21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Cin Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ ‘ala(A)llâhi şetatâ(n)

Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş laflar ediyormuş.

"Doğrusu şu bizim beyinsizlerimiz (cinn taifesinin cahilleri ve şeytanın avaneleri), Allah’a karşı ’bir sürü saçma şeyler’ söylüyor idi."

Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış.

“Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.”

Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

'Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.'

Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah'a karşı saçma söz söylüyormuş.

“Ve gerçekten ahmağımız, Allah namına (haktan) çok uzak sözler söylüyordu.”

“Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”

İçimizden beyinsizler, Allah hakkında saçma söylerler

“Ve (şimdi anlıyoruz ki) içimizdeki aklı ermez (kişiler), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyormuş.

"İçimizden sefîhler, Allâh hakkında hezeyân söylüyorlar."

"Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu."

“Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”

Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş.

Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

"ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş

“Meğer bizim “beyinsiz,”¹ Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş”

1- Öncümüz, önderimiz.

«Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».

“Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.”

“İçimizdeki beyinsizler, Allah’ın ortakları olduğunu söylüyorlardı.”

Doğrusu, bizim aramızda birtakım avanaklar Allah’a karşı yalan yanlış söylenip duruyorlar.

Halbuki «— Bizim avanağımız Allah hakkında ileri geri sözler söylüyordu»;

“Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında asılsız sözler [şatata] söylüyormuş.”

“Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah'a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş.”

“Meğer içimizdeki bazı akılsızlar, Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyorlarmış.”

“Bizim sefihimiz / beyinsizimiz, Allah hakkında ‘saçma-sapan yalanlar’ söylüyordu”.

Meğer bizim sefil İblis, Allah hakkında bize hep yalan yanlış şeyler söylemiş,

“Gerçek şu ki aramızdaki bazı beyinsizler Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyorlarmış.”

İçimizden bir beyinsiz, Allah hakkında asılsız, saçma sözler söylerdi.

“Doğrusu şu bizim beyinsiz¹ (iblis,) Allah hakkında bir sürü saçma-sapan şeyler söylüyordu.”

1 Bu beyinsiz; ilk şeytanlaşan varlık olan iblis veya cinlerden herhangi bir kâfir, olabilir.

Ve [şimdi öğreniyoruz ki] aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler ² söylüyordu,

2 Eğer burada sözü edilen varlıkların Yahudi kökenli yabancılar oldukları varsayımını kabul edersek, onların söyledikleri “asılsız şeyler”in (şetat) Y... Devamı..

– Meğer bizim beyinsiz, Allah hakkında asılsız şeyler söylüyormuş. 6/112...114, 10/17

Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah’a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu.[⁵³⁴⁶]

[5346] Şatat, “uzak oldu” kökünden, “haddini aşan” anlamına gelir. Bu pasajı Ahkâf 29-32 ışığında anlarsak, Yahudilerin “Bizler Allah’ın çocukları ve ... Devamı..

«Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'ân'ı dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. [37, 1;46, 29-33]

Hz. Peygamber (a.s.)’ın Kur’ân dinleyen cinleri görüp görmediği hakkında farklı rivayetler vardır. Hadisçiler cinlerin Kur’ân dinlemek için farklı zam... Devamı..

Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kafirleri) Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

"Bizim sefîhlerimiz (kâfirlerimiz) Allâh Te'âlâ hakkında mâlâya'ni söylerler"

Bizim akılsız da (İblis) meğer Allah’a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş.

Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.

“Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.

"Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş."

“daħı bayıķ oldı eydür aķılsuzumuz Tañrı üzere ıraķ yalan.”

Daḫı eydürdi bizüm sefīhümüz ki İblīsdür, Allāh ḥaḳḳına ıraḳ bühtān.

Doğrusu, bizim səfehimiz (İblis) Allah barəsində tamamilə yalan (haqdan uzaq sözlər) söyləyirmiş.

And that the foolish one among us used to speak concerning Allah an atrocious lie.

´There were some foolish ones among us, who used to utter extravagant lies against Allah.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.