21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Cin Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve ennehu te’âlâ ceddu rabbinâ mâ-tteḣaże sâhibeten velâ veledâ(n)

Ve şüphe yok ki Rabbimizin şanı, yücelerden de yüce, ne bir arkadaş edinmiştir ve ne bir oğul.

"Elbette Rabbimizin şanı Yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk (sahibidir)."

Çünkü biliniz ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O kendisine ne bir eş ve ne de çocuk edinmiştir.

“Şanı yüce olan Rabbimiz, sınırsız bir gücün, kudretin, imkânın sahibidir. Ne eş, ne de oğul-kız edinmiştir.”

Muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.

Elbette, Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.'

Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk...

“Ve gerçekten Rabbimizin hâkimiyeti çok yücedir. O ne eş edinmiştir ne de evlat.”

“Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir.”

Tanrımızın şanı ulu, ne eş edinmiştir, ne dahi oğul !

“Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O asla eş ve çocuk edinmemiştir.”

"Rabbimiz te’âlânın ne zevcesi vardır ne evlâdı,"

"Doğrusu Rabbimizin yüceliği her yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk edinmemiştir."

“Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”

Şu muhakkak ki rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.

Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.

"Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.

Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled

“Rabb'imizin şanı çok yücedir. O, asla eş ve çocuk edinmemiştir.”

«Hakıykat şudur ki: Rabbimizin büyüklüğü (her büyüklükden) yücedir. O, ne bir zevce, ne de bir evlâd edinmemişdir».

“Ve şu muhakkak ki, Rabbimizin şânı pek yücedir; (O,) ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk!”

“Elbetteki O Rabbimizin şanı çok yüce olup, eş ve çocuk edinmemiştir.”

İşte, çalabımız yüceler yücesidir. O, kendine ne bir ev, ne de bir çocuk edinmemiştir.

«— Rabbimizin büyüklüğü bütün mahlûkattan yücedir. O, zevce, çoluk çocuk edinmemiştir.»;

“Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.²”

2 Krş. İhlâs, 112/3

“Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk!”

Çünkü Kur’an’ı duyunca öğrendik ki, Rabb’imizin şânı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir O, ne de bir çocuk! Demek ki, Allah’ın bir çocuk edindiğini iddia edenler Allah’a iftira ediyorlarmış.

“Rabbimizin şanı (ceddi), çok yücedir.
Ne bir eş edinmiştir, ne bir çocuk!”.

Duyduğumuza göre bizim yüce Tanrı'mız, hiçbir zaman, eş ve çocuk sahibi olmamış,

“Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. Yarattığı varlıkların yöneticisidir. O ne eş, ne de çocuk edinmemiştir. Rabbimizin kadınları çocukları yoktur.”

Eşi de çocuğu da olmayan Rabbimizin şanı çok yücedir.

(Cinler sonra şöyle dediler): “Elbette bizim Rabbimizin şânı, bütün yüceliklerden çok daha yücedir. O, eş de çocuk da edinmemiştir.”

çünkü [biliriz ki] Rabbimizin şanı yücedir: O, kendisine ne bir eş, ne de bir erkek çocuk edinmiştir!

– Şu bir gerçek ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O eş ve çocuk edinmemiştir. 6/101, 19/35, 39/4

ve şu bir hakikat ki,[⁵³⁴⁵] Rabbimizin şanı pek yücedir: O kendisine ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.

[5345] Sûrenin 18. âyeti hariç, 3-19 arasındaki âyetlerin başında yer alan edatlar, inne veya enne şeklinde farklı okumaya açıktır. İnne okumak 1. âye... Devamı..

«Ve şüphe yok ki, Rabbimizin azameti pek yücedir. Ne bir refika ve ne de bir veled edinmemiştir.»

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'ân'ı dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. [37, 1;46, 29-33]

Hz. Peygamber (a.s.)’ın Kur’ân dinleyen cinleri görüp görmediği hakkında farklı rivayetler vardır. Hadisçiler cinlerin Kur’ân dinlemek için farklı zam... Devamı..

Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.

"Ve rabbimizin, kudret ve celâlinin 'âlî ve münezzeh olub zevce ve evlâd ittihâz itmediğine de îmân iyledik"

Rabbimiz çok yücedir; ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.

Rabbimiz'in şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.

“Rabbimizin şânı çok yücedir; O eş veya evlât edinmemiştir.

"Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk."

“daħı bayıķ yüceldi çalabumuz ululıġı. dutmadı iş 'avrat ne daħı oġul ķız.”

Daḫı Tañrımuz ‘aẓameti uludur. ‘Avrat ve oġul ḳız idinmedi.

Həqiqətən, Rəbbimizin calalı çox ucadır. O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq!

And (we believe) that He, exalted be the glory of our Lord! hath taken neither wife nor son,

´And Exalted is the Majesty of our Lord: He has taken neither a wife nor a son.(5730)

5730 They abjure paganism and also the doctrine of a son begotten by Allah, which would also imply a wife of whom he was begotten. Cf. 6:101.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.