18 Mayıs 2021 - 6 Şevval 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ erselnâ ileykum rasûlen şâhiden ‘aleykum kemâ erselnâ ilâ fir’avne rasûlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz size (Kur’an’ı açıklayacak), üzerinize şahit olacak bir elçi gönderdik; Firavun'a da bir elçi gönderdiğimiz gibi (hiçbir kavmi uyarıcısız bırakmadık).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki biz, size tanık olmak üzere bir Peygamber gönderdik, nitekim Firavun'a da peygamber göndermiştik.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey insanlar! Önceden Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de yaptıklarınız hakkında üzerinize şahitlik edecek bir elçi gönderdik.

Ahmet Tekin Meali

Firavun'a, tebliğ görevi ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdiğimiz Rasulün içinde bulunduğu şartlara benzer şartlarda, size Kur'ân'ı bilen, tebliğ eden, çözüm getiren güvenilir örnek bir önder, tebliğine karşı takındığınız tavırlar sebebiyle aleyhinize şahitlik yapabilecek, özgürce sorumluluklarını yerine getirecek bir Rasul gönderdik.

Ahmet Varol Meali

Doğrusu, Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahid olacak bir peygamber gönderdik.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten biz, (Ey Mekke halkı) Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de (kıyamet günü) şahidlik edecek bir peygamber gönderdik; (iman edib etmediğinizi ifade edecektir).

Bahaeddin Sağlam Meali

Gerçekten Biz, sizin için şahit olan bir peygamberi size gönderdik. Nasıl ki Firavuna peygamber gönderdiysek..

Bayraktar Bayraklı Meali

Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de, size şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

Besim Atalay Meali (1962)

Firavun'a, bir peygamber gönderdiğimiz gibi, sizlere de tanık olmak üzere, bir peygamber gönderdik

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey insanlar!) Gerçekten biz, Firavuna resul gönderdiğimiz gibi, size de örnek/model olacak bir resul gönderdik.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de, hakkınızda şahidlik edecek bir peygamber gönderdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik.

Diyanet Vakfı Meali

Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

Edip Yüksel Meali

Biz, size hakkınızda tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Firavun'a da bir elçi göndermiştik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi göndermiştik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Haberiniz olsun biz size bir Resul gönderdik, üzerinizde şâhid, netekim gönderdiğimiz gibi Fir'avne bir Resul

Erhan Aktaş Meali

Size tanıklık edecek bir resûl gönderdik. Tıpkı Firavun'a da bir resûl gönderdiğimiz gibi.

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykat, bir Fir'avne bir' peygamber yolladığımız gibi size de (kıyamet günü) üzerinize şâhid olarak bir peygamber gönderdik.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki biz, Fir'avun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de (kıyâmet günü) üzerinize şâhid olmak üzere bir peygamber gönderdik.

İlyas Yorulmaz Meali

Elbetteki biz Firavuna gönderdiğimiz elçi gibi, size de şahitlik eden bir elçi gönderdik.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Biz size kıyamette şehadet edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun/a da bir peygamber göndermiştik.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz biz Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik.

Mahmut Kısa Meali

Ey insanlar! Doğrusu Biz size, hakîkati tüm açıklığıyla ortaya koyan ve Hesap Günü hakkınızda şâhitlik edecek olan Muhammed adında bir Elçi gönderdik; tıpkı bir zamanlar Firavun’a Mûsâ adında bir Elçi gönderdiğimiz gibi.

Mehmet Okuyan Meali

Şüphesiz ki Firavuna elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.

Mehmet Türk Meali

(Ey insanlar!) şüphesiz Biz, tıpkı Firavuna Peygamber gönderdiğimiz gibi, size de şâhitlik yapacak1 bir Peygamber, gönderdik.*

Muhammed Esed Meali

BAKIN [ey insanlar!] Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi 9 size de karşınızda hakikate tanıklık yapacak bir elçi gönderdik:

Mustafa Çavdar Meali

Biz, Firavun’a elçi gönderdiğimiz gibi size de aleyhinizde şahitlik edecek elçi gönderdik. 35/24, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

İMDİ bakın, tıpkı Firavun’a[5388] bir elçi[5389] gönderdiğimiz gibi, size de önünüzde hakikate şahitlik eden bir elçi gönderdik;[5390]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki Biz size aleyhinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Nasıl ki Fir'avun'a da bir resûl göndermiştik.

Suat Yıldırım Meali

Bakın (ey Mekkeliler, ey bütün insanlar) Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.

Süleyman Ateş Meali

(Ey insanlar,) Doğrusu biz size, aleyhinize tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Fir'avn'a da bir elçi göndermiştik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Size şahitlik edecek[*] bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir elçi göndermiştik.*

Şaban Piriş Meali

Biz, Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de şahitlik edecek bir elçi gönderdik.

Ümit Şimşek Meali

Tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi, size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz size, üstünüze tanık olan bir resul gönderdik. Tıpkı Firavun'a bir resul gönderdiğimiz gibi.

Eski Anadolu Türkçesi

ol gün kim deprene yir daħı ŧaġlar daħı oldı ŧaġlar dirilmiş ķum aķıdılmış.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Biz - Fir’ona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi – sizə də (qiyamət günü Allahın hüzurunda) şahidlik edəcək peyğəmbər göndərdik.

M. Pickthall (English)

Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you, even as We sent unto Pharaoh a messenger.

Yusuf Ali (English)

We have sent to you, (O men!) a messenger, to be a witness concerning you,(5767) even as We sent a messenger to Pharaoh.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.