22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle rabbi innî de’avtu kavmî leylen ve nehârâ(n)

Rabbim demişti, ben kavmimi gece ve gündüz çağırdım.

(Nuh) Dedi ki: “Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz (Hakka) davet edip (gayret gösterdim).”

Bir zaman sonra Nuh: “Ey Rabbim!” dedi. “Ben toplumuma gece gündüz çağrıda bulunuyorum.

Nuh: “Rabbim ben kavmimi, geceleri de gündüzleri de dâvet ediyorum” dedi.

Dedi ki: "Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim.

Dedi ki: 'Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-durdum.'

Nûh dedi ki: “- Ey Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz (imana) dâvet ettim.

Dedi ki: “Ey Rabbim! Ben gece gündüz kavmimi (hakka) çağırdım.

5,6,7,8,9. Sonra Nûh şöyle devam etti: “Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz tevhid inancına davet ettim. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Her ne zaman onları senin bağışlamana çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara davetimi hem açık ilân ettim, hem de gizlice. Özel olarak kendileriyle konuştum.”

Nuh dedi ki: «Tanrım! Gece, gündüz ulusumu çağırdım

Nihayet, (uzun zaman süren tebliğin ardından Nuh) şöyle münacatta bulundu: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.

5,6. Nûh sonra Allâh’a teveccüh iderek: "Ya rabbî kavmimi gice gündüz (sana ’ibâdete) da’vet iyledim fakat benim da’vetimden kaçıyorlar.

Nuh dedi ki: "Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım."

Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.”

(Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;

Dedi ki, "Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."

Nûh dedi ki: "Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim."

Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim

“Rabb'im! Ben, Halkıma gece gündüz çağrıda bulundum.” dedi.

Dedi: «Ey Rabbim, ben kavmimi hakıykaten gece gündüz da'vet etdim».

(Nûh) dedi ki: “Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece gündüz (îmân etmeye) da'vet ettim.”

Nuh “Rabbim gece ve gündüz (sürekli) kavmimi davet ettim.”

Nuh dedi: "Ey çalap! Gerçekten ben ulusumu gece gündüz doğru yola çağırdım.

Nûh ümidini kesince dedi ki Yâ Rab! Ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim.

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.”

Fakat onlar, bütün uyarılara rağmen zulüm ve haksızlığa devam ettiler. Bunun üzerine Nûh, “Ey Rabb’im!” dedi, “Ben halkımı gece gündüz bıkıp usanmadan hak dine çağırdım durdum.”

Dedi ki:
-“Rabbim! Ben, kavmimi gece gündüz davet ettim”.

" Ya Rab dedi Nûh: halkımı gece gündüz Hakk'a davet ettim,

Elçimiz Nuh uzun yıllar boyunca emirlerimiz doğrultusunda toplumunu uyardı. Toplumu Nuh’un uyarmalarına kulak asmadı! Bir gün içten serzenişle Nuh Rabbine yönelerek şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmime gece gündüz bildirdiğin gerçekleri anlattım! Onları senin yasalarına göre yaşamaya davet ettim!"

(Nuh) demişti ki: “Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim [*]

Ayetteki [de‘avtü] fiili tebliğde “davet”in esas olduğunu öğretmektedir. Yüce Allah kullarını inanmaya mecbur tutmadığına ve sonuçlarına katlanmak üze... Devamı..

(Nuh Rabbine): “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz demedim (sürekli) davet ettim.” dedi.

[Ve bir zaman sonra, Nûh] “Ey Rabbim!” dedi, “Ben halkıma gece gündüz çağrıda bulunuyorum,

Sonunda Nuh Allah’a şöyle arzuhal etti: -Rabbim, ben kavmimi gece gündüz demeden senin dinine çağırdım. 12/108, 41/33

(Nûh) dedi ki: “Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

Dedi ki: «Yarabbi! Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet ettim.

5, 6. “Ya Rabbî, dedi Nûh, ben milletimi gece gündüz dine dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. ”

(Nuh:) "Rabbim, dedi, ben kavmimi gece gündüz da'vet ettim."

Sonunda Nuh şöyle dedi: “Rabbim ! Halkımı gece gündüz davet ettim.

-Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

Nuh “Yâ Rabbi,” dedi. “Kavmimi gece gündüz imana çağırdım.

Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumuma gece ve gündüz çağrıda bulundum."

eyitti “iy çalabum! bayıķ ben oķıdum ķavmumı gice daħı gündüz.”

Nūḥ eyitdi: Yā Rabb, ben īmāna da‘vet eyledüm ḳavmümi gice ve gündüz.

O dedi: “Ey Rəbbim! Mən qövmümü gecə-gündüz (imana, haqq yola) də’vət etdim!

He said: My Lord! Lo! I have called unto my people night and day

He said: "O my Lord! I have called to my People night and day:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.