca “yalnızlık ve inziva arzu eden” mânasına gelir. Allah Teâlâ, nebîsine “Artık inzivayı bırak, bütün dünyanı... Devamı..

Ey örtüsüne bürünen,

Ey örtüsüne bürünen!

Ey örtüsüne bürünen kişi!

-Ey örtüye bürünen!

Ey örtüsüne bürünen!

Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!

1-2. iy ŧon örtünmiş! ŧur pes ķorķıt!

İy ṭonı‐y‐la bürünüp yatan!

Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!

O thou enveloped in thy cloak,

O thou wrapped up(5778) (in the mantle)!

5778 In these wonderful early mystic verses there is a double thread of thought; (1) A particular occasion or person is referred to; (2) a general spi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.