17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mimmâ ḣatî-âtihim uġrikû feudḣilû nâran felem yecidû lehum min dûni(A)llâhi ensârâ(n)

Suçları yüzünden de bunlar, sulara boğuldular da ateşe atıldılar, derken Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadılar.

(İşte bu yüzden) Onlar, (inkâr ve) hataları dolayısıyla (dünyada) suda boğuldular, sonra (ahirette de) ateşe sokuldular. O durumda Allah’ın dışında hiçbir yardımcı da bulamadılar.

Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar.

Onlar her türlü günaha girmelerine sebep olan bir kısım tutum ve davranışları yüzünden tufanda boğuldular. Ateşe atıldılar. Kendilerine, Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden yardım eden de bulamadılar.

Onlar günâhlarından dolayı boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. O zaman kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar.

Onlar günahları yüzünden suda boğuldular da ateşe atıldılar. Artık Allah'dan başka, kendilerine yardımcılar bulamadılar.

İşte günahlarından dolayı suda boğduruldular, ateşe (Cehenneme) sokuldular. Allah’a karşı kendilerine hiçbir yardımcı bulamadılar.

Onlar hataları yüzünden boğuldular. Ardından ateşe atılacaklar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek kimseler bulamayacaklar.

Günahları yüzünden suda boğulmuşlardır, ateşe de atıldılar, Allahtan başka da yardımcılar bulamadılar

Bunlar, hataları (inkâr ve isyanları) yüzünden (tufan ile) suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular (cehenneme girdiler) ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı bulamadılar.

Hatâlarının cezâsı olmak üzere hepsi gark oldılar sonra da âteşe atıldılar. Allâh’a karşu kimseden müzâheret bulamadılar.

Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar.

Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.

Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.

Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendilerine ALLAH'tan başka yardımcı da bulamadılar.

Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.

Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldularda ateşe atıldılar ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar

Onlar, hataları nedeniyle suda boğuldular. Sonra ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar.¹

1- Allah\a karşı kendilerine yardım edebilecek kimse bulamadılar.

Bunlar günâhlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da (büyük) bir ateşe atıldılar. O vakit kendileri için Allahdan başka yardımcılar da bulmadılar.

(Onlar) günahları yüzünden (tûfanda) boğuldular da ateşe sokuldular; kendilerine Allah'dan başka yardımcılar da bulamadılar.

Yaptıkları hatalarının sonucunda sularda boğuldular ve (hesap gününde de) ateşe atılacaklar. Bundan sonra onlar, Allah’dan başka kendilerine yardım edecek hiçbir kimseyi bulamazlar.

Bunlar günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atıldılar. Artık kendileri için Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Bunlar, günahları sebebiyle suda boğulup hemen ateşe [⁶] sokuldular. Kendilerini Allah azabından kurtaracak yardımcı da bulamadılar.

[6] Azaba uğradılar.

Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar.

Böylece zâlimler, bir türlü vazgeçmedikleri günahlarından dolayı, o meşhur tufanda boğulup gittiler ve hemen ardından kabir hayatında “ateş”in karşısına, kıyâmetten sonra da cehennem ateşine atıldılar ve kendilerini Allah’a karşı koruyacak hiçbir yardımcı da bulamadılar.

Hatalarından / günahlarından suda boğuldular; Ateş’e atıldılar.
Kendileri için Allah’tan başka yardım eden bulmadılar.

Bunun üzerine Nuh’un kavmi yaptıkları hatalar yüzünden suda boğuldu. Ahiret hayatlarında cehennemi hak ettiler. Onlara ceza verdiğimiz zaman hiç kimse onlara yardım edemedi. Çünkü hükmümüz geldikten sonra onlara yardım edebilecek hiçbir otorite yoktu. Onlara sadece otorite olarak Allah yardım edebilirdi. Ama onlar Allah’ın otoritesini kabul etmediler.

Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular [*] ve (o zaman) Allah’ın peşi sıra hiçbir yardımcı da bulamadılar (bulamayacaklar).

Merhum Elmalılı’nın ifadesiyle suda boğulmakla ateşe atılmak iki zıt azabın bir arada oluşunu ifade eden üstün bir “tıbak sanatı”dır. Gerçekten de su ... Devamı..

İşte bunlar sadece bu hatalarından dolayı suda boğuldular, sonra da cehenneme sokuldular. Ve kendilerini Allaha kar-şı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar.¹

1 Bu âyetin, Hz. Nûh (a.s)’ın duâsı arasında mu’tarıza olarak kullanılmasından, bu toplumun sonunun ne olacağının Hz. Nûh’a önceden haber verildiği an... Devamı..

Böylece onlar, günahları yüzünden [büyük bir tufanda] boğuldular ve [öteki dünyanın] ateşinde yanmaya mahkum edildiler; ¹⁶ ve kendilerini Allah’a karşı koruyacak bir yardımcı bulamadılar.

16 Lafzen, “ve ateşe sokuldular” -geçmiş zamanın kullanılması, henüz gelmemiş olan azabın kaçınılmazlığını gösterir (Zemahşerî).... Devamı..

Sonunda işledikleri günahları sebebiyle boğulup gittiler ve cehennemi boyladılar. 7/59...64, 10/71…73 Kendilerini Allah’ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcı da bulamadılar.

Onlar günahlarından dolayı boğuldular; dahası (âhirette) ateşe atılacaklar[5338] ve Allah dışında kendilerine yardım edecek kimse de bulamayacaklar.

[5338] Bu âyet kadim dünyanın kabircilik kültünü İslam’a mal etmek isteyenler tarafından istismar edilmiştir. Mukâtil ve kelbî gibi ilk müfessirlerin ... Devamı..

Günahlarından dolayı suda boğuldular, sonra ateşe atıldılar. Artık kendileri için Allah'ın ötesinde yardımcılar bulamadılar.

Hasılı, birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar! Allah'a karşı, kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar.

Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına girecek yardımcılar da bulamayacaklar.

Günahlarından dolayı suda boğuldular, ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadılar.

Böylece günahları yüzünden suda boğuldular, ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadılar.

Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar.

yazlıķlarından ötürü anlaruñ ġarķ olındılar pes givürinildiler oda. “pes bulmadılar anlaruñ içün Tañrı’dan ayruķ arķa viriciler.

günāhları sebebi‐y‐ile ġarḳ olup cehenneme girdiler ve özlerine ṭapmadılarTañrıdan özge yardım idiciler.

Onlar öz günahlarından dolayı suda boğdurulub Cəhənnəmə daxil edildilər və özlərinə onları Allahdan (Allahın əzabından) qurtaracaq köməkçilər də tapa bilmədilər!

Because of their sins they were drowned, then made to enter a Fire. And they found they had no helpers in place of Allah.

Because of their sins they were drowned (in the flood),(5723) and were made to enter the Fire (of Punishment): and they found- in lieu of Allah. none to help them.

5723 The Punishment of sin seizes the soul from every side and in every form. Water (drowning) indicates death by suffocation, through the nose, ears... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.